Oprava zaváďecího sektoru MBR nebo GPT ve Windows

Oprava GPT

Nabootovat z instalačního media Windows 10. Spustit příkazový řádek přes nabídku Opravit počítač>Odstranit potíže>Upřesnit možnosti>Příkazový řádek, případně pomocí klávesové zkratky SHIFT+F10.

Spustit nástroj Diskpart, vypíšeme seznam disků list disk a vyberte systémový disk pomocí sel disk. Ve většině případů to bude disk s ID 0. Následně vypíšeme informace o oddílech pomocí list vol. Zaměříme se na partion s FAT32 kde je uloženo nastavení GPT a na oddíl s Windows. Vybereme oddílu s GPT oddílem ve formátu FAT32 sel vol <cislo oddilu> přiřadíme písmeno assign letter=<pismeno jednotky např. z:>. Vyskočíme z aplikace Diskpart pomocí příkazu exit. Přepneme se na oddíl s GPT cd /d Z:\EFI\Microsoft\Boot\. Opravíme zavaděč bootrec /fixboot. Zazálohujeme starou BCD tabulku ren BCD BCD.old a přidáme aktuální bcdboot e:\Windows /s z: /f ALL. Restartujeme PC.

Příklad:

diskpart
list disk
sel disk 0
list vol
sel vol <cislo oddilu s GPT ve formatu FAT>
assign letter=<pismeno jednotky napr Z>:
exit
cd /d z:\EFI\Microsoft\Boot\
bootrec /fixboot
ren BCD BCD.old
bcdboot e:\Windows /s z: /f ALL

Pro odstranění svazku GPT a všech dat na disku lze použít příkaz clean v programu Diskpart. Dejte si pozot jestli jste vybrali správný disk pomocí select disk <cislo disku>.

https://support.microsoft.com/cs-cz/kb/300415

Oprava MBR

Nejčastějším důvodem pro opravu MBR je pokud chceme použít disk, na kterém byl původně nainstalován Linux. Případně pokud dojde k poškození MBR. Pro opravu zaváděcího sektoru MBR použijeme tyto příkazy:

bootrec.exe /scanos
bootrec.exe /fixmbr
bootrec.exe /fixboot
bootrec.exe /RebuildBcd

fixmbr – oprava MBR záznamu
fixboot – oprava spouštěče
RebuildBcd – oprava nabídky operačních systémů

Záloha BCD

bcdedit/export C:\BCD_Backup
c:
cd boot
attrib bcd -s -h - r
ren c:\boot\bcd bcd.old
Bootrec/RebuildBcd

Chybějící bootmgr

copy <instalační médium>:\bootmgr <disk s Windows>:\bootmgr

Nastavení aktivního oddílu

list volume
select volume <cislo svazku>
active

Výpis informací o disku a nastavení aktivního oddílu:

diskpart
list disk
select disk <číslo disku>
detail disk
list partition
select partition <číslo partition>
active

Spouštěcí disk:

bootsect /nt60 ALL /force /mbr
ALL může být nahrazeno písmenem jednotky

Ve Windows XP se použijí tyto příkazy:

fixboot c:
fixmbr c:
bootcfg /rebuild

Oprava zavaděče z OS Linux pomocí příkazu ms-sys

Pro windows 7
ms-sys –mbr7 /dev/sda1

Pro Windows Vista
ms-sys –mbrvista /dev/sda1

Pro Windows XP/2K/2003
ms-sys –mbr /dev/sda1

Pro Windows 98/95
ms-sys –mbr95b /dev/sda1

Pro MS-DOS
ms-sys –mbrdos /dev/sda1

Základní vyčištění disku ve Windows

Diskpart
list disk
select disk <číslo disku>
clean

Přiřazení oddílu písmeno jednotky (letter)

vypíšeme seznam oddílů
list volume

vybereme oddíl, například 2
select volume 2

přiřadíme písmenko vybranému oddílu
assign letter=Z

odebrání přiřazeného písmena jednotce
remove letter=Z

Vyčištění disku v Linuxu

smazání mbr
dd if=/dev/zero of=/dev/sda bs=512 count=1

formát mbr
dd if=/dev/zero of=/dev/sda bs=446 count=1

vymazání prvních 100MB dat
dd if=/dev/zero of=/dev/sda bs=1048576 count=100

vymazání celého disku
dd if=/dev/zero of=/dev/<disk>

přepsání náhodnými daty
dd id=/dev/urandom of=/dev/<disk>

Odkazy:
Bezpečné smazaní HDD linux http://vetrnikplejs.blogspot.cz/2007/10/bezpen-smazn-dat-ubuntu.html

Share