Správa počítačových sítí

Správa počítačových sítí – při poruše

Zákazník si objednává servisní zásah až v okamžiku poruchy. Ceny dle aktuálního ceníku.

Správa počítačových sítí – paušální platba

Výše paušálu

Cena paušálu se obecně odvíjí od počtu a typu zařízení v síti. Zjednodušeně se dá výše měsíčního paušálu vypočítat podle následujícího modelu.

Paušální poplatek 1000Kč za správu sítě a počítačů v hlavním sídle firmy plus se k ceně připočítává cena:

  • 100Kč za každou stanici
  • 800Kč za každý server na platformě Windows a 1000Kč na operačním systému linux
  • 400Kč za jednu hodinu návštěvy, minimálně dvě hodiny měsíčně.
  • 300-1000Kč za pobočku dle vzdálenosti

Ceny jsou orientační pro přesnou cenovou nabídku nás kontaktujte.

Standardní reakční doba při běžném zásahu je 48 hodin, příplatek při zásahu do 24hodin je 20% z částky.

Včasnost zásahu při havárii je 24 hodin (obvykle do 12 hodin), příplatek při zásahu do 12 hodin (většinou do 6 hodin) 20% z částky.

V ceně je telefonická podpora.

Co je v ceně paušálu

Po převzetí sítě, provedeme kontrolu a dokumentaci stávajících HW zařízení a SW v počítačích. Poté provedeme nápravu zjištěných nedostatků, případně navrhneme jejich řešení. V pravidelných intervalech provádíme kontrolu všech zařízení tzv. profylaxi , aby se předcházelo závadám.

V případě vzniku poruchy nás informujete o problému. Pokud je to možné, snažíme se závadu vyřešit pomocí vzdáleného přístupu. Díky tomu lze problém vyřešit v nejratším možném čase. Pokud nelze problém vyřešit vzdáleně vyjíždí technik k zákazníkovi.

V ceně paušálu je počítáno s poruchou takže se cena paušálu při zásahu nenavyšuje.

Výhody paušální platby

Společnosti s paušální platbou mají absolutní přednost. Díky proaktivnímu přístupu se dá většině problémů předejít. Což ve výsledku přináší finanční úsporu oproti opravě při havárii.

Bezpečnost interních informací

Bezpečnost dat a interních informací je naší prioritou. Jakékoliv infromace a data, ke kterým se dostaneme v průběhu správy považujeme za důvěrné.

Dodávka HW

Dle požadavků zákazníka jsme schopni nacenit a dodat potřebné zařízení od renomovaných výrobců výpočetní techniky nejčastěji firem DELL, Lenovo, HP, Acer, Toshiba atd.