Archiv rubriky: Windows

Nelze se přihlásit do Windows

Rozmazané pozadí a nelze se přihlásit

Spustíme Windows v recovery konzoli nebo pomocí instalačního média v režimu Oprava Windows. Spustíme příkazový řádek. Pomocí příkazu CD přejdeme do adresáře:

//pomocí příkazu CD vejdeme do složky
CD %windir%\system32\config\systemprofile\appdata\local\microsoft\windows\caches
//a smažeme všechny soubory s parametrama /q /s se smažou soubory rekurzivně
del *.*

//pokud nepomohlo vymazání souborl v předchozí složce promažeme i soubory v:
cd %localappdata%\microsoft\windows\caches
del *.*

Více informací:
https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/all/pc-stuck-at-a-blurry-login-screen/b63b7722-41ef-4cfa-9220-b3609452f8a0

Po přihlášení černá obrazovka občas s kurzorem nebo točící se hodiny

Opět spustíme Windows v recovery konzoli nebo pomocí instalačního média. Spustíme regedit.exe a zkontrolujeme nastavení proměnné Shell v:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
proměnná Shell, musí obsahovat jen hodnotu:
explorer.exe

Více informací:
https://support.microsoft.com/cs-cz/help/14106/windows-10-troubleshoot-black-screen-or-blank-screen-errors
https://support.microsoft.com/cs-cz/help/929135/how-to-perform-a-clean-boot-in-windows
https://answers.microsoft.com/cs-cz/windows/forum/windows_10-windows_install/%C4%8Dern%C3%A1-nebo-blikaj%C3%ADc%C3%AD-obrazovka/f8cc7ae6-f2b7-4304-ab4e-ff9746f8631b
https://bar812.ru/cs/pochemu-poyavlyaetsya-chernyi-ekran-i-kursor-myshi-prichiny-i-ih-reshenie.html

Vytvoření nového uživatele a přidání do skupiny administrators windows

Občas se stane, že ve Windows nelze načíst profil uživatele nebo se přihlásit do Windows. Většinou to má na svědomí poškozený profil uživatele. Pak je nejjednodušší cestou, jak otestovat jestli je problém v profilu je vytvoření nového uživatele. A protože se nejde přihlásit do Windows je potřeba ho přidat v příkazovém řádku.

//vytvoření nového uživatele
net user <uživatelské jméno> <heslo> /ADD

//vytvoření uživatele v doméně
net user <uživatelské jméno> <heslo> /ADD /DOMAIN

//přidání uživatele do skupiny adminostrators
net localgroup administrators <uživatelské jméno> /ADD

 

Klasický obrázků fotek ve Windows 10

Abychom mohli vybrat klasický prohlížeč obrázků jako výchozí prohlížeč, musíme napřed v registrech zaregistrovat přípony obrázků. Toto provedeme pomocí editoru registrů, který spustíme pomocí příkazu regedit.exe s oprávněním správce. Připony přidáme do větve:

\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Photo Viewer\Capabilities\FileAssociations

a to tak, že vytvoříme Řetězcovou proměnnou s názvem přípony např. .jpg a její hodnotu nastavíme na PhotoViewer.FileAssoc.Tiff.

registrace připon pro Klasický prohlížeč ve Win 10

Klikneme pravým tlačítkem na obrázek s přiiponou *.jpg a vybereme Otevřít v programu > Zvolit jinou aplikaci. Zde vybereme Windows prohlížeč fotografií a zašktneme K otevírání souborů  vždy používat tuto aplikaci.

otevřít v programu

vždy otevírat v programu

Pak půjde nastavit aplikace Windows prohlížeč fotografií  jako výchozí aplikace v Start>Nastavení>Aplikace>Výchozí aplikace.

výchozí aplikace

 

Oprava nefunkčních nebo poškozených Windows pomocí SFC a DISM

Občas se stává, že Windows se začnou chovat nepředvídatelně. A to je ideální čas na kontrolu a případnou opravu Windows 10/8/7.

Opravu Windows začneme kontrolu systémových souborů pomocí příkazu SFC:

sfc /scannow
//zobrazíli se chyba Program Ochrana prostředků systému Windows nemohl spustit službu opravy(Windows Resource Protection could not start the repair service), ověříme jestli běží služba Instalační služba modulů systému Windows. Případně službu spustíme příkazem:
sc config trustedinstaller start=demand
net start trustedinstaller
//pokud služba běží zkontrolujte povrch disku příkazem (v případě vadných sektorů může scandisk zhoršit záchranu dat)
chkdsk c: /f /r 
//další možnosti opravy najdete v článku na https://support.microsoft.com/en-us/help/959077/error-message-when-you-start-the-windows-modules-installer-service-tru

Oprava ze záchraného/instalačního média v tzv. offline režimu.

//pomocí příkazu BCDEdit zjistíme písmenko systémové jednotky
BCDEDIT
//a spustíme samotnou opravu Windows, disk D je systémová jednotka. 
SFC /scannow /offbootdir=D:\ /offwindir=D:\windows
//pokud dojde k chybě Windows Resource Protection could not start the repair service, zkontrolujte že používáte správnou bitovou verzi média, nebo je možná problém v přístupu do složky Winsxs, to lze opravit příkazem
ICACLS D:\Windows\winsxs

Pokud oprava nezabere, lze využít nástroj DISM. Nástroj DISM má mnoho funkcí a dokáže jak Windows opravit, tak při nesprávném použití je kompletně rozhodit. Proto s tímto nástrojem opatrně a před jeho použitím doporučuji systémový disk s Windows zálohovat.

//rychlé zjištění chyb bez zápisu
Dism /Online /Cleanup-Image /CheckHealth

//pokročilé vyhledání poškození, ale neopravuje
Dism /Online /Cleanup-Image /ScanHealth

//hledá a pokusí se opravit poškozené součásti
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth

//zrušení čekajících aktualizací
DISM /image:C:\ /cleanup-image /revertpendingactions

// oprava offline jednotky, kde D je systémová jednotka zjištěná pomocí BCDEdit
DISM /image:D:\ /cleanup-image /restorehealth

//zrušení čekajících aktualizací
DISM /image:C:\ /cleanup-image /revertpendingactions

//další příkazy 
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:F:\sources\install.wim
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:E\sources\install.wim /LimitAccess
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:wim:F:\sources\install.wim:1 /LimitAccess
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:C:\$Windows.~BT\Sources\Install.esd /LimitAccess
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:esd:C:\$Windows.~BT\Sources\Install.esd:1 /LimitAccess
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:D:\Sources\Install.esd

Pokud Při opravě pomocí DISM nastane chyba 87, je její nejčastější příčinou:

 • chybně zadaný příkaz
 • příkaz neběží se zvýšeným oprávněním (správce)
 • systém čeká na aktualizaci systému (aktualizovat PC)
 • počítač obsahuje jinou verzi DISM (použít správnou verzi DISM)

Odstranění aktualizace pomocí DISM

//zjištění aktualizací
dism /image:d:\ /get-packages
//najděte si poslední aktualizace, bude vypadat něco jako Package_for_KB978262 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.0 a odinstalujte ji
dism /image:d:\ /remove-package /packageName:Package_for_KB978262~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0
//případně oprava z instalačního média, kde E:\source by mělo obsahovat soubory install.esd a install.wim
dism /image:d /cleanup-image /restorehealth /source:E:\source /LimitAccess

Odkazy a zdroje:
https://support.microsoft.com/cs-cz/help/947821/fix-windows-update-errors-by-using-the-dism-or-system-update-readiness
https://support.microsoft.com/en-us/help/929833/use-the-system-file-checker-tool-to-repair-missing-or-corrupted-system
https://www.windowscentral.com/how-use-dism-command-line-utility-repair-windows-10-image
https://www.minitool.com/backup-tips/dism-error-87.html

Jak změnit edici Windows 7 bez reinstalace systému

Ve Windows 7 nejde změnit edici systému změnou licenčního čísla, ale je nutná reinstalace systému. Pokud potřebujete nainstalovat vyšší verzi, tak stačí spustit ve Windows instalaci z instalačního média. A vybrat správnou novou vyšší edici. Ale v případě, že máte nainstalovanou vyšší verzi Windows 7 (professional, ultimate) a potřebujete změnit edici na nižší verzi už to nelze vyřešit spuštěním instalátoru.

Aby šlo změnit edici, je potřeba před spuštěním instalátoru upravit registry. To provedete spuštěním programu regedit.exe s oprávněním správce. V registrech najdeme větev:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion

a zde změníme hodnoty proměnných EditionID a ProductName na cílovou edici.

//Win 7 Home Premium
EditionID=HOMEPREMIUM
ProductName=Windows 7 HOMEPREMIUM

//Win 7 Professional
EditionID=Professional
ProductName=Windows 7 Professional

//Win 7 Ultimate
EditionID=Ultimate
ProductName=Windows 7 Ultimate

Další možností na automatickou změnu registrů je využít program Windows 7 Downgrader ze stránek https://softfamous.com/windows-7-downgrade/

Umístění obrázku tapety na pozadí plochy

Pokud potřebujete přenést obrázek plochy (wallpaper), tak v průzkumníkovi otevřete cestu:

%AppData%\Microsoft\Windows\Themes\CachedFiles

pokud obrázek pozadí nenajdete v první složce otevřete soubor

%AppData%\Microsoft\Windows\Themes\TranscodedWallpaper

Soubor TranscodedWallpaper nemá platnou příponu obrázku a bude nutné jej přejmenovat na správný formát.

V případě Win10, v předchozích složkách najdete obrázky jen pro posledních pět tapet.

Systémové šablony najdete ve složce:

%SystemRoot%\Web

Kde složka 4K jsou tapety pro 4K rozlišení a ve Wallpapers tapety pro nižší rozlišení.

Umístění vzhledů od OEM partnara najdete v adresáři:

%LocalAppData%\Microsoft\Windows\Themes

 

 

Kontrola NTFS oddílu pod Linuxem

Kontrola disku NTFS pod Linuxem

//kontrola disku
ntfsfix /dev/hda1

//odstranění hyberfile
mount -t ntfs-3g -o remove_hiberfile /dev/hda1 /mnt/win
mount -t ntfs-3g -o debug,remove_hiberfile /dev/hda1 /mnt/win

//nápověda k příkazu ntfsfix
-b, --clear-bad-sectors Clear the bad sector list
-d, --clear-dirty    Clear the volume dirty flag
-h, --help       Display this help
-n, --no-action     Do not write anything
-V, --version      Display version information

 

Obnovení systému nejen přes příkazový řádek CMD

Pokud máte povolené vytváření bodů obnovení, lze využít pro obnovu systému Windows  aplikaci Obnovení systému. Tu lze spustit několika způsoby:

Přes nabídku start

Klikneme na ploše na tlačítko START nebo na klávesnici zmáčneme klávesu Winkey. Do políčka vyhledávání začneme psát „Bod obnovení“. Systém nám vyhledá funkcionalitu „Vytvořit bod obnovení“. Klikneme na tuto položku a následně vybereme „Obnovení systému“. Pak pokračujeme pomocí průvodce pro obnovení WIndows.

Vytvořit bod obnovení

Obnovení systému

Přes příkazový řádek CMD

Spustíme příkazový řádek pomocí kombinace kláves „Winkey+R“. Do řádku zadáme CMD a potvrdíme entrem.

Spuštění příkazového řádku

Případně lze rovnou zadat rstui.exe

Obnovení systému rstrui.exe

Občas se stává, že nelze vyvolat nabídku START nebo zobrazit Spustit. Pak lze vyzkoušet spustit rstrui.exe přes Správce úloh, který vyvoláme klávesovou kombinací CTRL+ALT+ESC nebo CTRL+ALT+DEL a vybrat z možností Správce úloh. Pak stačí kliknout na Soubor>Spustit a zadat rstrui.exe do pole.

Správce úloh

Po aktualizaci na Windows 10 stále běží Microsoft Security Essential

Po přechod na WIndows 10, stále běží antivirový program Microsoft Security Essential.

Metoda 1

1. otevřeme průzkumníka a do příkazového řádku zadáme %PROGRAMFILES%\Microsoft Security Client\
2. Na souboru setup.exe klikneme pravým tlačítkem, zvolíme vlastnosti a vybereme záložku Kompatibilita>Změnit vlastnosti pro všechny uživatele>Režim kompatibility>Windows 7
3. spustíme příkazový řádek s oprávněním správce a zadáme příkaz %PROGRAMFILES%\Microsoft Security Client\setup.exe” /x /disableoslimit
4. Potvrdíme odinstalování
5. Restartujeme a zkontrolujeme zapnutí defenderu

Metoda 2

Použijeme speciální programy pro odinstalování CCleaner, RevoUninstaller atd.

Jak opravit chyby Na co se budete muset podívat

Pokud se při upgradu Windows 10 objeví hláška Na co se budete muset podívat a MS nenabízí doporučené řešení. Můžete zkusit problém vyřešit sami.

Na co se budete muset podívat

K tomu Vám pomůže Log z instalace, který najdete ve složce:

C:\$WINDOWS.~BT\Sources\Panther

Cestu stačí zkopírovat do adresního řádku průvodce a vyhledáme soubory „CompatData_“ a s příponou xml. Na nejnovější soubor klikneme pravým tlačítkem a otevřeme jej v prohlížeči IE nebo Edge.

C:\$WINDOWS.~BT\Sources\Panther

otevřeme v prohlížeči IE nebo Edge

Vyhledáme řádky obsahující:

BlockMigration="True"

ovladače blokující upgrade

Zde vidíme, které ovladače způsobují problémy. Aby jsme přiřadili soubor s ovladačem k zařízení, musíme soubor otevřít v textovém editoru např. poznámkový blok. Soubory najdeme v adresáři:

C:\Windows\inf

otevření ovladače

zjištění ovladače

Takto zjistíme jaký ovladač nám blokuje proces aktualizace. Pak musíme ovladač aktualizovat nebo zařízení odpojit, případně zakázat v biosu. Někdy jde pouze o ovladač, který zůstal v systému, ale již není používaný. Na vlastní nebezpečí můžete soubor přesunout/zazálohovat do jiné složky v počítači.

Dalo by se předpokládat, že po vyřešení problému s ovladačem bude stačit kliknout na tlačítko aktualizovat a proces bude pokračovat. To se nestane a je potřeba ještě smazat soubor compatscancache.dat ve složce C:\$WINDOWS.~BT\Sources\Panther.

Popis chyb:
https://support.microsoft.com/cs-cz/help/10587/windows-10-get-help-with-upgrade-installation-errors

Zdroj:
https://superuser.com/questions/1502848/cannot-update-win-10-to-v1909-realtek-bluetooth-driver-has-to-be-updated/1503280#1503280
https://www.howtogeek.com/416169/how-to-fix-what-needs-your-attention-windows-10-setup-errors/