Archiv rubriky: Windows

Připojení skrytého oddílu (jednotky) aneb přiřazení písmenka skryté jednotce

Přiřazení písmenka skryté jednotce (oddílu) provede následovně:

spustíme příkaz
DISKPART

vypíšeme seznam disků v počítači
List Disk

vypíšeme seznam oddílů
List partition

vypíšeme seznam přiřazených jednotek
List volume

Vybereme nepřiřazenou partition v našem příkladu vybereme oddíl s číslem 1
Select partition 1

A následně přiřadíme písmenko danému oddílu
Assign

vypíšeme seznam přiřazených jednotek. Nově se v našem příkladu přidala jednotka D
List volume

Ukončíme program diskpart
exit

A spustíme kontrolu nově přiřazené jednotky D
chkdsk d: /f /r

Pokud potřebujete zkontrolovat skrytý oddíl scandiskem, tak vše podstastné najdete v článku Chkdsk aneb scandisk jednotky bez přiřazeného písmenka.

Outlook nepřijímá poštu, ale odesílá

Občas se stane, že aplikace Outlook dokáže emaily odesílat, ale už ne přijímat. Toto je většinou způsobeno poškozením databázového souboru. Případně můžou tyto problémy vzniknou při nedostatku místa ve schránce, na serveru atd.

OST soubor

Pokud poštu stahujete z Exchange serveru, tak doporučený postup je smazání poškozeného datového souboru <nazev uctu>.ost, který najdete v adresáři

%HOMEDRIVE%%HOMEPATH%\AppData\Local\Microsoft\Outlook\

POZOR: nikdy nemažte soubory s příponou *.pst. Pokud je smažete přijdete o veškerou poštu.

U starších verzí Outlooku, lze pro opravu *.OST souboru použít aplikaci scanost.exe, případně měla by fungovat i aplikace spanpst.exe. Ale MS tento postup nedoporučuje.

V případě, že ani po odstranění OST souboru se nestahuje pošta, tak zkusit při vyplém Outlooku přejmenovat tyto adresáře:

%HOMEDRIVE%%HOMEPATH%\AppData\Local\Microsoft\Outlook
na
%HOMEDRIVE%%HOMEPATH%\AppData\Local\Microsoft\Outlook.back

%HOMEDRIVE%%HOMEPATH%\AppData\Roaming\Microsoft
na
%HOMEDRIVE%%HOMEPATH%\AppData\Roaming\Microsoft.back

Pokud ani toto nepomůže, tak opět přejmenovat adresáře a v START>Nastavení>Účty>Emailový účet a aplikace a smazat nastavení účtu a pak jej znovu vytvořit.

PST soubor

V případě poškození souboru *.pst, použijte pro opravu aplikaci scanpst.exe. Více kde tento program najdete a jeho použití je v článku Nejde spustit Microsoft Outlook v odstavci Použití scanpst.exe k opravě Outlook Data File errors.

Vytvoření logu v Thunderbirdu ve Windows

Pro logování provozu v thunderbirdu postupujte dle návodu. Zavřeme clienta Thunderbird a spustíme příkazový řádek cmd s oprávněním správce. Do příkazového řádku zadéme příkazy pro logování jednotlivých protokolů.

Pro logování SMTP zadáme příkaz

set NSPR_LOG_MODULES=SMTP:4

Pro logování POP3 zadáme příkaz

set NSPR_LOG_MODULES=POP3:4

Pro logování IMAP zadáme příkaz

set NSPR_LOG_MODULES=IMAP:4

Případně můžeme zadat více protokolů najednou

set NSPR_LOG_MODULES=POP3:4,SMTP:4

A nastavíme, kam se má LOG uložit. V našem případě se uloží na plochu aktuálního uživatele.

set NSPR_LOG_FILE=%HOMEDRIVE%%HOMEPATH%\Desktop\thunderbird_log.txt

 

Chyba Invalid Value for Registry v aplikaci Foto

Pokud se Vám při spuštění aplikace Foto zobrazí chyba Invalid Value for Registry, tak budete muset opravit záznam v registrech.

  1. Vytvořte bod obnovení
  2. Spusťte regedit s oprávněním správce
  3. Přejděte do větve HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppModel\Repository\Families\Microsoft.Windows.Photos_ … atd
  4. Zde najdete několik hodnot Microsoft.Windows.Photos_15.1201.10020.0_ atd.
  5. Zkontrolujte, jestli zde máte 8 položek, z nichž 4 položky mají v názvu starší verzi. Pokud tomu tak je, tak 4 starší záznamy se při aktualizaci nesmazaly a je nutné je odstranit. V některých případech jsou jen 4 záznamy (dva staré a dva nové) v tomto případě postupujte analogicky.
  6. Při odstranění klíčů, pravděpodobně narazíte na problém s oprávněním. A to i v případě pokud jste přihlášený do systému jako administrátor. V tomto případě je nutné převzít vlastnictví starých klíčů a až poté půjdou smazat. Návod na změnu oprávnění registrů najdete na https://www.youtube.com/watch?v=M1l5ifYKefg .

Zdroj:

https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_10-files/windows-10-invalid-value-for-registry-jpeg/24d4ffe9-2a16-47e2-8da2-ea5d9f4593c4
https://social.technet.microsoft.com/Forums/forefront/en-US/738af57f-872f-41bb-9b20-decdfd319aa1/jpg-photos-are-not-opening-shows-the-error-of-twinui?forum=win10itprogeneral

Chkdsk aneb scandisk jednotky bez přiřazeného písmenka

Pokud potřebujete příkazem chkdsk  zkontrolovat oddíl, který nemá přiřazené písmenko použijte příkaz mountvol.

Tento příkaz vypíše všechny připojené i nepřipojené oddíly.

mountvol
\\?\Volume{ebas8as03b-25ed-11e2-be65-806e6f6e6963}\
    *** NO MOUNT POINTS ***

\\?\Volume{eb38d03c-29ed-11e2-be65-806e546e6963}\
    C:\

\\?\Volume{41ae7a1c-9849-11e2-be7a-0027b9dc157c}\
    X:\

Po vypsání oddílů, zadáme příkaz chkdsk s požadovanými parametry. V našem případě bude příkaz vypadat následovně:

chkdsk "\\?\Volume{ebas8as03b-25ed-11e2-be65-806e6f6e6963}" /f /r

Všimněte si, že v názvu oddílu chybí poslední opačné lomítko. Pokud oddíl zadáte včetně posledního lomítka dojde k chybě příkazu chkdsk.

Další možností jak zkontrolovat oddíl bez přiřazeného písmenka je přiřadit mu písmeno. To provedeme následovně.

spustíme příkaz
DISKPART

vypíšeme seznam disků v počítači
List Disk

vypíšeme seznam oddílů
List partition

vypíšeme seznam přiřazených jednotek
List volume

Vybereme nepřiřazenou partition v našem příkladu vybereme oddíl s číslem 1
Select partition 1

A následně přiřadíme písmenko danému oddílu
Assign

vypíšeme seznam přiřazených jednotek. Nově se v našem příkladu přidala jednotka D
List volume

Ukončíme program diskpart
exit

A spustíme kontrolu nově přiřazené jednotky D
chkdsk d: /f /r

 

Chyba 0x80070091 při obnovení systému z bodu obnovení

Pokud při obnově systému, na předchozí bod obnovy, skončí obnova chybou 0x80070091 je potřeba přejmenovat nebo smazat adresář WindowsApps. Adresář najdete v C:\Program Files\Windows Apps. Tento adresář má omezené oprávnění a nejde jednoduše přejmenovat nebo smazat.

Napřed je potřeba změnit oprávnění adresáře a pak jej teprve můžeme přejmenovat nebo smazat. To provedeme pomocí následujících příkazů.

Obnovení přístupu k adresáři, kde /f název adresáře, /r rekurzivně, /d y výchozí odpověď ano
takeown /f "C:\Program Files\WindowsApps" /r /d y

Změna vlastníka, kde grant udělí práva ke konkrétnímu uživateli, F úplný přístup, /t provede danou operaci pro adresáře a soubory v daném adresáři:
icacls "C:\Program Files\WindowsApps" /grant administrators:F /t

Přejmenování adresáře:
rename "C:\Program Files\WindowsApps" "C:\Program Files\Windows Apps(old)"

Smazání adresáře:
rd /s "C:\Program Files\WindowsApps"

Cestu lze nahradit proměnou %ProgramFiles%.

Zjištění licenčního čísla MS office a změna účtu

Licenční číslo MS Office 2010 a vyšší

V novějších verzí Office (tuším od 2013), nelze zobrazit licenční číslo pomocí aplikace ProduKey (více dole). Pro zobrazení poslední sekvence kódu, lze použít VBS script, který je součástí MS Office. Získání části kódu oceníte při opětovné instalaci MS Office pokud máte pod jedním účtem na stránce www.office.com/MyAccount zaregistrováno více licencí Office. Pro výběr správného instalačního souboru musíte zobrazit na stránce s intalátorem licenční číslo. Licenční číslo po příhlášení na stránku www.office.com/MyAccount zobrazíte kliknutím na odkaz Nainstalovat z disku>Mám disk>Zobrazit kód Product key.

Novou insalaci a registraci MS office provedete na stránce www.office.com/setup.

Pokud máte opsané licenční číslo z MS účtu, můžete pro stažení využít odkaz www.office.com/backup.

Registrace prodejního čísla a změna licence pod jiný MS účet

Po zaregistrování licenčního klíče z krabičky se z bezpečnostních důvodů v MS účtu vytvoří instalační kód, který lze využít pro instalaci ze stránek www.office.com/backup. Při registraci klíče, je dobré si zaznamenat datum registrace. Výrazně to usnadní, dohledání licenčního klíče při přeinstalování.

Pokud je potřeba převést licenci pod jiný MS účet, lze to pomocí procesu eskalace. Tento proces výměny klíče trvá cca 4-6 týdnů. V samotném okamžiku eskalace, dojde k zániku původního instalačního čísla a vzniku instalačního čísla nového, které dorazí na email zaregistrovaný u nového MS účtu. Pro spuštění eskalace je potřeba mít licenční/prodejní číslo z krabičky, instalační číslo ze starého MS účtu, fakturu za MS Office a email k novému účtu MS. Pokud nemáte přístup ke starému MS účtu, lze také spustit eskalaci. Ale tato služba je již podmíněna poplatkem 750Kč.

Pokud spravujete jen jednu licenci officů a zároveň máte přístup do účtu MS, lze přidat alias ke stávajícímu účtu viz návod MS https://support.microsoft.com/cs-cz/help/12407/microsoft-account-manage-aliases

Doporučení pro správu více licencí office od MS https://support.office.com/cs-cz/article/Spr%C3%A1va-v%C3%ADce-jednor%C3%A1zov%C4%9B-zakoupen%C3%BDch-instalac%C3%AD-Office-kter%C3%A9-pou%C5%BE%C3%ADvaj%C3%AD-stejn%C3%BD-%C3%BA%C4%8Det-Microsoft-b2897d43-9ec1-4040-9cf0-2bafa416e071

Zjištění poslední skupiny instalačního klíče

Skripty pro zobrazení posledního segmentu instalačního čísla

Office 2010 (32-bit) na 32-bitové verzi Windows
cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\OSPP.VBS" /dstatus

Office 2010 (32-bit) na 64-bitové verzi Windows
cscript "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\OSPP.VBS" /dstatus

Office 2010 (64-bit) na 64-bitové verzi Windows
cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\OSPP.VBS" /dstatus

Office 2013 (32-bit) na 32-bitové verzi Windows
cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS" /dstatus

Office 2013 (32-bit) na 64-bitové verzi Windows
cscript "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS" /dstatus

Office 2013 (64-bit) na 64-bitové verzi Windows
cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS" /dstatus

Office 2016 (32-bit) na 32-bitové verzi Windows
cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /dstatus

Office 2016 (32-bit) na 64-bitové verzi Windows
cscript "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /dstatus

Office 2016 (64-bit) na 64-bitové verzi Windows
cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /dstatus

Starší verze MS office

Pro zobrazení licenčního čísla u starších verzí je ideální použít program z dílny NirSoft. A to konkrétně aplikace ProduKey. Aplikaci stáhnete na adrese http://www.nirsoft.net/utils/product_cd_key_viewer.html. Po spuštění aplikace ProduKey se zobrazí licenční čísla podporovaných aplikací, které jsou nainstalovány v systému Windows.

Změna licenčního čísla MS Office

Pro verze Office 2010 a starší lze opět použít script OSPP.VBS, tentokrát s parametrem /inpkey:<nový licenční klíč>. Nebo v Ovládací panely\Programy\Programy a funkce vybrat nainstalované MS office a kliknout na změnit. Spustí se instalátor MS office a zde vyplníte nový licenční klíč.

Pro Office 2016 (64-bit) na 64-bitové verzi Windows
cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /inpkey:XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

U starších verzí MS Office se změna licenčního čísla provede editací registru HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\<version>\Registration. Před samotnou úpravou je dobré větev registru zazálohovat. Rozbalte klíč registru a uvidíte jeden nebo několik dílčích klíčů ve složených závorkách {xxxxxxxx}. Hodnota SuitName udává balíček MS office, tím můžete identifikovat správnou verzi MS Office pro kterou chcete změnit klíč. Pokud odstraníte klíče Digital a ProductID, při dalším spuštění aplikace z daného balíčku MS office budete vyzváni k zadání nového klíče.

Chyba Bad System Config Info Windows 10

Chyba Bad System Config Info je převážně způsobena poškozením souboru s registry. Opravit tuto chybu lze v opravné konzoli Windows (nouzový režim). Tato konzole, by se měla sama spustit, pokud se systém Windows nenačte. Pokud se konzole nespustí automaticky, je potřeba použít instalační médium a po nabootování z média vybereme jazyk a na další obrazovce v levém dolním rohu klikneme na nabídku Opravit počítač. Další možnosti jak spustit nouzový režim najedete v článku Jak zobrazit nabídku Nouzový režim ve Windows 8, 8.1 a 10.

Obnova registrů pomocí bodu obnovení

Po spuštění Nouzové konzole vybereme nabídku Odstranit potíže>Upřesnit možnosti>Obnovení systému a vybereme poslední funkční bod obnovení.

Pozor na volby Obnovení z bitové kopie a Tovární nastavení. Tyto volby můžou přepsat/smazat část nebo všechny data na disku.

Obnova registrů pomocí poslední automatické zálohy

Po spuštění Nouzové konzole vybereme nabídku Odstranit potíže>Upřesnit možnosti>Příkazový řádek.

Spustíme program diskpart a zobrazíme dostupné diskové jednotky. Při použití programu diskpart buďte opatrní. Je to mocný nástroj na správu disků a při špatném použití hrozí smazání dat z disku.

diskpart
volume list
exit

Vybereme jednotku s nainstalovaným operačním systémem, obvykle disk C. Vytvoříme adresář backup a překopírujeme do něj aktuální soubory s registry. Přejdeme do adresáře regback s automatickou zálohou registrů. Z něj překopírujeme soubory do složky o úroveň výš a potvrdíme přepis souborů klávesou A.

cd c:\windows\system32\config Enter
MD backup
copy *.* backup
CD regback
copy *.* ..

A restartujeme počítač.

Instalace Windows 7 na NVMe PCIe m.2 SSD disk nebo z USB 3.x

Pokud se rozhodnete nainstalovat Windows 7 na počítač s SSD diskem připojeným přes PCIexpress sběrnici do slotu m.2 může se stát že instalátor neuvidí disk. Bohužel přidání ovladačů přes nabídku v instalátoru nemusí fungovat protože Windows 7 neměly nativní podporu NVMe. Stejný problém nastane pokud potřebujete instalovat Windows 7 z rozhraní USB 3.x. Ze stránek výrobce zařízení stáhnete základní ovladače tj. chipset, řadič USB 3.x. Dále postupujeme analogicky jako v případě s NVMe ovladači.

Pro přidání ovladačů pro NVMe si stáhneme aktualizace KB2990941 a KB3087873 například do adresáře C:\iso\aktualizace. Pokud aktualizace nepůjdou stáhnou bude nutné šáhnout po neoficiálních zdrojích pro Win7-32bit KB2990941-v3-x86, KB3087873-v2-x86 a Win7-64bit KB2990941-v3-x64 a KB3087873-v2-x64.

Pro vnucení NVMe ovladačů do systému lze analogicky postupovat dle tohoto článku.

http://support.lenovo.com/cz/cs/products/laptops-and-netbooks/thinkpad-yoga-series-laptops/thinkpad-yoga-460/downloads/ds105871
http://support.lenovo.com/cz/cs/downloads/ds112136
http://de.community.dell.com/cfs-file/__key/communityserver-wikis-components-files/00-00-00-00-15/Win7_5F00_Boot01.zip
http://www.dell.com/support/home/us/en/04/Drivers/DriversDetails?driverId=X3MW0
https://downloadcenter.intel.com/download/26167/Intel-SSD-Data-Center-Family-for-NVMe-Drivers

Překopírujeme instalační disk Windows 7 do adresáře C:\ISO\Win7SP1.

Spustíme příkazový řádek cmd s oprávněním správce. Kompletní postup je popsán u jednotlivých aktualizací na adrese https://support.microsoft.com/en-us/kb/2990941.

Dism /Get-WIMInfo /WimFile:C:\ISO\Win7SP1\sources\install.wim

příkaz vypíše indexy snímků uložených v souboru např.

Index : 1
Name : Windows 7 Home Basic
Description : Windows 7 Home Basic
Size : 11 212 171 108 bytes

Index : 2
Name : Windows 7 Home Premium
Description : Windows 7 Home Premium
Size : 11 725 650 313 bytes

Index : 3
Name : Windows 7 Professional
Description : Windows 7 Professional
Size : 14 146 437 298 bytes

Index : 4
Name : Windows 7 Ultimate
Description : Windows 7 Ultimate
Size : 11 785 001 492 bytes

The operation completed successfully.

Dalším příkazem si vybereme verzi snímku v našem případě Windows 7 Professional a rozbalíme jej do námi předem vytvořeného adresáře C:\ISO\unpacked.

Dism /Mount-WIM /WimFile:C:\ISO\Win7SP1\sources\install.wim /Name:"Windows 7 Professional" /MountDir:C:\ISO\unpacked

Integrujeme aktualizace

Pro 64bit
Dism /Image:C:\ISO\unpacked /Add-Package /PackagePath:C:\iso\aktualizace\Windows6.1-KB2990941-v3-x64.msu
Pro 32bit
Dism /Image:C:\ISO\unpacked /Add-Package /PackagePath:C:\iso\aktualizace\Windows6.1-KB2990941-v3-x86.msu

Obdobným způsobem integrujeme aktualizaci KB3087873.

Pro 64bit
Dism /Image:C:\ISO\unpacked /Add-Package /PackagePath:C:\iso\aktualizace\Windows6.1-KB3087873-v2-x64.msu
Pro 32bit
Dism /Image:C:\ISO\unpacked /Add-Package /PackagePath:C:\iso\aktualizace\Windows6.1-KB3087873-v2-x86.msu

Potvrdíme změny a odpojíme obraz.

Dism /Unmount-WIM /MountDir:C:\ISO\unpacked /Commit

Obdobně provedeme aktualizaci ovladačů v souboru boot.wim umístěném ve stejném adresáři jako install.wim.

Dism /Mount-WIM /WimFile:C:\ISO\Win7SP1\sources\boot.wim /Index:2 /MountDir:C:\iso\unpacked
Dism /Image:C:\iso\unpacked /Add-Driver /Driver:C:\iso\W7\Drivers /Recurse
Dism /Image:C:\ISO\unpacked /Add-Package /PackagePath:C:\iso\W7\NVMe_x64
Dism /Unmount-WIM /MountDir:C:\ISO\unpacked /Commit

A nakonec vytvoříme ISO soubor pomocí oscdimg, který je součástí Windows ADK. Spustíme s oprávněním správce Deployment and Imaging Tools Environment.

oscdimg -m -u2 -bC:\ISO\Win7SP1\boot\etfsboot.com C:\ISO\Win7SP1\ C:\ISO\W7SP1_PROFESSIONAL_64_NVMe.iso
nebo nezkoušeno
oscdimg.exe -m -o -u2 -udfver102 -bootdata:2#p0,e,bC:\ISO\Win7SP1\etfsboot.com#pEF,e,bC:\ISO\Win7SP1\efi\microsoft\boot\efisys.bin C:\ISO\Win7SP1\iso C:\ISO\windows_uefi.iso

Kde:
-l nazev DVD
-m pokud je image větší než 700MB
-u2 pokud využít UDF systém DVD
-b pokud se použije lokální boot z DVD

Instalace Windows 7 na počítače s Intel Skylake

http://de.community.dell.com/techcenter/enterprise-client/w/wiki/2567.how-to-install-windows-7-on-systems-with-intel-skylake-cpu

Zajímavé odkazy

http://winaero.com/blog/how-to-install-windows-7-on-a-pci-express-nvme-ssd/
http://www.dell.com/support/article/us/en/04/SLN301149/cs
http://www.dell.com/support/article/us/en/19/SLN300994/EN
https://ftp.hp.com/pub/caps-softpaq/cmit/whitepapers/Windows_7_OS_Install_NVME.pdf

Vše v jednom:

Stáhneme si a nainstalujeme Assessment and Deployment Kit (ADK). Novější verzí (tj. 10) lze spravovat i Win7 https://developer.microsoft.com/cs-cz/windows/hardware/windows-assessment-deployment-kit
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /k "C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Deployment Tools\DandISetEnv.bat 

***Vyčištění cache
dism /cleanup-wim

***Výpis image
Dism /Get-WIMInfo /WimFile:E:\ISO\DVD-source\sources\install.wim

Index : 1
Name : Windows 7 Home Basic
Description : Windows 7 Home Basic
Size : 11 417 759 329 bytes

Index : 2
Name : Windows 7 Home Premium
Description : Windows 7 Home Premium
Size : 11 930 818 314 bytes

Index : 3
Name : Windows 7 Professional
Description : Windows 7 Professional
Size : 11 832 015 981 bytes

Index : 4
Name : Windows 7 Ultimate
Description : Windows 7 Ultimate
Size : 11 994 651 696 bytes

***Připojení image s verzí OS kterou chceme připojit
Dism /LogPath:E:\ISO\MountInstallWim.log /Mount-WIM /WimFile:E:\ISO\DVD-source\sources\install.wim /Name:"Windows 7 Home Basic" /MountDir:E:\iso\mountedINSTALL
Dism /LogPath:E:\ISO\MountInstallWim.log /Mount-WIM /WimFile:E:\ISO\DVD-source\sources\install.wim /Name:"Windows 7 Home Premium" /MountDir:E:\iso\mountedINSTALL
Dism /LogPath:E:\ISO\MountInstallWim.log /Mount-WIM /WimFile:E:\ISO\DVD-source\sources\install.wim /Name:"Windows 7 Professional" /MountDir:E:\iso\mountedINSTALL
Dism /LogPath:E:\ISO\MountInstallWim.log /Mount-WIM /WimFile:E:\ISO\DVD-source\sources\install.wim /Name:"Windows 7 Ultimate" /MountDir:E:\iso\mountedINSTALL
nebo
Dism /LogPath:E:\ISO\MountInstallWim.log /Mount-WIM /WimFile:E:\ISO\DVD-source\sources\install.wim /Index:1 /MountDir:E:\iso\mountedINSTALL
Dism /LogPath:E:\ISO\MountInstallWim.log /Mount-WIM /WimFile:E:\ISO\DVD-source\sources\install.wim /Index:2 /MountDir:E:\iso\mountedINSTALL
Dism /LogPath:E:\ISO\MountInstallWim.log /Mount-WIM /WimFile:E:\ISO\DVD-source\sources\install.wim /Index:3 /MountDir:E:\iso\mountedINSTALL
Dism /LogPath:E:\ISO\MountInstallWim.log /Mount-WIM /WimFile:E:\ISO\DVD-source\sources\install.wim /Index:4 /MountDir:E:\iso\mountedINSTALL

dism /Mount-Wim /WimFile:<wim_file> /Name:<image_name> /MountDir:<mount_directory>
dism /Mount-Wim /WimFile:<wim_file> /Index:<image_number> /MountDir:<mount_directory>

***Hromadná aktualizace balíčků aktualizací před integrací IE11 a SP
Dism /Image:E:\iso\mountedINSTALL /Add-Package /PackagePath:E:\iso\W7\aktualizace_predIE_a_SP_x64
Pro 32bit
Dism /Image:E:\iso\mountedINSTALL /Add-Package /PackagePath:E:\iso\W7\aktualizace_predIE_a_SP_x86

***Aktualizace velký SP balíčků způsobujících chybu
**SP2
Dism /Image:E:\iso\mountedINSTALL /Add-Package /PackagePath:E:\iso\W7\aktualizace-SP_x64\windows6.1-kb3125574-v4-x64_2dafb1d203c8964239af3048b5dd4b1264cd93b9.msu
**SP2x komulativní květen 2017
Dism /Image:E:\iso\mountedINSTALL /Add-Package /PackagePath:E:\iso\W7\aktualizace-SP_x64\windows6.1-kb4019264-x64_c2d1cef74d6cb2278e3b2234c124b207d0d0540f.msu
pro 32bit
**SP2
Dism /Image:E:\iso\mountedINSTALL /Add-Package /PackagePath:E:\iso\W7\aktualizace-SP_x86\windows6.1-kb3125574-v4-x86_ba1ff5537312561795cc04db0b02fbb0a74b2cbd.msu
**SP2x komulativní květen 2017
Dism /Image:E:\iso\mountedINSTALL /Add-Package /PackagePath:E:\iso\W7\aktualizace-SP_x86\windows6.1-kb4019264-x86_aaf785b1697982cfdbe4a39c1aabd727d510c6a7.msu

***Integrace IE11
Dism /Image:E:\iso\mountedINSTALL /Add-Package /PackagePath:E:\iso\W7\IE11_x64
Pro 32bit
Dism /Image:E:\iso\mountedINSTALL /Add-Package /PackagePath:E:\iso\W7\IE11_x86

***Aktualizace balíčků NVMe
Dism /Image:E:\ISO\mountedINSTALL /Add-Package /PackagePath:E:\iso\W7\NVMe_x64
pro 32bit
Dism /Image:E:\ISO\mountedINSTALL /Add-Package /PackagePath:E:\iso\W7\NVMe_x32

***Aktualizace ovladačů
Dism /Image:E:\iso\mountedINSTALL /Add-Driver /Driver:E:\iso\W7\Drivers /Recurse
dism /Image:<mount_directory> /Add-Driver /Driver:<folder_with_drivers> /Recurse

*****Nebo instalace po jednotlivých balíčků (jen příklad)
Dism /Image:E:\ISO\mountedINSTALL /Add-Package /PackagePath:E:\iso\W7\aktualizace_predIE_a_SP_x64\Windows6.1-KB3087873-v2-x64.msu
pro 32bit
Dism /Image:E:\ISO\mountedINSTALL /Add-Package /PackagePath:E:\iso\W7\aktualizace_predIE_a_SP_x86\Windows6.1-KB3087873-v2-x86.msu

***Návod na přidání jazyků 
https://technet.microsoft.com/en-us/library/dd755995(v=ws.10).aspx
https://technet.microsoft.com/en-us/library/dd744262(v=ws.10).aspx
https://msdn.microsoft.com/cs-cz/windows/hardware/commercialize/manufacture/desktop/multilingual-windows-image-creation
http://www.optimalizovane-it.cz/deployment/geek-deployment-windows-priprava-disku-a-aplikace-image.html
http://www.optimalizovane-it.cz/deployment/windows-10-novy-adk-windows-assessment-and-deployment-kit.html

***vytvoření adresáře langpacks a jednotlivých jazyků
Mkdir E:\iso\DVD-source\langpacks
Mkdir E:\iso\DVD-source\langpacks\en-US
Mkdir E:\iso\DVD-source\langpacks\sk-SK
Mkdir E:\iso\DVD-source\langpacks\de-DE
atd...

***Nakopírujeme jazykové balíčky. Jazyky stáhneme ze stránek www.froggie.sk a po rozkliknutí na exe se rozbalí lp.cab. Případně na stejné adrese najdeme program exe2cab.exe
XCopy E:\iso\W7\jazyky_x64\en-us E:\iso\DVD-source\langpacks\en-US
XCopy E:\iso\W7\jazyky_x64\sk-sk E:\iso\DVD-source\langpacks\sk-SK
XCopy E:\iso\W7\jazyky_x64\sk-sk E:\iso\DVD-source\langpacks\de-DE

***Pridani jazykovych balicku. 
Dism /Image:E:\ISO\mountedINSTALL /Add-Package /PackagePath:E:\iso\W7\jazyky_x64\en-us\lp.cab
Dism /Image:E:\ISO\mountedINSTALL /Add-Package /PackagePath:E:\iso\W7\jazyky_x64\sk-sk\lp.cab
Dism /Image:E:\ISO\mountedINSTALL /Add-Package /PackagePath:E:\iso\W7\jazyky_x64\de-de\lp.cab
pro 32bit
Dism /Image:E:\ISO\mountedINSTALL /Add-Package /PackagePath:E:\iso\W7\jazyky_x86\en-us\lp.cab
Dism /Image:E:\ISO\mountedINSTALL /Add-Package /PackagePath:E:\iso\W7\jazyky_x86\sk-sk\lp.cab
Dism /Image:E:\ISO\mountedINSTALL /Add-Package /PackagePath:E:\iso\W7\jazyky_x86\de-de\lp.cab
***Obdobně přidáme ovladače a jazyky do boot.wim
***Výpis bootovací image
Dism /Get-WIMInfo /WimFile:E:\ISO\DVD-source\sources\boot.wim

Index : 1
Name : Microsoft Windows PE (x64)
Description : Microsoft Windows PE (x64)
Size : 989 058 461 bytes

Index : 2
Name : Microsoft Windows Setup (x64)
Description : Microsoft Windows Setup (x64)
Size : 1 080 397 728 bytes

***Záchranou konzoli není většinou potřeba upravovat, maximálně pro přidání ovladačů
Dism /LogPath:E:\ISO\MountPEWim.log /Mount-WIM /WimFile:E:\ISO\DVD-source\sources\boot.wim /Index:1 /MountDir:E:\iso\mountedPE

***Připojíme instalační obraz
Dism /LogPath:E:\ISO\MountBootWim.log /Mount-WIM /WimFile:E:\ISO\DVD-source\sources\boot.wim /Index:2 /MountDir:E:\iso\mountedBOOT

***Přidáme ovladače
Dism /Image:E:\iso\mountedBOOT /Add-Driver /Driver:E:\iso\W7\Drivers /Recurse

***Přidáme aktualizace (NEPOUŽÍVAT ROZHODÍ INSTALACI)
Dism /Image:E:\ISO\mountedBOOT /Add-Package /PackagePath:E:\iso\W7\NVMe_x64

***Přidáme jazyky bude potřeba stáhnout SDK pro Win7 https://www.microsoft.com/cs-cz/download/details.aspx?id=5753 a odtud vyexportovat jazyky E:\_image a iso\Windows\_adk\W7\KB3AIK_CS\WinPE_LangPacks\x86  

Dism /Image:E:\ISO\mountedBOOT /Add-Package /PackagePath:E:\iso\W7\jazykyPE_x64\en-us\winpe-setup_en-US.cab /PackagePath:E:\iso\W7\jazykyPE_x64\en-US\winpe-setup-client_en-us.cab
Dism /Image:E:\ISO\mountedBOOT /Add-Package /PackagePath:E:\iso\W7\jazykyPE_x64\de-de\winpe-setup_de-DE.cab /PackagePath:E:\iso\W7\jazykyPE_x64\de-DE\winpe-setup-client_de-DE.cab
sk-SK přidat překopírováním z DELL boot image do E:\iso\mountedBOOT\sources

xcopy E:\iso\mountedBOOT\sources\en-US E:\ISO\DVD-source\sources\en-US /cherkyi
xcopy E:\iso\mountedBOOT\sources\license\en-US E:\ISO\DVD-source\sources\license\en-US /cherkyi

xcopy E:\iso\mountedBOOT\sources\cs-CZ E:\ISO\DVD-source\sources\sk-SK /cherkyi
xcopy E:\iso\mountedBOOT\sources\license\cs-CZ E:\ISO\DVD-source\sources\license\sk-SK /cherkyi

xcopy E:\iso\mountedBOOT\sources\de-DE E:\ISO\DVD-source\sources\de-DE /cherkyi
xcopy E:\iso\mountedBOOT\sources\license\de-DE E:\ISO\DVD-source\sources\license\de-DE /cherkyi

***přegenerujeme soubor lang.ini
Dism /image:E:\ISO\mountedINSTALL /Gen-LangINI /distribution:E:\iso\DVD-source

***Informace o jazykovém nastavení
dism /Image:E:\ISO\mountedINSTALL /get-Intl

***Případně nastavíme výchozí jazyk instalace
dism /Image:E:\ISO\mountedINSTALL /Set-SKUIntlDefaults:cs-cz

***Případně nastavíme výchozí jazyk GUI rozhraní instalace
dism /image:E:\ISO\mountedINSTALL /Set-AllIntl:cs-cz
 
***další parametry
SET LANGPACKS=
SET MOUNTDIR=
SET SCRATCHDIR=
SET WIM=
SET WIMINFO=

***Překopírování dostupných jazyků instalační verze do BOOT.wim
Xcopy E:\iso\DVD-source\sources\lang.ini E:\ISO\mountedBOOT\sources\lang.ini

Pozn.: V online systému lze přidat jazykový balíček obdobným způsobem. Pak je potřeba upravit registry a bcedit. Nastavujeme z en-us na cs-cz.
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\MUI\ UILanguage\en-us – a smazat klíč en-us
bcdedit /set {current} locale cs-cz bcdboot %WinDir% /l cs-cz

***Potvrdíme změny a odpojíme obrazy
Dism /Unmount-WIM /MountDir:E:\ISO\mountedINSTALL /Commit
Dism /Unmount-WIM /MountDir:E:\ISO\mountedBOOT /Commit
Dism /Unmount-WIM /MountDir:E:\ISO\mountedPE /Commit

***odpojení svazku bez uložení změn
Dism /Unmount-WIM /MountDir:E:\ISO\mountedINSTALL /Discard
Dism /Unmount-WIM /MountDir:E:\ISO\mountedBOOT /Discard
Dism /Unmount-WIM /MountDir:E:\ISO\mountedPE /Discard

***Vyčištění cache
dism /cleanup-wim

***A nakonec vytvoříme ISO soubor pomocí oscdimg, který je součástí Windows ADK. Spustíme s oprávněním správce Deployment and Imaging Tools Environment.

bez uefi
oscdimg -m -u2 -bE:\ISO\DVD-source\boot\etfsboot.com E:\ISO\DVD-source\ E:\ISO\Win7_ProPrem_SP1_Czech_ALL_x64-ZVONEK_201705.iso
s uefi
oscdimg -m -o -u2 -udfver102 -bootdata:2#p0,e,bE:\ISO\DVD-source\boot\etfsboot.com#pEF,e,bE:\iso\DVD-source\efi\microsoft\boot\efisys.bin E:\iso\DVD-source E:\ISO\Win7_ProPrem_SP1_Czech_ALL_x64-ZVONEK_201705.iso


Kde:
-l nazev DVD
-m pokud je image větší než 700MB
-u2 pokud využít UDF systém DVD
-b pokud se použije lokální boot z DVD


    oscdimg -m -o -u2 -udfver102 -bootdata:2#p0,e,bc:\winpe_x64\etfsboot.com#pEF,e,bc:\winpe_x64\efisys.bin c:\winpe_x64\ISO c:\winpe_x64\winpeuefi.iso
    Note See the "Definitions" section for more information about this command.
    Burn the ISO image (Winpeuefi.iso) to a CD or to a DVD.

Definitions
Oscdimg command arguments

    m
    Ignores the maximum size limit of the image.
    o
    Optimizes storage by encoding duplicate files only one time.
    u2
    Produces an ISO image that has only the Universal Disk Format (UDF) file system on it.
    udfver102
    Specifies the UDF version 1.02 format.
    bootdata
    Specifies a multiboot image. This image uses an x86-based boot sector as the default image. This sector starts the Etfsboot.com boot code. A secondary EFI boot image starts an EFI boot application.
    c:\winpe_x64\ISO
    Represents the path of the files for the image.
    c:\winpe_x64\winpeuefi.iso
    Represents the output image file.

Bootdata command arguments

    2
    Specifies the number of boot catalog entries.
    #
    Functions as the separator between root entries to be put into the boot catalog.
    p0
    Sets the platform ID to 0 for the first, default boot entry for the BIOS.
    e
    Specifies the floppy disk emulation in the El Torito catalog.
    bc:\winpe_x64 \etfsboot.com
    Puts the specified file (Etfsboot.com) in the boot sectors of the disk.
    #
    Functions as the separator between the first and second boot entries.
    pEF
    Sets the platform ID to “EF," as defined by the UEFI specification.
    bc:\winpe_x64\efisys.bin
    Puts the specified file (Efisys.bin) in the boot sector of the disk. Efisys.bin is the binary floppy disk layout of the EFI boot code. This disk image contains the files that are used to start from the EFI firmware in the Efi\boot\x64boot.efi folder.

Vir Cryptlocker, makler199011@gmail.com a decryptfiles.com

Všechny úkony provádíte na vaše vlastní riziko a odpovědnost. Stránka obsahuje odkazy na webové stránky provozované třetími stranami, není v našich silách kontrolovat obsah.

Koncem srpna se rozšířila nová varianta šifrovacího viru Cryptlocker z rodiny Ransomware. Vir opět zašifruje data, ale tentokrát cílí i na velké soubory. Takže v ohrožení jsou například databázové soubory atd. Případná částečná obnova databázových souborů není možná, protože se šifruje celý soubor.

Jaký antivirový program jste měli nainstalovaný při napadení cryptolockrem?

View Results

Nahrávání ... Nahrávání ...

Další velkou změnou, oproti minulé verzi, je komunikace pomocí emailu. To budí zdání menší profesionality a větší obavy jestli po zaplacení bude obnova dat možná.

Soubory jsou zašifrovány do podoby <puvodni-nazev>.<puvodni-pripona>!__________MAKLER199011@GMAIL.COM___.crypt

Útočník požaduje odměnu 3000 dolarů a to platbou přes Western Union, nebo bitcoinech. V reálném případě, byl požadavek upřesněn na 15,4btc což v daný den odpovídalo zhruba 3500 dolarům. V dalším případě se postižený zhruba 14 dní snažil vyjednávat. Útočník byl neoblomný a pouze stroze komunikoval s reakcí maximálně jednou denně. Z útočníka nebylo možné vytáhnout cenu v bitcoinech, pouze uvedl adresu peněženky. Proto se postižený chopil iniciativy a poslal dle aktuálního kurzu 3000 dolarů převedené na bitcoiny na bitcoinovou peněženku útočníka.

Po zaplacení útočník okamžitě začal aktivně komunikovat a následně poslal odkaz na stažení programu Decryptor.exe. Antivirové programy jej detekují jako vir. Před stažením programu je nutné vypnout antivirový program. V programu decryptor.exe nalistujete zašifrovaný soubor. Tím se vygeneruje Encoded key, který zašlete útočníkovi. Ten Vám následně sdělí Decoded key. Který vložíte do programu a stisknete tlačítko Decode All. V obou případech došlo k bezproblémové obnově dat.

Na závěr malé upozornění. Díky tomu, že celková částka platby při směně na bitcoiny přesahuje cenu 1000 euro, vyžadují převodní firmy ověření totožnosti. Takže po zarezervování platby dojde email k výzvě o zaslání naskenovaného dokladu totožnosti. Pravděpodobně by šlo toto omezení obejít odesláním více plateb pod hranicí 1000 euro. Poplatek za převod na bitcoiny je zhruba 5% z měněné částky.

Aby jste si tímto zážitkem nemuseli projít zálohujte, ZÁLOHUJTE A ZASE ZÁLOHUJTE ideálně na offline uložiště.

decoder

U některých méně propracovaných virů lze data obnovit pokud máte k dispozici soubor, který provedl zašifrování dat. Proto daný soubor nikdy nemažte, ale bezpečně uschovejte.

Více informací:
http://www.servis-zlin.eu/clanky/jak-zalozit-bitconovou-penezenku-a-prevest-na-ni-penize/
http://www.servis-zlin.eu/clanky/cryptolocker-sifrovaci-vir-ktery-znepristupni-data-aneb-sledovani-zasilky-ceske-posty/
http://www.lupa.cz/clanky/bitcoin-regulace/

Netestované odkazy na tipy jak obnovit zašifrované soubory POUŽITÍ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
http://crypto.stackexchange.com/questions/27536/is-it-possible-to-get-an-rsa-encryption-key-by-comparing-the-unencrypted-and-enc
http://sensorstechforum.com/restore-files-encrypted-via-rsa-encryption-remove-cryptowall-and-other-ransomware-manually/
http://www.bleepingcomputer.com/virus-removal/cryptodefense-ransomware-information
https://raymii.org/s/tutorials/Encrypt_and_decrypt_files_to_public_keys_via_the_OpenSSL_Command_Line.html
http://www.czeskis.com/random/openssl-encrypt-file.html
http://www.symantec.com/connect/forums/there-fixtool-recover-files-encrypted-ransomware
http://www.malwareremovalguides.info/decrypt-files-with-decrypt_mblblock-exe-decrypt-protect/
http://nabzsoftware.com/types-of-threats/cryptolocker

Netestované odkazy jak zabránit spuštění infikovaného exe souboru a prevence POUŽITÍ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
http://www.bleepingcomputer.com/virus-removal/cryptodefense-ransomware-information#prevent
https://www.foolishit.com/
http://www.eset.com/cz/o-nas/pro-novinare/tiskove-zpravy/article/doporuceni-k-ochrane-pred-malware/
http://www.optimalizovane-it.cz/ostatni-zabezpeceni/cryptolocker-jak-predejit-utoku-pomoci-technologii-v-operacnim-systemu.html

Odkazy na stránky o šifrování
https://www.algoritmy.net/article/4033/RSA
https://cs.wikipedia.org/wiki/RSA
https://mks.mff.cuni.cz/library/RSAjRk/RSAjRk.pdf
http://www.kryptografie.wz.cz/data/RSA.htm
http://reboot.cz/howto/hacking/jak-funguje-rsa/articles.html?id=281
https://edux.fit.cvut.cz/oppa/BI-BEZ/prednasky/bez8.pdf
http://www.osel.cz/1813-ifrovaci-algoritmus-rsa-prolomen.html