Archiv rubriky: Windows

Po aktualizaci na Windows 10 stále běží Microsoft Security Essential

Po přechod na WIndows 10, stále běží antivirový program Microsoft Security Essential.

Metoda 1

1. otevřeme průzkumníka a do příkazového řádku zadáme %PROGRAMFILES%\Microsoft Security Client\
2. Na souboru setup.exe klikneme pravým tlačítkem, zvolíme vlastnosti a vybereme záložku Kompatibilita>Změnit vlastnosti pro všechny uživatele>Režim kompatibility>Windows 7
3. spustíme příkazový řádek s oprávněním správce a zadáme příkaz %PROGRAMFILES%\Microsoft Security Client\setup.exe” /x /disableoslimit
4. Potvrdíme odinstalování
5. Restartujeme a zkontrolujeme zapnutí defenderu

Metoda 2

Použijeme speciální programy pro odinstalování CCleaner, RevoUninstaller atd.

Jak opravit chyby Na co se budete muset podívat

Pokud se při upgradu Windows 10 objeví hláška Na co se budete muset podívat a MS nenabízí doporučené řešení. Můžete zkusit problém vyřešit sami.

Na co se budete muset podívat

K tomu Vám pomůže Log z instalace, který najdete ve složce:

C:\$WINDOWS.~BT\Sources\Panther

Cestu stačí zkopírovat do adresního řádku průvodce a vyhledáme soubory „CompatData_“ a s příponou xml. Na nejnovější soubor klikneme pravým tlačítkem a otevřeme jej v prohlížeči IE nebo Edge.

C:\$WINDOWS.~BT\Sources\Panther

otevřeme v prohlížeči IE nebo Edge

Vyhledáme řádky obsahující:

BlockMigration="True"

ovladače blokující upgrade

Zde vidíme, které ovladače způsobují problémy. Aby jsme přiřadili soubor s ovladačem k zařízení, musíme soubor otevřít v textovém editoru např. poznámkový blok.

otevření ovladače

zjištění ovladače

Takto zjistíme jaký ovladač nám blokuje proces aktualizace. Pak musíme ovladač aktualizovat nebo zařízení odpojit, případně zakázat v biosu. Někdy jde pouze o ovladač, který zůstal v systému, ale již není používaný. Na vlastní nebezpečí můžete soubor přesunout/zazálohovat do jiné složky v počítači.

Dalo by se předpokládat, že po vyřešení problému s ovladačem bude stačit kliknout na tlačítko aktualizovat a proces bude pokračovat. To se nestane a je potřeba ještě smazat soubor compatscancache.dat ve složce C:\$WINDOWS.~BT\Sources\Panther.

Popis chyb:
https://support.microsoft.com/cs-cz/help/10587/windows-10-get-help-with-upgrade-installation-errors

Zdroj:
https://superuser.com/questions/1502848/cannot-update-win-10-to-v1909-realtek-bluetooth-driver-has-to-be-updated/1503280#1503280
https://www.howtogeek.com/416169/how-to-fix-what-needs-your-attention-windows-10-setup-errors/

Připojení skrytého oddílu (jednotky) aneb přiřazení písmenka skryté jednotce

Přiřazení písmenka skryté jednotce (oddílu) provede následovně:

spustíme příkaz
DISKPART

vypíšeme seznam disků v počítači
List Disk

vypíšeme seznam oddílů
List partition

vypíšeme seznam přiřazených jednotek
List volume

Vybereme nepřiřazenou partition v našem příkladu vybereme oddíl s číslem 1
Select partition 1

A následně přiřadíme písmenko danému oddílu
Assign

vypíšeme seznam přiřazených jednotek. Nově se v našem příkladu přidala jednotka D
List volume

Ukončíme program diskpart
exit

A spustíme kontrolu nově přiřazené jednotky D
chkdsk d: /f /r

Pokud potřebujete zkontrolovat skrytý oddíl scandiskem, tak vše podstastné najdete v článku Chkdsk aneb scandisk jednotky bez přiřazeného písmenka.

Outlook nepřijímá poštu, ale odesílá

Občas se stane, že aplikace Outlook dokáže emaily odesílat, ale už ne přijímat. Toto je většinou způsobeno poškozením databázového souboru. Případně můžou tyto problémy vzniknou při nedostatku místa ve schránce, na serveru atd.

OST soubor

Pokud poštu stahujete z Exchange serveru, tak doporučený postup je smazání poškozeného datového souboru <nazev uctu>.ost, který najdete v adresáři

%HOMEDRIVE%%HOMEPATH%\AppData\Local\Microsoft\Outlook\

POZOR: nikdy nemažte soubory s příponou *.pst. Pokud je smažete přijdete o veškerou poštu.

U starších verzí Outlooku, lze pro opravu *.OST souboru použít aplikaci scanost.exe, případně měla by fungovat i aplikace spanpst.exe. Ale MS tento postup nedoporučuje.

V případě, že ani po odstranění OST souboru se nestahuje pošta, tak zkusit při vyplém Outlooku přejmenovat tyto adresáře:

%HOMEDRIVE%%HOMEPATH%\AppData\Local\Microsoft\Outlook
na
%HOMEDRIVE%%HOMEPATH%\AppData\Local\Microsoft\Outlook.back

%HOMEDRIVE%%HOMEPATH%\AppData\Roaming\Microsoft
na
%HOMEDRIVE%%HOMEPATH%\AppData\Roaming\Microsoft.back

Pokud ani toto nepomůže, tak opět přejmenovat adresáře a v START>Nastavení>Účty>Emailový účet a aplikace a smazat nastavení účtu a pak jej znovu vytvořit.

PST soubor

V případě poškození souboru *.pst, použijte pro opravu aplikaci scanpst.exe. Více kde tento program najdete a jeho použití je v článku Nejde spustit Microsoft Outlook v odstavci Použití scanpst.exe k opravě Outlook Data File errors.

Vytvoření logu v Thunderbirdu ve Windows

Pro logování provozu v thunderbirdu postupujte dle návodu. Zavřeme clienta Thunderbird a spustíme příkazový řádek cmd s oprávněním správce. Do příkazového řádku zadéme příkazy pro logování jednotlivých protokolů.

Pro logování SMTP zadáme příkaz

set NSPR_LOG_MODULES=SMTP:4

Pro logování POP3 zadáme příkaz

set NSPR_LOG_MODULES=POP3:4

Pro logování IMAP zadáme příkaz

set NSPR_LOG_MODULES=IMAP:4

Případně můžeme zadat více protokolů najednou

set NSPR_LOG_MODULES=POP3:4,SMTP:4

A nastavíme, kam se má LOG uložit. V našem případě se uloží na plochu aktuálního uživatele.

set NSPR_LOG_FILE=%HOMEDRIVE%%HOMEPATH%\Desktop\thunderbird_log.txt

 

Chyba Invalid Value for Registry v aplikaci Foto

Pokud se Vám při spuštění aplikace Foto zobrazí chyba Invalid Value for Registry, tak budete muset opravit záznam v registrech.

  1. Vytvořte bod obnovení
  2. Spusťte regedit s oprávněním správce
  3. Přejděte do větve HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppModel\Repository\Families\Microsoft.Windows.Photos_ … atd
  4. Zde najdete několik hodnot Microsoft.Windows.Photos_15.1201.10020.0_ atd.
  5. Zkontrolujte, jestli zde máte 8 položek, z nichž 4 položky mají v názvu starší verzi. Pokud tomu tak je, tak 4 starší záznamy se při aktualizaci nesmazaly a je nutné je odstranit. V některých případech jsou jen 4 záznamy (dva staré a dva nové) v tomto případě postupujte analogicky.
  6. Při odstranění klíčů, pravděpodobně narazíte na problém s oprávněním. A to i v případě pokud jste přihlášený do systému jako administrátor. V tomto případě je nutné převzít vlastnictví starých klíčů a až poté půjdou smazat. Návod na změnu oprávnění registrů najdete na https://www.youtube.com/watch?v=M1l5ifYKefg .

Zdroj:

https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_10-files/windows-10-invalid-value-for-registry-jpeg/24d4ffe9-2a16-47e2-8da2-ea5d9f4593c4
https://social.technet.microsoft.com/Forums/forefront/en-US/738af57f-872f-41bb-9b20-decdfd319aa1/jpg-photos-are-not-opening-shows-the-error-of-twinui?forum=win10itprogeneral

Chkdsk aneb scandisk jednotky bez přiřazeného písmenka

Pokud potřebujete příkazem chkdsk  zkontrolovat oddíl, který nemá přiřazené písmenko použijte příkaz mountvol.

Tento příkaz vypíše všechny připojené i nepřipojené oddíly.

mountvol
\\?\Volume{ebas8as03b-25ed-11e2-be65-806e6f6e6963}\
    *** NO MOUNT POINTS ***

\\?\Volume{eb38d03c-29ed-11e2-be65-806e546e6963}\
    C:\

\\?\Volume{41ae7a1c-9849-11e2-be7a-0027b9dc157c}\
    X:\

Po vypsání oddílů, zadáme příkaz chkdsk s požadovanými parametry. V našem případě bude příkaz vypadat následovně:

chkdsk "\\?\Volume{ebas8as03b-25ed-11e2-be65-806e6f6e6963}" /f /r

Všimněte si, že v názvu oddílu chybí poslední opačné lomítko. Pokud oddíl zadáte včetně posledního lomítka dojde k chybě příkazu chkdsk.

Další možností jak zkontrolovat oddíl bez přiřazeného písmenka je přiřadit mu písmeno. To provedeme následovně.

spustíme příkaz
DISKPART

vypíšeme seznam disků v počítači
List Disk

vypíšeme seznam oddílů
List partition

vypíšeme seznam přiřazených jednotek
List volume

Vybereme nepřiřazenou partition v našem příkladu vybereme oddíl s číslem 1
Select partition 1

A následně přiřadíme písmenko danému oddílu
Assign

vypíšeme seznam přiřazených jednotek. Nově se v našem příkladu přidala jednotka D
List volume

Ukončíme program diskpart
exit

A spustíme kontrolu nově přiřazené jednotky D
chkdsk d: /f /r

 

Chyba 0x80070091 při obnovení systému z bodu obnovení

Pokud při obnově systému, na předchozí bod obnovy, skončí obnova chybou 0x80070091 je potřeba přejmenovat nebo smazat adresář WindowsApps. Adresář najdete v C:\Program Files\Windows Apps. Tento adresář má omezené oprávnění a nejde jednoduše přejmenovat nebo smazat.

Napřed je potřeba změnit oprávnění adresáře a pak jej teprve můžeme přejmenovat nebo smazat. To provedeme pomocí následujících příkazů.

Obnovení přístupu k adresáři, kde /f název adresáře, /r rekurzivně, /d y výchozí odpověď ano
takeown /f "C:\Program Files\WindowsApps" /r /d y

Změna vlastníka, kde grant udělí práva ke konkrétnímu uživateli, F úplný přístup, /t provede danou operaci pro adresáře a soubory v daném adresáři:
icacls "C:\Program Files\WindowsApps" /grant administrators:F /t

Přejmenování adresáře:
rename "C:\Program Files\WindowsApps" "C:\Program Files\Windows Apps(old)"

Smazání adresáře:
rd /s "C:\Program Files\WindowsApps"

Cestu lze nahradit proměnou %ProgramFiles%.

Zjištění licenčního čísla MS office a změna účtu

Licenční číslo MS Office 2010 a vyšší

V novějších verzí Office (tuším od 2013), nelze zobrazit licenční číslo pomocí aplikace ProduKey (více dole). Pro zobrazení poslední sekvence kódu, lze použít VBS script, který je součástí MS Office. Získání části kódu oceníte při opětovné instalaci MS Office pokud máte pod jedním účtem na stránce www.office.com/MyAccount zaregistrováno více licencí Office. Pro výběr správného instalačního souboru musíte zobrazit na stránce s intalátorem licenční číslo. Licenční číslo po příhlášení na stránku www.office.com/MyAccount zobrazíte kliknutím na odkaz Nainstalovat z disku>Mám disk>Zobrazit kód Product key.

Novou insalaci a registraci MS office provedete na stránce www.office.com/setup.

Pokud máte opsané licenční číslo z MS účtu, můžete pro stažení využít odkaz www.office.com/backup.

Registrace prodejního čísla a změna licence pod jiný MS účet

Po zaregistrování licenčního klíče z krabičky se z bezpečnostních důvodů v MS účtu vytvoří instalační kód, který lze využít pro instalaci ze stránek www.office.com/backup. Při registraci klíče, je dobré si zaznamenat datum registrace. Výrazně to usnadní, dohledání licenčního klíče při přeinstalování.

Pokud je potřeba převést licenci pod jiný MS účet, lze to pomocí procesu eskalace. Tento proces výměny klíče trvá cca 4-6 týdnů. V samotném okamžiku eskalace, dojde k zániku původního instalačního čísla a vzniku instalačního čísla nového, které dorazí na email zaregistrovaný u nového MS účtu. Pro spuštění eskalace je potřeba mít licenční/prodejní číslo z krabičky, instalační číslo ze starého MS účtu, fakturu za MS Office a email k novému účtu MS. Pokud nemáte přístup ke starému MS účtu, lze také spustit eskalaci. Ale tato služba je již podmíněna poplatkem 750Kč.

Pokud spravujete jen jednu licenci officů a zároveň máte přístup do účtu MS, lze přidat alias ke stávajícímu účtu viz návod MS https://support.microsoft.com/cs-cz/help/12407/microsoft-account-manage-aliases

Doporučení pro správu více licencí office od MS https://support.office.com/cs-cz/article/Spr%C3%A1va-v%C3%ADce-jednor%C3%A1zov%C4%9B-zakoupen%C3%BDch-instalac%C3%AD-Office-kter%C3%A9-pou%C5%BE%C3%ADvaj%C3%AD-stejn%C3%BD-%C3%BA%C4%8Det-Microsoft-b2897d43-9ec1-4040-9cf0-2bafa416e071

Zjištění poslední skupiny instalačního klíče

Skripty pro zobrazení posledního segmentu instalačního čísla

Office 2010 (32-bit) na 32-bitové verzi Windows
cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\OSPP.VBS" /dstatus

Office 2010 (32-bit) na 64-bitové verzi Windows
cscript "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\OSPP.VBS" /dstatus

Office 2010 (64-bit) na 64-bitové verzi Windows
cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\OSPP.VBS" /dstatus

Office 2013 (32-bit) na 32-bitové verzi Windows
cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS" /dstatus

Office 2013 (32-bit) na 64-bitové verzi Windows
cscript "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS" /dstatus

Office 2013 (64-bit) na 64-bitové verzi Windows
cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS" /dstatus

Office 2016 (32-bit) na 32-bitové verzi Windows
cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /dstatus

Office 2016 (32-bit) na 64-bitové verzi Windows
cscript "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /dstatus

Office 2016 (64-bit) na 64-bitové verzi Windows
cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /dstatus

Starší verze MS office

Pro zobrazení licenčního čísla u starších verzí je ideální použít program z dílny NirSoft. A to konkrétně aplikace ProduKey. Aplikaci stáhnete na adrese http://www.nirsoft.net/utils/product_cd_key_viewer.html. Po spuštění aplikace ProduKey se zobrazí licenční čísla podporovaných aplikací, které jsou nainstalovány v systému Windows.

Změna licenčního čísla MS Office

Pro verze Office 2010 a starší lze opět použít script OSPP.VBS, tentokrát s parametrem /inpkey:<nový licenční klíč>. Nebo v Ovládací panely\Programy\Programy a funkce vybrat nainstalované MS office a kliknout na změnit. Spustí se instalátor MS office a zde vyplníte nový licenční klíč.

Pro Office 2016 (64-bit) na 64-bitové verzi Windows
cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /inpkey:XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

U starších verzí MS Office se změna licenčního čísla provede editací registru HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\<version>\Registration. Před samotnou úpravou je dobré větev registru zazálohovat. Rozbalte klíč registru a uvidíte jeden nebo několik dílčích klíčů ve složených závorkách {xxxxxxxx}. Hodnota SuitName udává balíček MS office, tím můžete identifikovat správnou verzi MS Office pro kterou chcete změnit klíč. Pokud odstraníte klíče Digital a ProductID, při dalším spuštění aplikace z daného balíčku MS office budete vyzváni k zadání nového klíče.

Instalace a seznam nainstalovaných office

Seznam licencí
https://account.microsoft.com/services/

Instalace office 2013 a novější
https://www.office.com/setup

Instalace office 2010 a starší
https://www.microsoft.com/cs-cz/software-download/office

Instalace Office
https://setup.office.com/?ms.officeurl=setup
https://setup.office.com/home/getoffice

Chyba Bad System Config Info Windows 10

Chyba Bad System Config Info je převážně způsobena poškozením souboru s registry. Opravit tuto chybu lze v opravné konzoli Windows (nouzový režim). Tato konzole, by se měla sama spustit, pokud se systém Windows nenačte. Pokud se konzole nespustí automaticky, je potřeba použít instalační médium a po nabootování z média vybereme jazyk a na další obrazovce v levém dolním rohu klikneme na nabídku Opravit počítač. Další možnosti jak spustit nouzový režim najedete v článku Jak zobrazit nabídku Nouzový režim ve Windows 8, 8.1 a 10.

Obnova registrů pomocí bodu obnovení

Po spuštění Nouzové konzole vybereme nabídku Odstranit potíže>Upřesnit možnosti>Obnovení systému a vybereme poslední funkční bod obnovení.

Pozor na volby Obnovení z bitové kopie a Tovární nastavení. Tyto volby můžou přepsat/smazat část nebo všechny data na disku.

Obnova registrů pomocí poslední automatické zálohy

Po spuštění Nouzové konzole vybereme nabídku Odstranit potíže>Upřesnit možnosti>Příkazový řádek.

Spustíme program diskpart a zobrazíme dostupné diskové jednotky. Při použití programu diskpart buďte opatrní. Je to mocný nástroj na správu disků a při špatném použití hrozí smazání dat z disku.

diskpart
volume list
exit

Vybereme jednotku s nainstalovaným operačním systémem, obvykle disk C. Vytvoříme adresář backup a překopírujeme do něj aktuální soubory s registry. Přejdeme do adresáře regback s automatickou zálohou registrů. Z něj překopírujeme soubory do složky o úroveň výš a potvrdíme přepis souborů klávesou A.

cd c:\windows\system32\config Enter
MD backup
copy *.* backup
CD regback
copy *.* ..

A restartujeme počítač.