Archiv rubriky: Windows

Zrušení aktualizace upgrade na Windows 10

Pokud se Vám zobrazí hláška „Upgradovat hned“ a „Upgradovat dnes v noci“ která Vás nutí k k okamžité aktualizaci na Windows 10 máte dvě možnosti:

Zrušení aktualizace pomocí menu

Zrušení rezervace a tím i nuceného upgradu na windows 10 začneme kliknutím na symbol menu v levém horním rohu:

upgrade windows 10

kontextové menu upgrade windows 10

kontextvé menu upgrade win 10

rozbalené kontextvé menu upgrade win 10

zrušení rezervace upgrade windows 10

zrušení rezervace upgrade windows 10

zrušení rezervace upgrade windows 10

zrušení rezervace a tím upgradu windows 10

potvrzení zrušení rezervace upgrade windows 10

potvrzení zrušení rezervace upgrade windows 10

Druhá možnost zrušení upgradu na Windows 10

Na microsoftích stránkách je schovaný postup jak zrušit zobrazování výzvy k upgradu na Windows 10. Vše je popsáno v článku „Jak spravovat oznámení Windows 10 a možnosti aktualizace“ na adrese https://support.microsoft.com/cs-cz/kb/3080351

Zákázání aktualizace na Windows 10 provedete přidáním hodnoty do registrů

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate]
"DisableOSUpgrade"=dword:00000001

Zákázání oznamovací ikony přidáním do registrů

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Gwx]
"DisableGwx"=dword:00000001

Případně můžete použít tento soubor, kde jsou změny nastaveny. Před imprtem do registrů je potřeba přejmenovat příponu z txt na reg. Poté stačí dvojklikem přidat obsah souboru do registru Windows. Je potřeba mít oprávnění správce.

Návrat na Windows 7 nebo Windows 8.x

Pokud nestihnete zrušit nabídku na aktualizaci na Windows 10, pak je nutné nechat doběhnout upgrade na WIndows 10. Rozhodně upgrade nepřerušujte. Při násilném přerušení (vypnutí, reset) způsobíte víc problémů než užitku.

První možnost, kdy je možné se vrátit na předchozí operační systém, je nesouhlasit s Licenčními podmínkami. Díky tomu nedojde k upgradu na Windows 10 a systém se vrátí na Windows 7/8.x. Bohužel pokud neodsouhlasíte upgrade na Windows 10, vysoce pravděpodobně po 29.6. 2016 nebudete moct přejít bezplatně na WIndows 10.

V případě, že podmínky odsouhlasíte tak se nainstalují Windows 10. Následně se proklikejte Start>Nastavení>Aktualizace a zabezpečení>Obnovení a pak klikněte na ikonu Předchozí Build Windows 7/8.x. Tím se obnoví předchozí operační systém WIndows a zároveň zůstane zachována možnost přejít v budoucnu na Windows 10.

Software pro zálohování dat

Acronis Backup a True Image

Více informací o zálohování pomocí aplikací zu dílny Acronis najdete v sekci Doporučujeme v článku Záloho dat na stanicích a serverech.

Veeam

7 BackUp

Šikovná, malá a free utilita pro zálohování dat. Součástí je i zasílání logu na email. Veškerý popis na www.7backup.org.

Comodo Backup

Cobian backup

Robocopy

Jednoduchý přikaz, který je součastí Windows pro automatické kopírování/zálohování adresářů.

ROBOCOPY C:\zalohovane-data F:\Zaloha /E /MIR /XJ /R:0
kde E – vytvoření identické struktury, S – vynechání prázdných adresářů, LEV:n – počet levelů/podadresářů které se mají kopírovat 1=pouze aktuální, MAX:n a MIN:n – omezení velikosti kopírovaných souborů, XJ – vynechá uzly/junction přípojné body, R:n počet opakování čtení 0=žádné opakování, MIR – porovnání zdrojových a cílových souborů a překopírování pouze změněných, COPYALL – kopírování souborů včetně oprávnění.

Syntaxe http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc733145%28WS.10%29.aspx
GUI http://www.mydigitallife.info/2007/05/08/microsoft-robocopy-gui-free-download/
Stažení robocopy pro Server2003 http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=9d467a69-57ff-4ae7-96ee-b18c4790cffd&displaylang=en

Windows Backup wbadmin Win7, Server 2008, Server 2012

Integrované řešení od firmy Microsoft.

WBadmin – příkazový řádek

Syntax for Windows°Vista and Windows Server 2008:

wbadmin start backup
[-backupTarget:{<BackupTargetLocation> | <TargetNetworkShare>}]
[-include:<VolumesToInclude>]
[-allCritical]
[-noVerify]
[-user:<UserName>]
[-password:<Password>]
[-noinheritAcl]
[-vssFull]
[-quiet]

Syntax for Windows°7 and Windows Server 2008 R2:

Wbadmin start backup
[-backupTarget:{<BackupTargetLocation> | <TargetNetworkShare>}]
[-include:<ItemsToInclude>]
[-nonRecurseInclude:<ItemsToInclude>]
[-exclude:<ItemsToExclude>]
[-nonRecurseExclude:<ItemsToExclude>]
[-allCritical]
[-systemState]
[-noVerify]
[-user:<UserName>]
[-password:<Password>]
[-noInheritAcl]
[-vssFull | -vssCopy] 
[-quiet]

https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc770340.aspx
https://technet.microsoft.com/cs-cz/library/cc753201.aspx
https://technet.microsoft.com/de-de/library/cc742083%28v=ws.10%29.aspx

Windows Backup server 2003

Windows Backup – příkazový řádek

Operace zálohování lze provádět na příkazovém řádku nebo pomocí dávkového souboru s použitím příkazu ntbackup backup s příslušnými parametry. Na příkazovém řádku je dostupná pouze možnost zálohování. K obnovení souborů použijte Průvodce zálohováním a obnovením.

Tento článek popisuje dostupné parametry příkazu ntbackup a uvádí některé příklady zálohování pomocí příkazového řádku.

Příkaz ntbackup používá následující syntaxi:

ntbackup backup [systemstate] „@Název_souboru.bks“ /J {„Název_úlohy“} [/P {„Název_fondu“}] [/G {„Identifikátor_GUID“}] [/T { „Název_pásky“}] [/N {„Název_média“}] [/F {„Název_souboru“}] [/D {„Popis_skladu“}] [/DS {„Název_serveru“}] [/IS {„Název_serveru“}] [/A] [/V:{yes | no}] [/R:{yes | no}] [/L:{f | s | n}] [/M {Typ_zálohování}] [/RS:{yes | no}] [/HC:{on | off}] [/SNAP:{on | off}]

Parametry programu Ntbackup

Parametr:systemstate
Popis: Určuje, zda mají být zálohována data o stavu systému. Pokud je tato možnost zvolena, lze provést zálohu pouze typu normal (normální) nebo copy (kopie).

Parametr:@Název_souboru.bks
Popis: Určuje název souboru s výběrem zálohování (soubor BKS), který bude použit při této operaci zálohování. Před názvem souboru s výběrem zálohování musí být uveden znak @. Soubor s výběrem zálohování obsahuje informaci o výběru souborů a složek k zálohování. Soubor musí být vytvořen pomocí verze programu Backup s grafickým uživatelským rozhraním.

Parametr:/J {„Název_úlohy“}
Popis: Určuje název úlohy, který bude použit ve zprávě o zálohování. Název úlohy obecně popisuje soubory a složky, které jsou zálohovány v aktuální úloze zálohování.

Parametr:/P {„Název_fondu“}
Popis: Určuje fond médií, ze kterého chcete použít médium. Obecně se jedná o dílčí fond fondu médií programu Backup, například 4mm DDS. Tento parametr nelze kombinovat s parametry /A, /G, /F a /T.

Parametr:/G {„Identifikátor_GUID“}
Popis: Přepíše nebo přidá data na tuto pásku. Tento parametr nelze použít společně s parametrem /P.

Parametr:/T {„Název_pásky“}
Popis: Přepíše nebo přidá data na tuto pásku. Tento parametr nelze použít společně s parametrem /P.

Parametr:/N {„Název_média“}
Popis: Určuje nový název pásky. Tento parametr nesmí být použit s parametrem /A.

Parametr:/F {„Název_souboru“}
Popis: Cesta k logickému disku a název souboru. Tento parametr nesmí být použit s následujícími parametry.

Parametr:/P /G /T

Parametr:/D {„Popis_skladu“}
Popis: Určuje jmenovku pro každý zálohovací sklad.

Parametr:/DS {„Název_serveru“}
Popis: Zálohuje soubor adresářové služby zadaného serveru Microsoft Exchange.
Verze serveru Exchange: Parametr /DS je možné použít pouze pro Microsoft Exchange Server 5.5. Parametr /DS nelze použít pro Microsoft Exchange 2000 Server nebo Microsoft Exchange Server 2003.

Parametr:/IS {„Název_serveru“}
Popis: Zálohování souboru úložiště informací zadaného serveru Microsoft Exchange.
Verze serveru Exchange: Parametr /IS je možné použít pouze pro Microsoft Exchange Server 5.5. Parametr /IS nelze použít pro Microsoft Exchange 2000 Server nebo Microsoft Exchange Server 2003.

Parametr:/A
Popis: Provede operaci přidání dat. Spolu s tímto parametrem musí být použit parametr /G, nebo /T. Tento parametr nelze použít společně s parametrem /P.

Parametr:/V:{yes | no}
Popis: Po skončení zálohování ověří data.

Parametr:/R:{yes | no}
Popis: Omezí přístup k této pásce pouze na vlastníka nebo členy skupiny Administrators.

Parametr:/L:{f | s | n}
Popis: Určuje typ souboru protokolu: f=full (úplný), s=summary (souhrnný), n=none (žádný – není vytvářen žádný soubor protokolu).

Parametr:/M {Typ_zálohování}
Popis: Určuje typ zálohování. Musí se jednat o jeden z následujících: normal (normální), copy (kopie), differential (rozdílové), incremental (přírůstkové) nebo daily (denní).

Parametr:/RS:{yes | no}
Popis: Zálohuje soubory migrovaných dat, které jsou umístěny ve vzdáleném úložišti. Parametr příkazového řádku /RS není nutné používat při zálohování místní databáze výměnného úložiště (která obsahuje zástupné soubory vzdáleného úložiště). Program Backup při zálohování složky %Systemroot% automaticky také zálohuje databázi výměnného úložiště.

Parametr:/HC:{on | off}
Popis: Zapne či vypne použití hardwarové komprese (pokud je k dispozici) na páskové jednotce.

Parametr:/SNAP:{on | off}
Popis: Určuje, zda musí zálohování použít stínovou kopii svazku.

Poznámka: Parametr SNAP je v aktualizaci Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) a v novějších verzích ignorován.

Parametr:/M {Typ_zálohování}
Popis: Určuje typ zálohování. Musí se jednat o jeden z následujících: normal (normální), copy (kopie), differential (rozdílové), incremental (přírůstkové) nebo daily (denní).

Parametr:/?
Popis: Zobrazí nápovědu na příkazovém řádku.

Příklady

Následující příklady ukazují způsob použití příkazu ntbackup k zálohování souborů a složek z příkazového řádku nebo pomocí dávkového souboru. Pokud určitou možnost nezadáte, budou použita příslušná nastavení nastavená v grafické verzi zálohovacího programu.

Příklad 1

ntbackup backup \\iggy-multi\c$ /m normal /j „Úloha 1“ /p „Zálohování“ /n „Zálohování z příkazového řádku 1“ /d „Funkce příkazového řádku“ /v:yes /r:no /l:s /rs:no /hc:on

Tento příklad vytvoří normální typ zálohy vzdálené sdílené položky \\iggy-multi\c$ a pojmenuje ji Úloha 1. Vyjme pásku z fondu médií programu Backup a pojmenuje ji Zálohování z příkazového řádku 1. Název Funkce příkazového řádku v příkazu můžete nahradit vlastním popisem zálohování. Po skončení úlohy zálohování bude provedeno ověření zálohy. Přístup není omezen pouze na vlastníka nebo správce a úroveň protokolování je nastavena pouze na souhrn. Data vzdáleného úložiště nejsou zálohována a použití hardwarové komprese je povoleno.

Příklad 2

ntbackup backup d:\ /j „Úloha 2“ /a /t „Zálohování z příkazového řádku 1“ /m copy

Tento příklad vytvoří zálohu typu kopie místní jednotky D:\ a zálohu pojmenuje Úloha 2. Zálohované soubory a složky budou přidány na pásku pojmenovanou Zálohování z příkazového řádku 1.

Příklad 3

ntbackup backup „@C:\Program Files\Windows NT\ntbackup\data\commandline.bks“ /j „Úloha 3“ /t „Zálohování z příkazového řádku 1“ /n „Zálohování z příkazového řádku 2“

Tento příklad vytvoří typ zálohy, která byla určena v grafické verzi programu Backup. Příklad určuje zálohované soubory pomocí souboru s výběrem zálohování Commandline.bks, který je umístěn ve složce C:\Program Files\Windows NT\Ntbackup\Data. Úloha zálohování je nazvána Úloha 3. Přepíše pásku nazvanou „Zálohování z příkazového řádku 1“ novým názvem „Zálohování z příkazového řádku 2“.

Příklad 4

Následující tři příkazy provádějí zálohování do souboru pomocí příkazového řádku:

ntbackup backup \\iggy-multi\d$ /j „Zálohování z příkazového řádku 4“ /f „D:\backup.bkf“

ntbackup backup \\iggy-multi\d$ /j „Zálohování z příkazového řádku 5“ /f „D:\backup.bkf“ /a

ntbackup backup \\iggy-multi\d$ /j „Zálohování z příkazového řádku 6“ /f „D:\backup.bkf“ První příklad ukazuje postup zálohování umístění \\iggy-multi\d$ do souboru D:\Backup.bkf.
Druhý příklad ukazuje postup přidání stejné zálohy do stejného souboru.
Třetí příklad ukazuje postup přepsání souboru stejnou zálohou.
Ve všech třech případech je možné místo písmene jednotky uvést úplný název UNC. Místo cesty d:\backup.bkf můžete jako cíl zálohování například použít cestu \\iggy-multi\d$\backup.bkf.
Ve všech třech případech je použito výchozích hodnot programu Backup pro typ zálohování, nastavení ověření, úroveň protokolování, hardwarovou kompresi a další omezení.

Grafickou verzi programu Backup spustíte takto: klepněte na tlačítko Start, přejděte postupně na příkazy Všechny programy, Příslušenství a Systémové nástroje a pak klepněte na příkaz Zálohování.

Odkazy na zajímavé články o programech pro zálohování dat

http://www.techradar.com/news/software/applications/best-free-backup-software-11-programs-we-recommend-1137924
http://pcsupport.about.com/od/backup/tp/free-backup-software.htm
http://www.datamation.com/open-source/open-source-storage-54-tools-for-backup-and-recovery-1.html
http://www.enterprisestorageforum.com/backup-recovery/open-source-storage-49-tools-for-backup-and-recovery-1.html
http://www.gfi.com/blog/the-top-23-free-data-recovery-tools/

Užitečné utility a programy pro administrátory sysadmins

V článku najdete odkazy na zajímavé programy a utility o kterých by měl vědět každý administrátor sítě

Záchrana dat aneb recovery programy

Seznam zajímavých programů pro obnovu a záchranu dat z poškozených disků nebo nechtěne smazaných souborů. Programy jako Recuva jsou uživatelsky přívětivé a pokud nedáte obnovu na stejný disk kde jsou smazané soubory tak je malá pravděpodobnost, že něco pokazíte. Zato jiné aplikace při špatném nastavení můžou spůsobit destrukci vašich dat.

https://techtalk.gfi.com/the-top-23-free-data-recovery-tools/

Nástroje pro práci s diskem

Užitečné nástroje pro práci s daty a diskem. V odkazu najdete programy na správu partition, testování disků, diagnostiku disků. Vytvoření VHD kopie PC pro použití ve MS virtual PC nebo

https://techtalk.gfi.com/top-20-free-disk-tools-for-sysadmins/

20 nástrojů pro forenzní analýzu

Pokud potřebujete zjistit neoprávněné přístupy k serveru a nebo další podezřelé činnosti na počítačích. Nebo pokud potřebujete kvalitní HEXa editor souborů.

https://techtalk.gfi.com/top-20-free-digital-forensic-investigation-tools-for-sysadmins/

Nástroje pro správu databází

Nástroje pro správu obvyklých databázových serverů.

https://techtalk.gfi.com/top-10-free-database-tools-for-sys-admins/

Disky pro  diagnostiku a opravy systémů

V článu najdete pět nejpoužívanějších disků pro záchranu nebo opravy spadlých systémů. Popsány jsou Hiren’s boot CD, FalconFour Ultimate Boot CD, SystemRescueCD, Ultimate Boot CD a Trinity rescue kit. Nebo utility od SysInternal nebo Nirsoft.

https://techtalk.gfi.com/top-5-free-rescue-discs-for-your-sys-admin-toolkit/
https://techtalk.gfi.com/top-10-free-system-troubleshooting-tools-for-sysadmins/

Nástroje pro správu, monitoring a analyzování sítí

Programy a utility pro správu, monitorování a analýzu sítí. Popsány jsou MS network monitor, Nagios, IP scaner, Wireshark a další.

https://techtalk.gfi.com/the-top-20-free-network-monitoring-and-analysis-tools-for-sys-admins/

Bezpečnostní nástroje a utility pro penetrační testy

https://techtalk.gfi.com/18-free-security-tools-for-sysadmins/

Utility pro administrátory řazené dle oblasti použití

https://techtalk.gfi.com/the-30-best-free-tools-for-sysadmins/

a odkazy na zajímavé nástroje, některé jsou staršího data:
http://www.computerworlduk.com/galleries/it-vendors/15-essential-open-source-tools-for-windows-admins-3333001/
http://www.infoworld.com/article/2854954/microsoft-windows/15-essential-open-source-tools-for-windows-admins.html
http://www.infoworld.com/article/2620093/open-source-software/15-essential-open-source-tools-for-windows-admins.html
http://www.networkworld.com/article/2181280/data-center/15-essential-open-source-tools-for-windows-admins.html

Kontrolní list pro bezpečné nastavení každé sítě

https://techtalk.gfi.com/the-ultimate-network-security-checklist/

15 příznaků že máte hacklý počítač

https://techtalk.gfi.com/15-signs-youve-been-hacked/

79 odkazů na zajímavé blogy a 23 youtube kanálů

https://techtalk.gfi.com/the-79-best-tech-blogs-for-sysadmins-to-follow/
https://techtalk.gfi.com/23-awesome-youtube-channels-for-sysadmins/

Jak umístit okno nad ostatní window On Top

Pokud jste někdy potřebovali umístit okno některého programu nad ostatní takzvaně Always On Top, tak k tomu lze použít následující aplikace.

Každá z uvedených aplikací má různé výhody a nevýhody. Každopádně z daného výběru si každý vybere, který mu nejvíc vyhovuje. Nejčastěji využívám programy TopMost a Auto hot keys.

Auto hot keys

Program stačí stáhnout a rozbalit. Následně je potřeba vytvořit ve stejném adresáři soubor autohotkey.ahk. Do něj na píšeme příkaz ^SPACE::  Winset, Alwaysontop, , A. Spustíme program autohotkey a pak stiskem klávesové zkratky CTRL+mezerník v jakémkoliv okně nastavíme oknu parametr AlwaysOnTop. Stejnou klávesovou zkratkou zrušíme umístění nad ostatnímy okny.

https://www.autohotkey.com/download/

Always on Top doplněk pro firefox

Vynucení funkce AlwaysOnTop v prohlížečí firefox.

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/always-on-top/?src=search

TurboTop

Malá aplikace pro umístění okna nad ostatní.

http://www.savardsoftware.com/turbotop/

Window On Top

Další aplikace která umístí vybrané okno nad ostatní.

http://www.stahuj.centrum.cz/utility_a_ostatni/ostatni/window-on-top-2/?&g[oz]=1.0
http://www.skybn.com/window-always-on-top/

OnTopReplika

http://ontopreplica.codeplex.com/

PowerMenu

http://www.softpedia.com/get/System/OS-Enhancements/PowerMenu.shtml

A další

Odkazy na stránky s aplikacemi umožňující nastavit oknu funkci Always On Top.

http://www.makeuseof.com/tag/5-simple-ways-selected-windows-top-windows/
https://sourceforge.net/projects/topmost/
https://sourceforge.net/projects/keepontop/?source=recommended
https://sourceforge.net/projects/window-master/?source=recommended
https://sourceforge.net/projects/setwintopmost/?source=recommended

Licence a downgrade Windows 7, 8, 8.1, 10 a server 2012

Downgrade ve Windows, aneb na co máte právo.

Windows 10 Windows 8.1 Windows 7
Windows 10 Pro includes
downgrade rights to:

 • Windows 8.1 Pro
 • Windows 7
  Professional
Windows 8.1 Pro includes
downgrade rights to:

 • Windows 7 Professional
 • Windows Vista
  Business
Windows 7 Professional and Windows 7 Ultimate include downgrade rights to:

 • Windows Vista Business and Windows Vista Ultimate
 • Windows XP Professional, Windows XP Tablet PC Edition, or Windows XP x64 Edition

Note Other OEM Windows 7 versions (for example, Windows 7 Home Basic and Windows 7 Home Premium) do not include downgrade rights.

Windows Server
2012 R2 SKUs
Windows Server 2012 Windows Server
2008 R2
Windows Server
2003 R2, 2003,
2008
Windows
Server 2012
R2
 Datacenter
Datacenter Standard Datacenter Enterprise
Standard
End users may
downgrade to any other version
as long as they
have the
appropriate media and keys.
Windows
Server 2012 R2
Standard
Standard Enterprise
Standard
Windows
Server 2012 R2
Essentials
Includes downgrade rights to an earlier version of: Windows Small Business Server Essentials
Windows Server 2012
R2
Foundation
Includes downgrade rights to an earlier version of: Windows Server Foundation

https://www.microsoft.com/OEM/en/licensing/sblicensing/Pages/downgrade_rights.aspx#fbid=znn3OEzk3Bf
http://www.daquas.cz/categories/4-licence
http://www.daquas.cz/articles/259-licence-mame-v-poradku-na-to-dam-krk
http://www.daquas.cz/articles/266-licencni-podminky-ve-spla

Automatické přihlášení uživatele s heslem

Pokud máte u uživatelského účtu zadané heslo a nechcete jej po každém startu zadávat pomůže vám tento trik:

 1. Do pole Hledat zadejte control userpasswords2 nebo netplwiz a stiskněte klávesu ENTER. Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

 2. Zrušte zaškrtnutí políčka Před použitím počítače musí uživatelé zadat uživatelské jméno a heslo a klepněte na tlačítko Použít.

 3. V dialogovém okně Automatické přihlášení zadejte heslo a klepněte na tlačítko OK.

 4. V dialogovém okně Uživatelské účty klepněte na tlačítko OK.

  Po restartování počítače se budete moci přihlašovat automaticky.

Další možnosti automatického přihlášení

Případně pro automatické přihlášení můžete použít aplikaci autologon ze stránek https://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/autologon.aspx

Návod je funkční pro Windows 7, Windows 8 a Windows 10.

http://windows.microsoft.com/cs-cz/windows-vista/turn-on-automatic-logon

Pro Windows 2000
https://support.microsoft.com/en-us/help/324737/how-to-turn-on-automatic-logon-in-windows

Oprava aktualizací po instalaci Windows 7

Po čisté instalaci Windows 7 ovladačů občas nejdou vyhledat aktualizace. Toto bývá způsobeno poškozením instalační služby nebo konfliktem s nainstalovaným ovladačem Intel® – SATA AHCI Controller Matrix Storage Manager.

Aktualizace 9.1. 2017, aneb zatím nejlepší oprava

Oprava služby Windows update

Službu Windows update opravíte pomocí automatizovaného poradce při potížích se službou Windows Update, který stáhnete na adrese https://support.microsoft.com/cs-cz/gp/windows-update-issues/cs?wa=wsignin1.0 případně návod na ruční opravu najdete na adrese https://support.microsoft.com/cs-cz/kb/971058

Pokud nepomůže automatická oprava a máte nainstalovaný ovladače Intel® – SATA AHCI Controller Matrix Storage Manager, tak jej nainstalujte a po restartu PC aktualizujte Windows. Následně můžete nainstalovat aktuální ovladač Matrix Storage Manager.

Další možností jak opravit Windows update, je v Ovládací panely>Systém zabezpečení>Windows update>Změnit nastavení vypnout automatické aktualizace přepnutím na hodnotu Nikdy nevyhledávat aktualizace. Následně smazat obsah složky c:\windows\softwaredistribution\Download a soubory c:\windows\softwaredistribution\datastore\logs\edb*.log

Pokud některé soubory nepůjdou smazat spusťtě příkazový řádek cmd s oprávněním správce a zastavte službu Windows update net stop wuauserv přejděte do složky windows obvykle cd c:\windows a smažte adresář rd /s SoftwareDistribution a spusťte službu Windows update net start wuauserv.

Občas služba Windows update vytěžuje na pozadí procesor. V tomto případě pomůže aktualizace KB3161608.

64bit https://www.microsoft.com/cs-cz/download/details.aspx?id=52974&wa=wsignin1.0
32bit https://www.microsoft.com/cs-cz/download/details.aspx?id=52976&wa=wsignin1.0

Přidat adresy:
https://*.microsoft.com
https://download.windowsupdate.com
https://update.microsoft.com/windowsupdate
http://*.update.microsoft.com
https://*.update.microsoft.com
http://download.windowsupdate.com
do důvěryhodných sítí.

Další možností co může pomoct, je aktualizace Agenta webu Windos update z adresy https://support.microsoft.com/cs-cz/kb/949104.

Aktualizace 5.9. 2016

Pokud nepomůže ani jeden z uvedených návodů zkuste zastavit službu Windows update

net stop wuauserv

stáhnout a spustit opravu Windows update

https://support.microsoft.com/cs-cz/kb/971058

a následně nainstalovat nejnovější Windows Update Agent

https://support.microsoft.com/en-us/kb/949104

Pak by měly jít aktualizace stáhnout. Někdy je vyhledávání aktualizací i v řádu hodin, proto je vhodné vypnout v ovládacích panelech v sekci napájení režim spánku, případně  přepnout na profil vysoký výkon.

V některých případech pomůže ve WIn7 aktualizace Internet exploreru na verzi 11.

A pokud jste dočetli článek až sem a žádná z možností nepomohla. Tak zkuste nainstalovat antivirový program Microsoft security essential. Další možností by mohla být aktualizace Microsoft download centra nebo aktualizace KB3135435. Ale tuto variantu zatím nemám vyzkoušenou.

Odkazy na stránky s problematikou aktualizací Win7

http://plugable.com/2016/06/08/windows-7-wont-update-what-to-do/
http://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/all/windows-7-windows-update-stuck-at-0kb-0/e1f898af-572d-4847-92be-d65a5d194a2a?auth=1

Jak zjistit verzi Windows v offline systému

Pokud potřebujete zjistit verzi operačního systému ve spuštěných WIndows stačí kliknout pravým tlačítkem na Tento počítač případně Počítač a dát vlastnosti. A uvidíte systém který používáte.

Problém nastává pokud systém zhavaruje, nebo máte image systému. V tomto případě lze použít několik variant jak zjistit nainstalovaný operační systém. Bohužel ne všechny vypsané zobrazí přesně všechny informace.

Zobrazením pomocí regedit.exe

Z offline systému si vykopírujeme registr SOFTWARE uložený obvykle ve složce C:\Windows\System32\Config. Ve funkčním systému si spustíme regedit.exe, klikneme na složku HKEY_LOCAL_MACHINE a v nabídce Soubor vybereme Načíst podregistr. Následně vybereme soubor/registr SOFTWARE. Vyplníme název pod kterým se registr připojí. Proklikáme se do klíče HKEY_LOCAL_MACHINE/<vlastni-nazev>/Microsoft/Windows NT/CurrentVersion. Kde klíče udávájí:

 • ProductName – název OS
 • CurrentVersion – verze OS
 • CSDVersion – servis pack systému
 • BuildLabEx – verze buildu ze které vyčteme jestli jde o 32/64 bitový systém

Následně klikneme na námí připojený registr a na záložce Soubor vybereme Uvolnit podregistr.

Zjištění bitové verze

Toto zjistíte celkem jednoduše. Pokud na disku C: existuje složka C:\Program Files (x86), tak je nainstalovaný systém 64bitový.

Zobrazením podrobností ntoskrnl.exe

Pravým tlačítkem klikneme na soubor ntoskrnl.exe uložený v C:\Windows\System32 a vybereme vlastnosti. A na záložce Podrobnosti uvidíme verzi souboru kde verze souboru odpovídá verzi operačního systému.

 • 4.x: NT 4.x
 • 5.0: Windows 2000
 • 5.1: Windows XP
 • 5.2: Windows 2003 Server or Windows XP-64-bit
 • 6.0: Windows Vista
 • 6.1: Windows 7
 • 6.2; Windows 8
 • 6.3: Windows 8.1
 • 10.0.16299.371 Windows 10 build 1709

Zobrazením licenčního souboru

Otevřeme soubor C:\Windows\System32\license.rtf a na druhém řádku najdeme název a verzi operačního systému. Bohužel nezjistíme jestli jde o 32 nebo 64 bitový systém.

Pomocí aplikací třetích stran

ProduKey – aplikace firmy Nirsoft http://www.nirsoft.net/utils/product_cd_key_viewer.html

Změna veřejné sítě na privátní

Občas se stává, že ve Windows v centru sítí nejste schopni změnit síť z veřejné na domácí/firemní.

Nejspolehlivějším řešením, které zatím nikdy neselhalo, je pomocí editace registrů. Konkrétně ve větvi

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\NetworkList\Profiles

najdeme GUID všech uložených sítí. V každé položce je hodnota ProfileName, které nese název sítě. Takto najdeme síť kterou chceme změnit. To provedeme editací hodnoty Category na 2 nebo 3. Kde hodnota 0 je Veřejná (Public), 1 Domácí-firemní (Private) a 2 Doména (Domain).

Ve Windows 10 se dá změnit typ sítě v Ovládací panely\Síť a internet\Centrum síťových připojení a sdílení a v levém dolním rohu klikneme na Domácí skupina. Poté klikneme na Změnit síťové umístění a potvrdíme kliknutím na ANO.

Případně to jde změnit přes powershell, který musí být spuštěný s oprávněním správce. Do příkazové řádky zadáme Get-NetConnectionProfile pro zobrazení aktuálních sítí. A následně Set-NetConnectionProfile -Name <název sítě> -NetworkCategory <typ sítě Private nebo Public>

Ve Windows s češtinou je výhodnější použít místo parametru Name parametr Interfaceindex, který není oproti názvu není citlivý na diakritiku Set-NetConnectionProfile -Interfaceindex <ID sítě> -NetworkCategory <typ sítě Private nebo Public>

Aktualizace 31.7. 2017 – rychlé přepnutí

Asi nejjednodušší způsob jak přepnout síť na privátní je: Spustit průzkumníka, kliknout v levém sloupci na Síť. Následně budete upozorněni, že jste ve veřejné síti a jestli chcete přepnout síť na privátní nebo povolit vyhledání okolních zařízení ve veřejné síti. Stačí kliknutím potvrdit přepnutí na privátní sít.

Dálší způsoby jak změnit typ sítě najdete v článku:
http://www.eightforums.com/tutorials/9837-network-location-set-private-public-windows-8-a.html

Nefunkční instalační služba

Různé návody jak opravit instalační službu ve Windows.

Instalační služba 4.5 pro Windows XP, Server 2003, Vista, Server 2008 X86, X64
https://www.microsoft.com/cs-cz/download/details.aspx?id=8483

https://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/windows/desktop/dd408114(v=vs.85).aspx

https://support.microsoft.com/cs-cz/kb/2642495

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa372856(v=vs.85).aspx

https://support.microsoft.com/cs-cz/kb/942288

https://social.msdn.microsoft.com/Forums/windows/en-US/c3f91eac-d880-41fa-b86d-5568d4ead02f/how-to-download-windows-installer-50-?forum=winformssetup

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/cc185688(v=vs.85).aspx

http://superuser.com/questions/699703/repairing-windows-installer-on-windows-7

https://support.microsoft.com/cs-cz/kb/2438651

http://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_7-performance/need-to-reinstall-windows-installer-in-windows-7/4cb8e54c-5a4e-439d-9d46-1dcd387d2604?auth=1

Pomalá instalace aplikací
https://social.technet.microsoft.com/Forums/windows/en-US/e3d8dfbf-6011-43ab-a0a4-384f93d53c5a/windows-installer-working-very-slow-solved?forum=w7itproperf