Archiv rubriky: Windows

Kontrola NTFS oddílu pod Linuxem

Kontrola disku NTFS pod Linuxem

//kontrola disku
ntfsfix /dev/hda1

//odstranění hyberfile
mount -t ntfs-3g -o remove_hiberfile /dev/hda1 /mnt/win
mount -t ntfs-3g -o debug,remove_hiberfile /dev/hda1 /mnt/win

//nápověda k příkazu ntfsfix
-b, --clear-bad-sectors Clear the bad sector list
-d, --clear-dirty    Clear the volume dirty flag
-h, --help       Display this help
-n, --no-action     Do not write anything
-V, --version      Display version information

 

Obnovení systému nejen přes příkazový řádek CMD

Pokud máte povolené vytváření bodů obnovení, lze využít pro obnovu systému Windows  aplikaci Obnovení systému. Tu lze spustit několika způsoby:

Přes nabídku start

Klikneme na ploše na tlačítko START nebo na klávesnici zmáčneme klávesu Winkey. Do políčka vyhledávání začneme psát „Bod obnovení“. Systém nám vyhledá funkcionalitu „Vytvořit bod obnovení“. Klikneme na tuto položku a následně vybereme „Obnovení systému“. Pak pokračujeme pomocí průvodce pro obnovení WIndows.

Vytvořit bod obnovení

Obnovení systému

Přes příkazový řádek CMD

Spustíme příkazový řádek pomocí kombinace kláves „Winkey+R“. Do řádku zadáme CMD a potvrdíme entrem.

Spuštění příkazového řádku

Případně lze rovnou zadat rstui.exe

Obnovení systému rstrui.exe

Občas se stává, že nelze vyvolat nabídku START nebo zobrazit Spustit. Pak lze vyzkoušet spustit rstrui.exe přes Správce úloh, který vyvoláme klávesovou kombinací CTRL+ALT+ESC nebo CTRL+ALT+DEL a vybrat z možností Správce úloh. Pak stačí kliknout na Soubor>Spustit a zadat rstrui.exe do pole.

Správce úloh

Po aktualizaci na Windows 10 stále běží Microsoft Security Essential

Po přechod na WIndows 10, stále běží antivirový program Microsoft Security Essential.

Metoda 1

1. otevřeme průzkumníka a do příkazového řádku zadáme %PROGRAMFILES%\Microsoft Security Client\
2. Na souboru setup.exe klikneme pravým tlačítkem, zvolíme vlastnosti a vybereme záložku Kompatibilita>Změnit vlastnosti pro všechny uživatele>Režim kompatibility>Windows 7
3. spustíme příkazový řádek s oprávněním správce a zadáme příkaz %PROGRAMFILES%\Microsoft Security Client\setup.exe” /x /disableoslimit
4. Potvrdíme odinstalování
5. Restartujeme a zkontrolujeme zapnutí defenderu

Metoda 2

Použijeme speciální programy pro odinstalování CCleaner, RevoUninstaller atd.

Jak opravit chyby Na co se budete muset podívat

Pokud se při upgradu Windows 10 objeví hláška Na co se budete muset podívat a MS nenabízí doporučené řešení. Můžete zkusit problém vyřešit sami.

Na co se budete muset podívat

K tomu Vám pomůže Log z instalace, který najdete ve složce:

C:\$WINDOWS.~BT\Sources\Panther

Cestu stačí zkopírovat do adresního řádku průvodce a vyhledáme soubory „CompatData_“ a s příponou xml. Na nejnovější soubor klikneme pravým tlačítkem a otevřeme jej v prohlížeči IE nebo Edge.

C:\$WINDOWS.~BT\Sources\Panther

otevřeme v prohlížeči IE nebo Edge

Vyhledáme řádky obsahující:

BlockMigration="True"

ovladače blokující upgrade

Zde vidíme, které ovladače způsobují problémy. Aby jsme přiřadili soubor s ovladačem k zařízení, musíme soubor otevřít v textovém editoru např. poznámkový blok. Soubory najdeme v adresáři:

C:\Windows\inf

otevření ovladače

zjištění ovladače

Takto zjistíme jaký ovladač nám blokuje proces aktualizace. Pak musíme ovladač aktualizovat nebo zařízení odpojit, případně zakázat v biosu. Někdy jde pouze o ovladač, který zůstal v systému, ale již není používaný. Na vlastní nebezpečí můžete soubor přesunout/zazálohovat do jiné složky v počítači.

Případně pro rychlejší vyhledání ovladačů lze použít aplikace DriverView a DevManView ze stránek www.nirsoft.net.

https://www.nirsoft.net/utils/device_manager_view.html
http://www.nirsoft.net/utils/driverview.html

Dalo by se předpokládat, že po vyřešení problému s ovladačem bude stačit kliknout na tlačítko aktualizovat a proces bude pokračovat. To se nestane a je potřeba ještě smazat soubor compatscancache.dat ve složce C:\$WINDOWS.~BT\Sources\Panther.

Popis chyb:
https://support.microsoft.com/cs-cz/help/10587/windows-10-get-help-with-upgrade-installation-errors

Zdroj:
https://superuser.com/questions/1502848/cannot-update-win-10-to-v1909-realtek-bluetooth-driver-has-to-be-updated/1503280#1503280
https://www.howtogeek.com/416169/how-to-fix-what-needs-your-attention-windows-10-setup-errors/

Připojení skrytého oddílu (jednotky) aneb přiřazení písmenka skryté jednotce

Přiřazení písmenka skryté jednotce (oddílu) provede následovně:

spustíme příkaz
DISKPART

vypíšeme seznam disků v počítači
List Disk

vypíšeme seznam oddílů
List partition

vypíšeme seznam přiřazených jednotek
List volume

Vybereme nepřiřazenou partition v našem příkladu vybereme oddíl s číslem 1
Select partition 1

A následně přiřadíme písmenko danému oddílu
Assign

vypíšeme seznam přiřazených jednotek. Nově se v našem příkladu přidala jednotka D
List volume

Ukončíme program diskpart
exit

A spustíme kontrolu nově přiřazené jednotky D
chkdsk d: /f /r

Pokud potřebujete zkontrolovat skrytý oddíl scandiskem, tak vše podstastné najdete v článku Chkdsk aneb scandisk jednotky bez přiřazeného písmenka.

Outlook nepřijímá poštu, ale odesílá

Občas se stane, že aplikace Outlook dokáže emaily odesílat, ale už ne přijímat. Toto je většinou způsobeno poškozením databázového souboru. Případně můžou tyto problémy vzniknou při nedostatku místa ve schránce, na serveru atd.

OST soubor

Pokud poštu stahujete z Exchange serveru, tak doporučený postup je smazání poškozeného datového souboru <nazev uctu>.ost, který najdete v adresáři

%HOMEDRIVE%%HOMEPATH%\AppData\Local\Microsoft\Outlook\

POZOR: nikdy nemažte soubory s příponou *.pst. Pokud je smažete přijdete o veškerou poštu.

U starších verzí Outlooku, lze pro opravu *.OST souboru použít aplikaci scanost.exe, případně měla by fungovat i aplikace spanpst.exe. Ale MS tento postup nedoporučuje.

V případě, že ani po odstranění OST souboru se nestahuje pošta, tak zkusit při vyplém Outlooku přejmenovat tyto adresáře:

%HOMEDRIVE%%HOMEPATH%\AppData\Local\Microsoft\Outlook
na
%HOMEDRIVE%%HOMEPATH%\AppData\Local\Microsoft\Outlook.back

%HOMEDRIVE%%HOMEPATH%\AppData\Roaming\Microsoft
na
%HOMEDRIVE%%HOMEPATH%\AppData\Roaming\Microsoft.back

Pokud ani toto nepomůže, tak opět přejmenovat adresáře a v START>Nastavení>Účty>Emailový účet a aplikace a smazat nastavení účtu a pak jej znovu vytvořit.

PST soubor

V případě poškození souboru *.pst, použijte pro opravu aplikaci scanpst.exe. Více kde tento program najdete a jeho použití je v článku Nejde spustit Microsoft Outlook v odstavci Použití scanpst.exe k opravě Outlook Data File errors.

Vytvoření logu v Thunderbirdu ve Windows

Pro logování provozu v thunderbirdu postupujte dle návodu. Zavřeme clienta Thunderbird a spustíme příkazový řádek cmd s oprávněním správce. Do příkazového řádku zadéme příkazy pro logování jednotlivých protokolů.

Pro logování SMTP zadáme příkaz

set NSPR_LOG_MODULES=SMTP:4

Pro logování POP3 zadáme příkaz

set NSPR_LOG_MODULES=POP3:4

Pro logování IMAP zadáme příkaz

set NSPR_LOG_MODULES=IMAP:4

Případně můžeme zadat více protokolů najednou

set NSPR_LOG_MODULES=POP3:4,SMTP:4

A nastavíme, kam se má LOG uložit. V našem případě se uloží na plochu aktuálního uživatele.

set NSPR_LOG_FILE=%HOMEDRIVE%%HOMEPATH%\Desktop\thunderbird_log.txt

 

Chyba Invalid Value for Registry v aplikaci Foto

Pokud se Vám při spuštění aplikace Foto zobrazí chyba Invalid Value for Registry, tak budete muset opravit záznam v registrech.

 1. Vytvořte bod obnovení
 2. Spusťte regedit s oprávněním správce
 3. Přejděte do větve HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppModel\Repository\Families\Microsoft.Windows.Photos_ … atd
 4. Zde najdete několik hodnot Microsoft.Windows.Photos_15.1201.10020.0_ atd.
 5. Zkontrolujte, jestli zde máte 8 položek, z nichž 4 položky mají v názvu starší verzi. Pokud tomu tak je, tak 4 starší záznamy se při aktualizaci nesmazaly a je nutné je odstranit. V některých případech jsou jen 4 záznamy (dva staré a dva nové) v tomto případě postupujte analogicky.
 6. Při odstranění klíčů, pravděpodobně narazíte na problém s oprávněním. A to i v případě pokud jste přihlášený do systému jako administrátor. V tomto případě je nutné převzít vlastnictví starých klíčů a až poté půjdou smazat. Návod na změnu oprávnění registrů najdete na https://www.youtube.com/watch?v=M1l5ifYKefg .

Zdroj:

https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_10-files/windows-10-invalid-value-for-registry-jpeg/24d4ffe9-2a16-47e2-8da2-ea5d9f4593c4
https://social.technet.microsoft.com/Forums/forefront/en-US/738af57f-872f-41bb-9b20-decdfd319aa1/jpg-photos-are-not-opening-shows-the-error-of-twinui?forum=win10itprogeneral

Chkdsk aneb scandisk jednotky bez přiřazeného písmenka

Pokud potřebujete příkazem chkdsk  zkontrolovat oddíl, který nemá přiřazené písmenko použijte příkaz mountvol.

Tento příkaz vypíše všechny připojené i nepřipojené oddíly.

mountvol
\\?\Volume{ebas8as03b-25ed-11e2-be65-806e6f6e6963}\
    *** NO MOUNT POINTS ***

\\?\Volume{eb38d03c-29ed-11e2-be65-806e546e6963}\
    C:\

\\?\Volume{41ae7a1c-9849-11e2-be7a-0027b9dc157c}\
    X:\

Po vypsání oddílů, zadáme příkaz chkdsk s požadovanými parametry. V našem případě bude příkaz vypadat následovně:

chkdsk "\\?\Volume{ebas8as03b-25ed-11e2-be65-806e6f6e6963}" /f /r

Všimněte si, že v názvu oddílu chybí poslední opačné lomítko. Pokud oddíl zadáte včetně posledního lomítka dojde k chybě příkazu chkdsk.

Další možností jak zkontrolovat oddíl bez přiřazeného písmenka je přiřadit mu písmeno. To provedeme následovně.

spustíme příkaz
DISKPART

vypíšeme seznam disků v počítači
List Disk

vypíšeme seznam oddílů
List partition

vypíšeme seznam přiřazených jednotek
List volume

Vybereme nepřiřazenou partition v našem příkladu vybereme oddíl s číslem 1
Select partition 1

A následně přiřadíme písmenko danému oddílu
Assign

vypíšeme seznam přiřazených jednotek. Nově se v našem příkladu přidala jednotka D
List volume

Ukončíme program diskpart
exit

A spustíme kontrolu nově přiřazené jednotky D
chkdsk d: /f /r

 

Chyba 0x80070091 při obnovení systému z bodu obnovení

Pokud při obnově systému, na předchozí bod obnovy, skončí obnova chybou 0x80070091 je potřeba přejmenovat nebo smazat adresář WindowsApps. Adresář najdete v C:\Program Files\Windows Apps. Tento adresář má omezené oprávnění a nejde jednoduše přejmenovat nebo smazat.

Napřed je potřeba změnit oprávnění adresáře a pak jej teprve můžeme přejmenovat nebo smazat. To provedeme pomocí následujících příkazů.

Obnovení přístupu k adresáři, kde /f název adresáře, /r rekurzivně, /d y výchozí odpověď ano
takeown /f "C:\Program Files\WindowsApps" /r /d y

Změna vlastníka, kde grant udělí práva ke konkrétnímu uživateli, F úplný přístup, /t provede danou operaci pro adresáře a soubory v daném adresáři:
icacls "C:\Program Files\WindowsApps" /grant administrators:F /t

Přejmenování adresáře:
rename "C:\Program Files\WindowsApps" "C:\Program Files\Windows Apps(old)"

Smazání adresáře:
rd /s "C:\Program Files\WindowsApps"

Cestu lze nahradit proměnou %ProgramFiles%.