Klávesové zkratky systému Windows

Kombinace kláves systému Windows
•F1: Nápověda
•CTRL + ESC: Otevření nabídky Start
•ALT + TAB: Přepnutí mezi otevřenými programy
•ALT + F4: Ukončení programu
•SHIFT + DELETE: Trvalé odstranění položky
•Logo Windows + L: Uzamknutí počítače (bez použití kombinace kláves CTRL + ALT + DELETE)

Kombinace kláves programů systému Windows
•CTRL + C: Kopírování
•CTRL + X: Vyjmutí
•CTRL + V: Vložení
•CTRL + Z: Vrácení zpět
•CTRL + B: Tučné písmo
•CTRL + U: Podtržení
•CTRL + I: Kurzíva

Kombinace kliknutí myši a modifikátoru klávesnice pro objekty prostředí
•SHIFT + kliknutí pravým tlačítkem: Zobrazení místní nabídky obsahující alternativní příkazy
•SHIFT + dvojí kliknutí: Spuštění alternativního výchozího příkazu (druhá položka nabídky)
•ALT + dvojí kliknutí: Zobrazení vlastností
•SHIFT + DELETE: Okamžité odstranění položky bez umístění do koše

Obecné příkazy pouze pro klávesnici
•F1: Spuštění nápovědy systému Windows
•F10: Aktivace možností panelu nabídek
•SHIFT + F10 Otevření místní nabídky pro vybranou položku (totéž jako kliknutí na objekt pravým tlačítkem myši)
•CTRL + ESC: Otevření nabídky Start (výběr položek pomocí kláves se šipkami)
•CTRL + ESC nebo ESC: Výběr tlačítka Start (výběr hlavního panelu stisknutím klávesy TAB, zobrazení kontextové nabídky stisknutím kombinace kláves SHIFT + F10)
•CTRL + SHIFT + ESC: Spuštění Správce úloh systému Windows
•ALT + ŠIPKA DOLŮ: Otevření rozevíracího seznamu
•ALT + TAB: Přepnutí do jiného spuštěného programu (zobrazení okna pro přepnutí podržením klávesy ALT a následným stisknutím klávesy TAB)
•SHIFT: Nepoužití funkce Automatické spuštění (stisknutí a podržení klávesy SHIFT při vložení disku CD-ROM)
•ALT + MEZERNÍK: Zobrazení nabídky Systém hlavního okna (pomocí nabídky Systém lze obnovit, přesunout, minimalizovat, maximalizovat nebo zavřít okno či změnit jeho velikost)
•ALT + -(ALT + pomlčka): Zobrazení nabídky Systém podřízeného okna rozhraní MDI (Multiple Document Interface) (pomocí nabídky Systém lze obnovit, přesunout, minimalizovat, maximalizovat nebo zavřít okno či změnit jeho velikost)
•CTRL + TAB: Přepnutí do dalšího podřízeného okna programu s rozhraním MDI (Multiple Document Interface)
•ALT + podtržené písmeno v nabídce: Otevření nabídky
•ALT + F4: Zavření aktuálního okna
•CTRL + F4: Zavření aktuálního okna rozhraní MDI (více Document Interface)
•ALT + F6: Přepnutí mezi více okny ve stejném programu (je-li například zobrazeno dialogové okno Najít programu Poznámkový blok, kombinace kláves ALT+F6 přepíná mezi dialogovým oknem Najít a hlavním oknem programu Poznámkový blok)

Objekty prostředí a zástupci obecných složek či Průzkumníka Windows
Pro vybraný objekt: •F2: Přejmenování objektu
•F3: Vyhledání všech souborů
•CTRL + X: Vyjmutí
•CTRL + C: Kopírování
•CTRL + V: Vložení
•SHIFT + DELETE: Okamžité odstranění výběru, bez přesouvání položky do koše
•ALT + ENTER: Otevření okna vlastností pro vybraný objekt

Kopírování souboru
Stiskněte a podržte klávesu CTRL a přetáhněte soubor do jiné složky.
Vytvoření zástupce
Stiskněte a podržte kombinaci kláves CTRL+SHIFT a přetáhněte soubor na plochu nebo do požadované složky.
Ovládání obecných složek či zástupců
•F4: Výběr pole Přejít do jiné složky a přesun po položkách v poli směrem dolů (je-li panel nástrojů aktivní v Průzkumníku Windows)
•F5: Aktualizace aktuálního okna
•F6: Přesun mezi podokny v Průzkumníku Windows
•CTRL + G: Otevření nástroje Přejít do složky (pouze v Průzkumníku systému Windows 95)
•CTRL + Z: Vrácení posledního příkazu zpět
•CTRL + A: Výběr všech položek v aktuálním okně
•BACKSPACE: Přepnutí do nadřazené složky
•SHIFT + kliknutí + tlačítko Zavřít: U složek zavření aktuální složky a všech nadřazených složek

Ovládání stromu Průzkumníka Windows
•* na numerické klávesnici: Rozbalení všech položek pod aktuálním výběrem
•+ na numerické klávesnici: Rozbalení aktuálního výběru
•- na numerické klávesnici: Sbalení aktuálního výběru
•ŠIPKA VPRAVO: Rozbalení aktuálního výběru, pokud není rozbalen, jinak přechod na první podřízenou položku
•ŠIPKA VLEVO: Sbalení aktuálního výběru, pokud je rozbalen, jinak přechod k nadřazené položce

Ovládání vlastností
•CTRL + TAB/CTRL + SHIFT + TAB: Procházení karet vlastností

Klávesové zkratky funkcí usnadnění
•Pět stisknutí klávesy SHIFT: Přepínání funkce Jedním prstem
•Stisknutí a podržení pravé klávesy SHIFT po dobu osmi sekund: Přepínání funkce Filtrování kláves
•Stisknutí a podržení klávesy NUM LOCK po dobu pěti sekund: Přepínání funkce Ozvučení kláves
•LEVÝ ALT + LEVÝ SHIFT + NUM LOCK: Přepínání funkce Myš klávesnicí
•LEVÝ ALT + LEVÝ SHIFT + PRINT SCREEN: Přepínání vysokého kontrastu

Klávesy klávesnice Microsoft Natural Keyboard
•Logo Windows: Nabídka Start
•Logo Windows + R: Dialogové okno Spustit
•Logo Windows + M: Minimalizace všech
•SHIFT + logo Windows + M: Vrácení zpět minimalizace všech
•Logo Windows + F1: Nápověda
•Logo Windows + E: Průzkumník Windows
•Logo Windows + F: Funkce Najít soubory nebo složky
•Logo Windows + D: Minimalizace všech otevřených oken a zobrazení plochy
•CTRL + logo Windows + F: Vyhledání počítače
•CTRL + logo Windows + TAB: Přesunutí fokusu z nabídky Start na panel Rychlé spuštění na hlavním panelu systému (pro přesun fokusu na položky na panelu Rychlé spuštění a na hlavním panelu systému použijte klávesy ŠIPKA VPRAVO a ŠIPKA VLEVO)
•Logo Windows + TAB: Cyklické procházení tlačítek na hlavním panelu
•Logo Windows + BREAK: Dialogové okno Vlastnosti systému
•Klávesa Aplikace: Zobrazení místní nabídky pro vybranou položku

Klávesnice Microsoft Natural Keyboard s nainstalovaným softwarem IntelliType
•Logo Windows + L: Odhlášení od systému Windows
•Logo Windows + P: Spuštění správce tisku
•Logo Windows + C: Otevření ovládacích panelů
•Logo Windows + V: Spuštění schránky
•Logo Windows + K: Otevření dialogového okna Vlastnosti klávesnice
•Logo Windows + I: Otevření dialogového okna Vlastnosti myši
•Logo Windows + A: Spuštění možností usnadnění (jsou-li nainstalovány)
•Logo Windows + MEZERNÍK: Zobrazení seznamu klávesových zkratek Microsoft IntelliType
•Logo Windows + S: Přepínání klávesy CAPS LOCK

Klávesové zkratky pro dialogová okna
•TAB: Přesunutí na další ovládací prvek v dialogovém okně
•SHIFT + TAB: Přesunutí na předchozí ovládací prvek v dialogovém okně
•MEZERNÍK: Je-li aktuální ovládací prvek tlačítko, kliknutí na toto tlačítko; je-li aktuální ovládací prvek zaškrtávací políčko, přepnutí tohoto zaškrtávacího políčka; je-li aktuální ovládací prvek možnost, výběr této možnosti
•ENTER: Ekvivalent kliknutí na vybrané tlačítko (tlačítko s obrysem)
•ESC: Ekvivalent kliknutí na tlačítko Storno
•ALT + podtržené písmeno v položce dialogového okna: Přesunutí na odpovídající položku

http://support.microsoft.com/kb/126449/cs

Pomohl Vám článek a chcete nás odměnit? Pošlete nám platbu přes paypal nebo na BTC peněženku 1bBr5iNS337NVzWjkvvH31bjmDvH4kfGb