Použití SPF a DKIM

Pokud chceme omezit podvržené emaily s naší adresou lze použít dva parametry (SPF, DKIM) v záznamu DNS. SPF nebo-li Sender Policy Framework určuje IP adresu odesílatele. Pokud se IP adresa odchozího serveru neshoduje se záznamem v DNS, tak je zpráva odfiltrována. Pomocí znaků +,-,~,? můžeme nastavit citlivost filtru.

Status Výsledek Význam
+all povoleno všechno povoleno
-all zakázáno Povoleno pouze záznamy uvedené v parametrech (IPv4, MX, etc) záznamu
~all mírná chyba Povolí poštu která je i není v parametrech záznamu
?all netrální nepoužijí se pravidla

DKIM ověřuje email pomocí kryptografických prostředků.

Příklad použití SPF:
v=spf1 +ip4:84.242.126.115 +ip4:81.0.240.251 ~all
v=spf1 ip4:84.242.126.115 ip4:81.0.240.251 a:smtp.priluky.cz a:smtp.savana.cz -all
v=spf1 ip4:84.242.126.115 ip4:81.0.240.251 a:smtp.priluky.cz a:smtp.savana.cz include:savana.cz -all
v=spf1 ip4:84.242.126.115 ip4:185.183.8.128 ip4:217.16.187.41 ipv6:2a00:1ed0:0001:1800:0007:0041:4f00:0001 a:smtp.priluky.cz a:smtp.savana.cz include:savana.cz -all
Příklad použití DKIM:
 "v=DKIM1; k=rsa; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQC8oIHLHfZVsbctCTAOWfr2ELTKYpGvmko2aMauvzqxi6zUhh4mlu4llMZ36gmDaDudM6K+l4CF6rltB050vYKZmV9zgU4BRqO1vNKJKVQ3JCSqSmOdS+LkfnIeiaGlzpAiUtlnTp32J7QqW+5zmvWVQ/J2R5Bj31wGcpZc53GJmwIDAQAB;"

https://wordtothewise.com/2014/06/authenticating-spf/
http://cs.wikipedia.org/wiki/SPF

Online konfigurátor SPF:
http://www.spfwizard.net/

Pomohl Vám článek a chcete nás odměnit? Pošlete nám platbu přes paypal nebo na BTC peněženku 1bBr5iNS337NVzWjkvvH31bjmDvH4kfGb