Proměnné ve Windows

Základní adresářové proměnné ve Windows:

%ALLUSERSPROFILE%     C:\ProgramData
%APPDATA%     C:\Users\<uzivatel>\AppDataRoaming
%CommonProgramFiles%     C:\Program Files\Common Files
%COMPUTERNAME%
%COMSPEC%     C>Windows\System32\cmd.exe
%HOMEDRIVE%     C:\
%HOMEPATH%     Users\<uzivatel>
%LOCALAPPDATA%     C:\Users\<uzivatel>\AppDataLocal
%PATH%     C:\Windows\System32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem
%PATHEXT%     .COM; .EXE; .BAT; .CMD; .VBS; .VBE; .JS; .WSF; .WSH; .MSC
%ProgramData%     C:\ProgramData
%PROGRAMFILES%     Adresář s programy. Obvykle C:\Program Files
%ProgramFiles(x86)%     V 64bit systémech obsahuje 32bit programy. Obvykle C:\Program Files (x86)
%Public%     C:\UsersPublic
%SYSTEMDRIVE%     Disková jednotka obsahující Windows adresář. Obvykle C:\
%SYSTEMROOT%     Kořenová složka Windows. Obvykle C:\Windows
%TEMP% a %TMP%     C:\Windows\Temp
%USERNAME%     <uzivatel>
%USERPROFILE%     C:\Users\<uzivatel>
%WINDIR%     C:\Windows

Více adresářových proměnných ve Windows najdete na adresách:

https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc749104%28v=ws.10%29.aspx
https://www.microsoft.com/security/portal/mmpc/shared/variables.aspx
https://wiki.carleton.edu/pages/viewpage.action?pageId=9961710

Pomohl Vám článek a chcete nás odměnit? Pošlete nám platbu přes paypal nebo na BTC peněženku 1bBr5iNS337NVzWjkvvH31bjmDvH4kfGb