Statická routa ve Windows a linuxu

route [-f] [-p] [Command [Destination] [mask Netmask] [Gateway] [metric Metric]] [if Interface]]
route print // vypíše routovací tabulku
route add 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 192.168.12.1 // vytvoří dočasnou defaultní routu, tedy gateway
route -p add 10.41.0.0 mask 255.255.0.0 10.27.0.1 metric 7 // vytvoří trvalou (persistant) routu pro 10.41.0.0/16
route delete 10.41.0.0 mask 255.255.0.0 // smaže záznam pro 10.41.0.0/16

 • Spusťte příkazový řádek.
 • Do příkazového řádku zadejte následující příkaz:
  route addcílmaskamaska_podsítěbránametrikametrika_nákladůifrozhraní
  kde jednotlivé možnosti příkazového řádku mají tento význam:

  Položka statické trasy protokolu IP Definice
  cíl Určuje buď adresu IP nebo jméno hostitele pro síť nebo hostitele.
  maska_podsítě Udává, která maska podsítě má být přidružena k této položce trasy. V případě, že parametr maska_podsítě není určen, je použita hodnota 255.255.255.255.
  brána Určuje buď adresu IP, nebo název hostitele pro bránu nebo směrovač pro použití při předávání.
  metrika Přiřazuje celočíselnou hodnotu metriky (v rozsahu od 1 do 9999) pro použití při výpočtu nejrychlejších, nejspolehlivějších nebo nejlevnějších tras. V případě, že parametr metrika_nákladů není určen, je použita hodnota 1.
  rozhraní Určuje rozhraní používané pro trasu, která používá číslo rozhraní. V případě, že není rozhraní určeno, pak rozhraní použité pro trasu bude zjištěno z adresy IP brány.

  Chcete-li například přidat statické směrování do sítě 10.0.0.0, která používá masku podsítě 255.0.0.0, bránu 192.168.0.1 a hodnotu metriky 2, zadejte v příkazovém řádku následující příklad:
  route add 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 192.168.0.1 metric 2

http://technet.microsoft.com/cs-cz/library/cc757323%28v=ws.10%29.aspx
http://www.samuraj-cz.com/clanek/tcpip-routing-smerovani/
http://windows.microsoft.com/cs-cz/windows/configuring-multiple-network-gateways#1TC=windows-7

 

Pomohl Vám článek a chcete nás odměnit? Pošlete nám platbu přes paypal nebo na BTC peněženku 1bBr5iNS337NVzWjkvvH31bjmDvH4kfGb