Archiv rubriky: LAN a WiFi

Mikrotik: hardware reset mikrotiku do továrního nastavení

Odpojte všechny LAN a power kabely.

Najděte „Reset“ tlačítko na zařízení a zamáčkněte jej. Při stále zmáčknutém tlačítku reset připojte napájecí kabel.

Držte než se rozblikají LED diody.

Při resetu můžeme mikrotiku nastavit tyto stavy:

  • rozblikání LED diody USR, reset konfigurace po cca 5 sekund.
  • rozsvícení LED diody USR přepnutí do CAPS mode. Po cca 10 sekundách.
  • zhasnutí LED diody USR, přepnutí do režimu boot z netinstall po cca 15 sekundách.

Mikrotik: upgrade mikrotiku a biosu

Stažení aktuálního balíčku z http://www.mikrotik.com/download

Přetažení balíčku do Mikrotiku pomocí Průzkumníka přetáhneme aktuální balíček routeros-mipsbe-x.xx.npk a přetáhneme přes Winbox do otevřené záložky „Files“. Poté restartujeme mikrotik „System>reboot“ a potvrdíme.

Pro upgrade biosu spustíme konzoli „New terminal“ a zadáme příkaz „system routerboard“. Po zadání příkazu „print“ se vypíše aktuální verze biosu zařízení a bios pro upgrade. Pokud je verze v zařízení nižší, zadáme příkaz „upgrade“ a potvrdíme „y“. Po rebootu poběží mikrotik na novém biosu.

Mikrotik: obslužná aplikace Winbox

Pro nastavení routeru mikrotik, lze využít buď www rozhraní nebo aplikaci Winbox. Aplikaci lze stáhnout na adrese http://www.mikrotik.com/download a k dnešnímu dni nejnovější verzi lze stáhnout z adresy http://download2.mikrotik.com/routeros/winbox/3.6/winbox.exe.

Pokud nastavíte na mikrotiku jiný port pro Winbox než je výchozí, zadáte adresu ve formátu <host name nebo IP adresa>:<port mikrotiku> např. 11.22.33.44:8292

Obslužná aplikace winbox pro Mikrotik

Obslužná aplikace winbox pro Mikrotik

Spuštění winboxu z příkazové řádky:

winbox.exe <hostname>:8292 <uzivatelské jméno> <heslo>

Užitečné utility a programy pro administrátory sysadmins

V článku najdete odkazy na zajímavé programy a utility o kterých by měl vědět každý administrátor sítě

Záchrana dat aneb recovery programy

Seznam zajímavých programů pro obnovu a záchranu dat z poškozených disků nebo nechtěne smazaných souborů. Programy jako Recuva jsou uživatelsky přívětivé a pokud nedáte obnovu na stejný disk kde jsou smazané soubory tak je malá pravděpodobnost, že něco pokazíte. Zato jiné aplikace při špatném nastavení můžou spůsobit destrukci vašich dat.

https://techtalk.gfi.com/the-top-23-free-data-recovery-tools/

Nástroje pro práci s diskem

Užitečné nástroje pro práci s daty a diskem. V odkazu najdete programy na správu partition, testování disků, diagnostiku disků. Vytvoření VHD kopie PC pro použití ve MS virtual PC nebo

https://techtalk.gfi.com/top-20-free-disk-tools-for-sysadmins/

20 nástrojů pro forenzní analýzu

Pokud potřebujete zjistit neoprávněné přístupy k serveru a nebo další podezřelé činnosti na počítačích. Nebo pokud potřebujete kvalitní HEXa editor souborů.

https://techtalk.gfi.com/top-20-free-digital-forensic-investigation-tools-for-sysadmins/

Nástroje pro správu databází

Nástroje pro správu obvyklých databázových serverů.

https://techtalk.gfi.com/top-10-free-database-tools-for-sys-admins/

Disky pro  diagnostiku a opravy systémů

V článu najdete pět nejpoužívanějších disků pro záchranu nebo opravy spadlých systémů. Popsány jsou Hiren’s boot CD, FalconFour Ultimate Boot CD, SystemRescueCD, Ultimate Boot CD a Trinity rescue kit. Nebo utility od SysInternal nebo Nirsoft.

https://techtalk.gfi.com/top-5-free-rescue-discs-for-your-sys-admin-toolkit/
https://techtalk.gfi.com/top-10-free-system-troubleshooting-tools-for-sysadmins/

Nástroje pro správu, monitoring a analyzování sítí

Programy a utility pro správu, monitorování a analýzu sítí. Popsány jsou MS network monitor, Nagios, IP scaner, Wireshark a další.

https://techtalk.gfi.com/the-top-20-free-network-monitoring-and-analysis-tools-for-sys-admins/

Bezpečnostní nástroje a utility pro penetrační testy

https://techtalk.gfi.com/18-free-security-tools-for-sysadmins/

Utility pro administrátory řazené dle oblasti použití

https://techtalk.gfi.com/the-30-best-free-tools-for-sysadmins/

a odkazy na zajímavé nástroje, některé jsou staršího data:
http://www.computerworlduk.com/galleries/it-vendors/15-essential-open-source-tools-for-windows-admins-3333001/
http://www.infoworld.com/article/2854954/microsoft-windows/15-essential-open-source-tools-for-windows-admins.html
http://www.infoworld.com/article/2620093/open-source-software/15-essential-open-source-tools-for-windows-admins.html
http://www.networkworld.com/article/2181280/data-center/15-essential-open-source-tools-for-windows-admins.html

Kontrolní list pro bezpečné nastavení každé sítě

https://techtalk.gfi.com/the-ultimate-network-security-checklist/

15 příznaků že máte hacklý počítač

https://techtalk.gfi.com/15-signs-youve-been-hacked/

79 odkazů na zajímavé blogy a 23 youtube kanálů

https://techtalk.gfi.com/the-79-best-tech-blogs-for-sysadmins-to-follow/
https://techtalk.gfi.com/23-awesome-youtube-channels-for-sysadmins/

Změna veřejné sítě na privátní

Občas se stává, že ve Windows v centru sítí nejste schopni změnit síť z veřejné na domácí/firemní.

Nejspolehlivějším řešením, které zatím nikdy neselhalo, je pomocí editace registrů. Konkrétně ve větvi

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\NetworkList\Profiles

najdeme GUID všech uložených sítí. V každé položce je hodnota ProfileName, které nese název sítě. Takto najdeme síť kterou chceme změnit. To provedeme editací hodnoty Category na 2 nebo 3. Kde hodnota 0 je Veřejná (Public), 1 Domácí-firemní (Private) a 2 Doména (Domain).

Ve Windows 10 se dá změnit typ sítě v Ovládací panely\Síť a internet\Centrum síťových připojení a sdílení a v levém dolním rohu klikneme na Domácí skupina. Poté klikneme na Změnit síťové umístění a potvrdíme kliknutím na ANO.

Případně to jde změnit přes powershell, který musí být spuštěný s oprávněním správce. Do příkazové řádky zadáme Get-NetConnectionProfile pro zobrazení aktuálních sítí. A následně Set-NetConnectionProfile -Name <název sítě> -NetworkCategory <typ sítě Private nebo Public>

Ve Windows s češtinou je výhodnější použít místo parametru Name parametr Interfaceindex, který není oproti názvu není citlivý na diakritiku Set-NetConnectionProfile -Interfaceindex <ID sítě> -NetworkCategory <typ sítě Private nebo Public>

Aktualizace 31.7. 2017 – rychlé přepnutí

Asi nejjednodušší způsob jak přepnout síť na privátní je: Spustit průzkumníka, kliknout v levém sloupci na Síť. Následně budete upozorněni, že jste ve veřejné síti a jestli chcete přepnout síť na privátní nebo povolit vyhledání okolních zařízení ve veřejné síti. Stačí kliknutím potvrdit přepnutí na privátní sít.

Dálší způsoby jak změnit typ sítě najdete v článku:
http://www.eightforums.com/tutorials/9837-network-location-set-private-public-windows-8-a.html

Typy VPN a jejich srovnání

Základní přehled typů VPN a jejich srovnání. Více informací a posouzení najdete v odkazech pod stručným přehledem VPN tunelů.

  PPTP L2TP/IPSEC openVPN
šifrování 128bit 256bit 160/256bit
podporované OS Windows
MAC
Linux
Windows
MAC
Linux
Windows
MAC
Linux
bezpečnost základní velmi vysoké velmi vysoké
rychlost vysoká střední (vyšší zátěž CPU, díky dvojitému zapouzdření) velmi vysoká (i při připojení na velké vzdálenosti s vysokou latencí)
stabilita velmi stabilní stabilní vysoce spolehlivé
kompatibilita obecně nativní obecně nativní skoro všechny OS
zhodnocení rychlý, snadno konfigurovatelný a použitelný vysoká bezpečnost nejlepší řešení, vysoká bezpečnost a stabilita

Více informací na:

https://technet.microsoft.com/cs-cz/library/cc771298%28v=ws.10%29.aspx
http://www.giganews.com/vyprvpn/compare-vpn-protocols.html

Srovnání typů VPN:

https://www.speaknetworks.com/pptp-vs-l2tpipsec-vs-sstp-vs-ikev2-vs-openvpn/
https://www.vpnmentor.com/vpn-protocol-comparison-pptp-vs-l2tp-vs-openvpn-vs-sstp-vs-ikev2/
https://www.bestvpn.com/blog/4147/pptp-vs-l2tp-vs-openvpn-vs-sstp-vs-ikev2/
http://www.howtogeek.com/211329/which-is-the-best-vpn-protocol-pptp-vs.-openvpn-vs.-l2tpipsec-vs.-sstp/
https://www.ivpn.net/pptp-vs-l2tp-vs-openvpn
http://is.muni.cz/th/324802/fi_b/SifrWin7_final.pdf
https://www.bcom.cz/kb/windows-sstp-vpn
http://www.sokolik.cz/weblog/clanek/?a=1321

Naplánované úlohy aneb automatické spuštění scriptu

Naplánování úlohy z příkazové řádky lze pomocí příkazu SCHTASKS nebo AT. Ve Windows XP je nutné používat příkazy podle jazyku instalace Windows. Ve Windows 7 se příkazy zadávají v angličtině.

Příkaz AT plánuje spouštění příkazů a programů v počítači v zadaném čase a datu. Aby bylo možné příkaz AT použít, musí být spuštěna služba Plánovač úloh.

Win7, Win2K
at \\computername time /interactive | /every:date,... /next:date,... command
at \\computername id /delete | /delete/yes

Umožňuje správci vytvořit, odstranit, vyhledat, změnit, spustit a ukončit naplánované úlohy v místním nebo vzdáleném systému.

WinXP
SCHTASKS /Create [/S systém [/U uživatelské_jméno [/P heslo]]] [/RU uživatelské_jméno [/RP heslo]] 
/SC plán [/MO modifikátor] [/D den] [/I časový_limit_nečinnosti] /TN název_úlohy 
/TR úloha_ke_spuštění [/ST čas_spuštění] [/M měsíce] [/SD počáteční_datum] [/ED koncové_datum]

Win 7
SCHTASKS /Create [/S systém [/U uživatelské_jméno [/P [heslo]]]] [/RU uživatelské_jméno [/RP heslo]] 
/SC plán [/MO modifikátor] [/D den] [/M měsíce] [/I časový_limit_nečinnosti] /TN název_úlohy 
/TR úloha_ke_spuštění [/ST čas_spuštění] [/RI interval] [ {/ET čas_ukončení | /DU trvání} [/K] [/XML soubor_xml] [/V1]] [/SD datum_spuštění] [/ED datum_ukončení] [/IT | 
/NP] [/Z] [/F]

Příklad použití v WinXP eng a Win7 (pro CZ verzi používat Min., Hod., Denně, Týdně, Měsíčně):
Automatické spuštění scriptu každý den v 1 hodinu. 
SCHTASKS /Create /SC DAILY /TN "Název úlohy" /TR “c:\cesta ke scriptu\nazev-souboru.exe” /ST 1:00
Automatické spuštění scriptu každý den po pěti minutách od 6 do 12hodin Win 7. 
SCHTASKS /Create /ST 6:00 /ET 12:00 /TN MojeUloha /SC minute /MO 5 /TR "C:\scripty\spust_script.bat"
Každých 20 minut na WinXP
schtasks /create /sc minute /mo 20 /tn "Security Script" /tr \\central\data\scripts\sec.vbs
Smazání úlohy
schtasks /delete /TN "nazev-ulohy"

Více na adresách:

https://support.microsoft.com/cs-cz/kb/313565
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/bb736357(v=vs.85).aspx
https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc725744.aspx
https://www.microsoft.com/resources/documentation/windows/xp/all/proddocs/en-us/schtasks.mspx?mfr=true

Syntax

schtasks /create /tn TaskName /tr TaskRun /sc hourly [/mo {1 – 365}] [/st StartTime] [/sd StartDate] [/ed EndDate] [/s computer [/u [domain\]user /p password]] [/ru {[Domain\]User | „System“} [/rp Password]]

Example

To schedule a command that runs every hour at five minutes past the hour

The following command schedules the MyApp program to run hourly beginning at five minutes past midnight. Because the /mo parameter is omitted, the command uses the default value for the hourly schedule, which is every (1) hour. If this command is issued after 12:05 A.M., the program will not run until the next day.

schtasks /create /sc hourly /st 00:05:00 /tn „My App“ /tr c:\apps\myapp.exe

To schedule a command that runs every five hours

The following command schedules the MyApp program to run every five hours beginning on the first day of March 2001. It uses the /mo parameter to specify the interval and the /sd parameter to specify the start date. Because the command does not specify a start time, the current time is used as the start time.

schtasks /create /sc hourly /mo 5 /sd 03/01/2001 /tn „My App“ /tr c:\apps\myapp.exe

schtasks create daily

Syntax

schtasks /create /tn TaskName /tr TaskRun /sc daily [/mo {1 – 365}] [/st StartTime] [/sd StartDate] [/ed EndDate] [/s computer [/u [domain\]user /p password]] [/ru {[Domain\]User | „System“} [/rp Password]]

Example

To schedule a task that runs every day

The following example schedules the MyApp program to run once a day, every day, at 8:00 A.M. until December 31, 2001. Because it omits the /mo parameter, the default interval of 1 is used to run the command every day.

schtasks /create /tn „My App“ /tr c:\apps\myapp.exe /sc daily /st 08:00:00 /ed 12/31/2001

To schedule a task that runs every other day

The following example schedules the MyApp program to run every other day at 1:00 P.M. (13:00) beginning on December 31, 2001. The command uses the /mo parameter to specify an interval of two (2) days.

schtasks /create /tn „My App“ /tr c:\apps\myapp.exe /sc daily /mo 2 /st 13:00:00 /sd 12/31/2001

schtasks create weekly

Syntax

schtasks /create /tn TaskName /tr TaskRun /sc weekly [/d {MON – SUN | *}] [/mo {1 – 52}] [/st StartTime] [/sd StartDate] [/ed EndDate] [/s computer [/u [domain\]user /p password]] [/ru {[Domain\]User | „System“} [/rp Password]]

Example

To schedule a task that runs every six weeks

The following command schedules the MyApp program to run on a remote computer every six weeks. The command uses the /mo parameter to specify the interval. It also uses the /s parameter to specify the remote computer and the /ru parameter to schedule the task to run with the permissions of the user’s Administrator account. Because the /rp parameter is omitted, SchTasks.exe prompts the user for the Administrator account password.

Also, because the command is run remotely, all paths in the command, including the path to MyApp.exe, refer to paths on the remote computer.

schtasks /create /tn „My App“ /tr c:\apps\myapp.exe /sc weekly /mo 6 /s Server16 /ru Admin01

To schedule a task that runs every other week on Friday

The following command schedules a task to run every other Friday. It uses the /mo parameter to specify the two-week interval and the /d parameter to specify the day of the week. To schedule a task that runs every Friday, omit the /mo parameter or set it to 1.

schtasks /create /tn „My App“ /tr c:\apps\myapp.exe /sc weekly /mo 2 /d FRI

schtasks create monthly

Syntax

General Monthly Schedule Syntax : schtasks /create /tn TaskName /tr TaskRun /sc monthly [/mo {FIRST | SECOND | THIRD | FOURTH | LAST | LASTDAY] [/d {MONSUN | 131}] [/m {JANDEC[,JANDEC…] | *}] [/st StartTime] [/sd StartDate] [/ed EndDate] [/s computer [/u [domain\]user /p password]] [/ru {[Domain\]User | „System“} [/rp Password]]

Specific Week Syntax : schtasks /create /tn TaskName /tr TaskRun /sc monthly /mo {FIRST | SECOND | THIRD | FOURTH | LAST/d {MONSUN} [/m {JANDEC[,JANDEC…] | *}] [/st StartTime] [/sd StartDate] [/ed EndDate] [/s computer [/u [domain\]user /p password]] [/ru {[Domain\]User | „System“} [/rp Password]]

Lastday Syntax : schtasks /create /tn TaskName /tr TaskRun /sc monthly /mo LASTDAY /m {JANDEC[,JANDEC…] | *} [/st StartTime] [/sd StartDate] [/ed EndDate] [/s computer [/u [domain\]user /p password]] [/ru {[Domain\]User | „System“} [/rp Password]]

Specific Date Syntax : schtasks /create /tn TaskName /tr TaskRun /sc monthly /d {131} [/m {JANDEC[,JANDEC…] | *}] [/st StartTime] [/sd StartDate] [/ed EndDate] [/s computer [/u [domain\]user /p password]] [/ru {[Domain\]User | „System“} [/rp Password]]

Examples

To schedule a task for the first day of every month

The following command schedules the MyApp program to run on the first day of every month. Because the default modifier is none (no modifier), the default day is day 1, and the default month is every month, the command does not need any additional parameters.

schtasks /create /tn „My App“ /tr c:\apps\myapp.exe /sc monthly

To schedule a task for the last day of every month

The following command schedules the MyApp program to run on the last day of every month. It uses the /mo parameter to specify the last day of the month and the /m parameter with the wildcard character (*) to indicate that the program runs on the last day of every month.

schtasks /create /tn „My App“ /tr c:\apps\myapp.exe /sc monthly /mo lastday /m *

To schedule a task that runs every three months

The following command schedules the MyApp program to run every three months. It uses the /mo parameter to specify the interval.

schtasks /create /tn „My App“ /tr c:\apps\myapp.exe /sc monthly /mo 3

To schedule a task for the second Sunday of every month

The following command schedules the MyApp program to run on the second Sunday of every month. It uses the /mo parameter to specify the second week of the month and the /d parameter to specify the day.

schtasks /create /tn „My App“ /tr c:\apps\myapp.exe /sc monthly /mo SECOND /d SUN

To schedule a task for the 15th days of May and June

The following command schedules the MyApp program to run on May 15 and June 15 at 3:00 PM (15:00). It uses the /d parameter to specify the date and the /m parameter to specify the months. It also uses the /st parameter to specify the start time.

schtasks /create /tn „My App“ /tr c:\apps\myapp.exe /sc monthly /d 15 /m MAY,JUN /st 15:00:00

schtasks create once

Syntax

schtasks /create /tn TaskName /tr TaskRun /sc once /st StartTime /sd StartDate [/s computer [/u [domain\]user /p password]] [/ru {[Domain\]User | „System“} [/rp Password]]

Example

To schedule a task that runs one time

The following command schedules the MyApp program to run at midnight on January 1, 2002. It uses the /ru parameter to run the task with the permissions of the user’s Administrator account and the /rp parameter to provide the password for the Administrator account.

schtasks /create /tn „My App“ /tr c:\apps\myapp.exe /sc once /st 00:00:00 /sd 01/01/2002 /ru Admin23 /rp p@ssworD1

schtasks create onstart

Syntax

schtasks /create /tn TaskName /tr TaskRun /sc onstart [/sd StartDate] [/s computer [/u [domain\]user /p password]] [/ru {[Domain\]User | „System“} [/rp Password]]

Example

To schedule a task that runs every time the system starts

The following command schedules the MyApp program to run every time the system starts, beginning on March 15, 2001:

schtasks /create /tn „My App“ /tr c:\apps\myapp.exe /sc onstart /sd 03/15/2001

schtasks create onlogon

Syntax

schtasks /create /tn TaskName /tr TaskRun /sc onlogon [/sd StartDate] [/s computer [/u [domain\]user /p password]] [/ru {[Domain\]User | „System“} [/rp Password]]

Example

To schedule a task that runs when a user logs on to a remote computer

The following command schedules a batch file to run every time a user (any user) logs on to the remote computer. It uses the /s parameter to specify the remote computer. Because the command is remote, all paths in the command, including the path to the batch file, refer to a path on the remote computer.

schtasks /create /tn „Start Web Site“ /tr c:\myiis\webstart.bat /sc onlogon /s Server23

schtasks create onidle

Syntax

schtasks /create /tn TaskName /tr TaskRun /sc onidle /iIdleTime [/sd StartDate] [/s computer [/u [domain\]user /p password]] [/ru {[Domain\]User | „System“} [/rp Password]]

Example

To schedule a task that runs whenever the computer is idle

The following command schedules the MyApp program to run whenever the computer is idle. It uses the required /i parameter to specify that the computer must remain idle for ten minutes before the task starts.

schtasks /create /tn „My App“ /tr c:\apps\myapp.exe /sc onidle /i 10

Jak otestovat funkčnost pop3, imap a smtp serveru pomocí telnetu

Příklad pro POP3 server

telnet pop3.domena.cz 110
user jmeno@domena.cz
pass heslo
list

Příklad pro IMAP server

telnet pop3.domena.cz143
a1 login jmeno@domena.cz heslo
a2 LIST
a3 EXAMINE INBOX
a4 FETCH 1 BODY[]
a5 LOGOUT

Pro IMAP s SSl

openssl s_client -connect imap.example.com:993 -quiet

Příklad pro SMTP server

perl -MMIME::Base64 -e ‚print encode_base64(„uzivatelske-jmeno“);‘
perl -MMIME::Base64 -e ‚print encode_base64(„heslo“);‘

telnet mail.domena.cz 25 nebo 587
EHLO domena.cz
AUTH LOGIN

jmeno@domena.cz v šifrovaném formátu např. BASE64 (lze použít převodníky http://www.motobit.com/util/base64-decoder-encoder.asp a http://www.freeformatter.com/hmac-generator.html)
heslo ve formátu BASE64

MAIL FROM: odesilatel@domena.cz
RCPT TO: prijemce@domena.eu
DATA
Subject: predmet
text emailu
.
QUIT

Příklad pro www server (jen linux)

telnet domena.cz 80
GET / HTTP/1.1
HOST: domena.cz

Příkazy pro práci s IP a sítí nejen v příkazovém řádku

Clear DNS Cache: ipconfig /flushdns

Display Connection Configuration: ipconfig /all

Display DNS Cache Info: ipconfig /displaydns

Displays the TCP/IP protocol sessions: netstat

Display Local Route: route

Display Resolved MAC Addresses: arp

Display Name of Computer Currently on: hostname

Display DHCP Class Information: ipconfig /showclassid

Change/Modify DHCP Class ID: ipconfig /setclassid

Network Connections: control netconnections

Network Setup Wizard: netsetup.cpl

NameServer Lookup: nslookup whatismyip.com

Re-Register the DNS connections: ipconfig /registerdns

Release All IP Address Connections: ipconfig /release

Renew All IP Address Connections: ipconfig /renew

Test Connectivity: ping whatismyip.com

Trace Route: tracert

 

Vyčištění DNS pro jednotlivé operační systémy

Windows 98/NT/2000/XP Flush DNS
Start > Run > cmd.exe > OK
ipconfig /flushdns

Windows Vista / Windows 7 Flush DNS
Start > Všechny program\ > Příslušenství > Příkazový řádek)
Kliknout pravým tlačítkem a vybrat „Spustit jako administrátor“
Napsat příkaz ipconfig /flushdns a potvrdit entrem

Windows 8 / Windows 8.1 Flush DNS
Spustit výchozí orazovku, napsat cmd, kliknout pravým a spustit jako správce.
Napsat příkaz ipconfig /flushdns a potvrdit entrem.

Mac OS X Flush DNS
Yosemite

If you are running Mac OS X 10.10, you need to do the following:
Open up the command terminal.
Run the command sudo discoveryutil udnsflushcaches

Lion, Mountain Lion, Mavericks
If you are running Mac OS X 10.7, 10.8 or 10.9, you need to do the following:
Open up the command terminal.
Run the command sudo killall -HUP mDNSResponder

Snow Leopard
If you are running Mac OS X 10.6, you need to do the following:
Open up a command terminal.
Run the command sudo dscacheutil -flushcache

Leopard and below
If you are running Mac OS X 10.5.1 or below, you need to do the following:
Open a command terminal.
Run the command sudo lookupd -flushcache

Linux Flush DNS
If you are running the nscd Name Service Cache Daemon then you will need to do the following.
Open up a command terminal (either as root or run step 2 with sudo)
Run the command /etc/init.d/nscd restart