Archiv rubriky: Programy

Záloha nastavení prohlížeče chrome, firefox, edge (chromium), opera a thunderbird

Záloha nastavení Chrome

Pokud potřebujete přenést kompletní nastavení prohlížeče Google Chrome, není nic jednoduššího.

Stačí zazálohovat složku User data umístěnou ve

%LOCALAPPDATA%\Google\Chrome\User Data

a nahrát ji do nového počítače.

Pokud potřebujeme zazálohovat nebo obnovit záložky najdeme je v soubory Bookmarks a Bookmarks.bak v adresáři:

%LOCALAPPDATA%\Google\Chrome\User Data\Default

Pokud potřebujete přenést jen soubor s hesly, tak ten je uložený v adresáři Default v souboru Login Data. Další soubory pro přenos Bookmarks, Cookies, Current Session, Current Tabs.

Záloha nastavení Edge (chromium)

Záloha se provede obdobně jako v prohlížečí Chrome, jen s tím rozdílem, že uživatelská složka se nachází v adresáři:

%LocalAppData%\Microsoft\Edge

//případně data pro vývojové a testovací verze (Beta, Dev, SxS) najdete v adresáři
%LocalAppData%\Microsoft\Edge BETA
%LocalAppData%\Microsoft\Edge DEV
%LocalAppData%\Microsoft\Edge CAN


Záloha aplikací Mozilla Thunderbird, Firefox a jejich mutací

Pro zálohu je dle mého názoru nejlepší použít aplikaci MozBackup. Která je ke stažení na adrese http://mozbackup.jasnapaka.com/download.php.

Pokud si stáhnete verzi zip, tak stačí aplikaci rozbalit a spustit. Po spuštění aplikace nás jednoduchý průvodce provede kroky co všechno zálohovat. Obdobným způsobem obnovíme zazálohované data.

Ruční záloha aplikace Firefox

Pro ruční zálohování uživatelský profil nalezneme v adresáři:

%APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\
starší verze
%LOCALAPPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles

Při ruční obnově přenést minimálně soubory hesel key4.db a logins.json a soubor s cookies cookies.sqlite. Soubor se záložkami places.sqlite, automatické doplňování formulářů formhistory.sqlite a složku se zálohami bookmarkbackups . Soubor se staženými soubory handlers.json a s uživatelským nastavením prefs.js. Popis dalších souborů najdete na adrese https://support.mozilla.org/en-US/kb/profiles-where-firefox-stores-user-data .

Ruční záloha Opera

Zobrazení cesty, kde jsou uložené konfigurační souboru provedeme v adresním řádku Opery zadáním stránky opera:about. Jestli jsou Windows offline, tak cesta s profilem by měla být uložená v adresáři:

%APPDATA%\Opera Software

Ruční záloha Thunderbird

%APPDATA%\Thunderbird\Profiles
starší verze
%LOCALAPPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles

Adrersář najdeme v souborech s příponou *.mab. Jsou uloženy kořeni profilu. V souboru abook.mab jsou Osobní kontakty a v soubory history.mab jsou Sebrané kontakty. V novějších verzích je přípona souboru .sqlite čili abook.sqlite a history.sqlite.

TFTP server TFTPD32/64

Občas pro přehrání firmware nebo zavaděče je potřeba TFTP server. Mě se pro svou velikost a jednoduchost osvědčil TFTPD32 případně TFTPD64. Můžete jej stáhnout na adrese http://tftpd32.jounin.net.

Po stažení a rozbalení archívu spustíme na 64bitovém systému tftpd64.exe. A následně nastavíme tftpd64.

TFTP server nastavení

TFTP server nastavení služeb

TFTP server nastavení cesty a vybrání síťové karty

TFTP server nastavení cesty a vybrání síťové karty

Syslog

Syslog

TFTP server nastavení cesty a síťové karty

TFTP server nastavení cesty a síťové karty

Vir Cryptlocker, makler199011@gmail.com a decryptfiles.com

Všechny úkony provádíte na vaše vlastní riziko a odpovědnost. Stránka obsahuje odkazy na webové stránky provozované třetími stranami, není v našich silách kontrolovat obsah.

Koncem srpna se rozšířila nová varianta šifrovacího viru Cryptlocker z rodiny Ransomware. Vir opět zašifruje data, ale tentokrát cílí i na velké soubory. Takže v ohrožení jsou například databázové soubory atd. Případná částečná obnova databázových souborů není možná, protože se šifruje celý soubor.

Jaký antivirový program jste měli nainstalovaný při napadení cryptolockrem?

View Results

Nahrávání ... Nahrávání ...

Další velkou změnou, oproti minulé verzi, je komunikace pomocí emailu. To budí zdání menší profesionality a větší obavy jestli po zaplacení bude obnova dat možná.

Soubory jsou zašifrovány do podoby <puvodni-nazev>.<puvodni-pripona>!__________MAKLER199011@GMAIL.COM___.crypt

Útočník požaduje odměnu 3000 dolarů a to platbou přes Western Union, nebo bitcoinech. V reálném případě, byl požadavek upřesněn na 15,4btc což v daný den odpovídalo zhruba 3500 dolarům. V dalším případě se postižený zhruba 14 dní snažil vyjednávat. Útočník byl neoblomný a pouze stroze komunikoval s reakcí maximálně jednou denně. Z útočníka nebylo možné vytáhnout cenu v bitcoinech, pouze uvedl adresu peněženky. Proto se postižený chopil iniciativy a poslal dle aktuálního kurzu 3000 dolarů převedené na bitcoiny na bitcoinovou peněženku útočníka.

Po zaplacení útočník okamžitě začal aktivně komunikovat a následně poslal odkaz na stažení programu Decryptor.exe. Antivirové programy jej detekují jako vir. Před stažením programu je nutné vypnout antivirový program. V programu decryptor.exe nalistujete zašifrovaný soubor. Tím se vygeneruje Encoded key, který zašlete útočníkovi. Ten Vám následně sdělí Decoded key. Který vložíte do programu a stisknete tlačítko Decode All. V obou případech došlo k bezproblémové obnově dat.

Na závěr malé upozornění. Díky tomu, že celková částka platby při směně na bitcoiny přesahuje cenu 1000 euro, vyžadují převodní firmy ověření totožnosti. Takže po zarezervování platby dojde email k výzvě o zaslání naskenovaného dokladu totožnosti. Pravděpodobně by šlo toto omezení obejít odesláním více plateb pod hranicí 1000 euro. Poplatek za převod na bitcoiny je zhruba 5% z měněné částky.

Aby jste si tímto zážitkem nemuseli projít zálohujte, ZÁLOHUJTE A ZASE ZÁLOHUJTE ideálně na offline uložiště.

decoder

U některých méně propracovaných virů lze data obnovit pokud máte k dispozici soubor, který provedl zašifrování dat. Proto daný soubor nikdy nemažte, ale bezpečně uschovejte.

Více informací:
http://www.servis-zlin.eu/clanky/jak-zalozit-bitconovou-penezenku-a-prevest-na-ni-penize/
http://www.servis-zlin.eu/clanky/cryptolocker-sifrovaci-vir-ktery-znepristupni-data-aneb-sledovani-zasilky-ceske-posty/
http://www.lupa.cz/clanky/bitcoin-regulace/

Netestované odkazy na tipy jak obnovit zašifrované soubory POUŽITÍ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
http://crypto.stackexchange.com/questions/27536/is-it-possible-to-get-an-rsa-encryption-key-by-comparing-the-unencrypted-and-enc
http://sensorstechforum.com/restore-files-encrypted-via-rsa-encryption-remove-cryptowall-and-other-ransomware-manually/
http://www.bleepingcomputer.com/virus-removal/cryptodefense-ransomware-information
https://raymii.org/s/tutorials/Encrypt_and_decrypt_files_to_public_keys_via_the_OpenSSL_Command_Line.html
http://www.czeskis.com/random/openssl-encrypt-file.html
http://www.symantec.com/connect/forums/there-fixtool-recover-files-encrypted-ransomware
http://www.malwareremovalguides.info/decrypt-files-with-decrypt_mblblock-exe-decrypt-protect/
http://nabzsoftware.com/types-of-threats/cryptolocker

Netestované odkazy jak zabránit spuštění infikovaného exe souboru a prevence POUŽITÍ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
http://www.bleepingcomputer.com/virus-removal/cryptodefense-ransomware-information#prevent
https://www.foolishit.com/
http://www.eset.com/cz/o-nas/pro-novinare/tiskove-zpravy/article/doporuceni-k-ochrane-pred-malware/
http://www.optimalizovane-it.cz/ostatni-zabezpeceni/cryptolocker-jak-predejit-utoku-pomoci-technologii-v-operacnim-systemu.html

Odkazy na stránky o šifrování
https://www.algoritmy.net/article/4033/RSA
https://cs.wikipedia.org/wiki/RSA
https://mks.mff.cuni.cz/library/RSAjRk/RSAjRk.pdf
http://www.kryptografie.wz.cz/data/RSA.htm
http://reboot.cz/howto/hacking/jak-funguje-rsa/articles.html?id=281
https://edux.fit.cvut.cz/oppa/BI-BEZ/prednasky/bez8.pdf
http://www.osel.cz/1813-ifrovaci-algoritmus-rsa-prolomen.html

Software pro zálohování dat

Acronis Backup a True Image

Více informací o zálohování pomocí aplikací zu dílny Acronis najdete v sekci Doporučujeme v článku Záloho dat na stanicích a serverech.

Veeam

7 BackUp

Šikovná, malá a free utilita pro zálohování dat. Součástí je i zasílání logu na email. Veškerý popis na www.7backup.org.

Comodo Backup

Cobian backup

Robocopy

Jednoduchý přikaz, který je součastí Windows pro automatické kopírování/zálohování adresářů.

ROBOCOPY C:\zalohovane-data F:\Zaloha /E /MIR /XJ /R:0
kde E – vytvoření identické struktury, S – vynechání prázdných adresářů, LEV:n – počet levelů/podadresářů které se mají kopírovat 1=pouze aktuální, MAX:n a MIN:n – omezení velikosti kopírovaných souborů, XJ – vynechá uzly/junction přípojné body, R:n počet opakování čtení 0=žádné opakování, MIR – porovnání zdrojových a cílových souborů a překopírování pouze změněných, COPYALL – kopírování souborů včetně oprávnění.

Syntaxe http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc733145%28WS.10%29.aspx
GUI http://www.mydigitallife.info/2007/05/08/microsoft-robocopy-gui-free-download/
Stažení robocopy pro Server2003 http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=9d467a69-57ff-4ae7-96ee-b18c4790cffd&displaylang=en

Windows Backup wbadmin Win7, Server 2008, Server 2012

Integrované řešení od firmy Microsoft.

WBadmin – příkazový řádek

Syntax for Windows°Vista and Windows Server 2008:

wbadmin start backup
[-backupTarget:{<BackupTargetLocation> | <TargetNetworkShare>}]
[-include:<VolumesToInclude>]
[-allCritical]
[-noVerify]
[-user:<UserName>]
[-password:<Password>]
[-noinheritAcl]
[-vssFull]
[-quiet]

Syntax for Windows°7 and Windows Server 2008 R2:

Wbadmin start backup
[-backupTarget:{<BackupTargetLocation> | <TargetNetworkShare>}]
[-include:<ItemsToInclude>]
[-nonRecurseInclude:<ItemsToInclude>]
[-exclude:<ItemsToExclude>]
[-nonRecurseExclude:<ItemsToExclude>]
[-allCritical]
[-systemState]
[-noVerify]
[-user:<UserName>]
[-password:<Password>]
[-noInheritAcl]
[-vssFull | -vssCopy] 
[-quiet]

https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc770340.aspx
https://technet.microsoft.com/cs-cz/library/cc753201.aspx
https://technet.microsoft.com/de-de/library/cc742083%28v=ws.10%29.aspx

Windows Backup server 2003

Windows Backup – příkazový řádek

Operace zálohování lze provádět na příkazovém řádku nebo pomocí dávkového souboru s použitím příkazu ntbackup backup s příslušnými parametry. Na příkazovém řádku je dostupná pouze možnost zálohování. K obnovení souborů použijte Průvodce zálohováním a obnovením.

Tento článek popisuje dostupné parametry příkazu ntbackup a uvádí některé příklady zálohování pomocí příkazového řádku.

Příkaz ntbackup používá následující syntaxi:

ntbackup backup [systemstate] „@Název_souboru.bks“ /J {„Název_úlohy“} [/P {„Název_fondu“}] [/G {„Identifikátor_GUID“}] [/T { „Název_pásky“}] [/N {„Název_média“}] [/F {„Název_souboru“}] [/D {„Popis_skladu“}] [/DS {„Název_serveru“}] [/IS {„Název_serveru“}] [/A] [/V:{yes | no}] [/R:{yes | no}] [/L:{f | s | n}] [/M {Typ_zálohování}] [/RS:{yes | no}] [/HC:{on | off}] [/SNAP:{on | off}]

Parametry programu Ntbackup

Parametr:systemstate
Popis: Určuje, zda mají být zálohována data o stavu systému. Pokud je tato možnost zvolena, lze provést zálohu pouze typu normal (normální) nebo copy (kopie).

Parametr:@Název_souboru.bks
Popis: Určuje název souboru s výběrem zálohování (soubor BKS), který bude použit při této operaci zálohování. Před názvem souboru s výběrem zálohování musí být uveden znak @. Soubor s výběrem zálohování obsahuje informaci o výběru souborů a složek k zálohování. Soubor musí být vytvořen pomocí verze programu Backup s grafickým uživatelským rozhraním.

Parametr:/J {„Název_úlohy“}
Popis: Určuje název úlohy, který bude použit ve zprávě o zálohování. Název úlohy obecně popisuje soubory a složky, které jsou zálohovány v aktuální úloze zálohování.

Parametr:/P {„Název_fondu“}
Popis: Určuje fond médií, ze kterého chcete použít médium. Obecně se jedná o dílčí fond fondu médií programu Backup, například 4mm DDS. Tento parametr nelze kombinovat s parametry /A, /G, /F a /T.

Parametr:/G {„Identifikátor_GUID“}
Popis: Přepíše nebo přidá data na tuto pásku. Tento parametr nelze použít společně s parametrem /P.

Parametr:/T {„Název_pásky“}
Popis: Přepíše nebo přidá data na tuto pásku. Tento parametr nelze použít společně s parametrem /P.

Parametr:/N {„Název_média“}
Popis: Určuje nový název pásky. Tento parametr nesmí být použit s parametrem /A.

Parametr:/F {„Název_souboru“}
Popis: Cesta k logickému disku a název souboru. Tento parametr nesmí být použit s následujícími parametry.

Parametr:/P /G /T

Parametr:/D {„Popis_skladu“}
Popis: Určuje jmenovku pro každý zálohovací sklad.

Parametr:/DS {„Název_serveru“}
Popis: Zálohuje soubor adresářové služby zadaného serveru Microsoft Exchange.
Verze serveru Exchange: Parametr /DS je možné použít pouze pro Microsoft Exchange Server 5.5. Parametr /DS nelze použít pro Microsoft Exchange 2000 Server nebo Microsoft Exchange Server 2003.

Parametr:/IS {„Název_serveru“}
Popis: Zálohování souboru úložiště informací zadaného serveru Microsoft Exchange.
Verze serveru Exchange: Parametr /IS je možné použít pouze pro Microsoft Exchange Server 5.5. Parametr /IS nelze použít pro Microsoft Exchange 2000 Server nebo Microsoft Exchange Server 2003.

Parametr:/A
Popis: Provede operaci přidání dat. Spolu s tímto parametrem musí být použit parametr /G, nebo /T. Tento parametr nelze použít společně s parametrem /P.

Parametr:/V:{yes | no}
Popis: Po skončení zálohování ověří data.

Parametr:/R:{yes | no}
Popis: Omezí přístup k této pásce pouze na vlastníka nebo členy skupiny Administrators.

Parametr:/L:{f | s | n}
Popis: Určuje typ souboru protokolu: f=full (úplný), s=summary (souhrnný), n=none (žádný – není vytvářen žádný soubor protokolu).

Parametr:/M {Typ_zálohování}
Popis: Určuje typ zálohování. Musí se jednat o jeden z následujících: normal (normální), copy (kopie), differential (rozdílové), incremental (přírůstkové) nebo daily (denní).

Parametr:/RS:{yes | no}
Popis: Zálohuje soubory migrovaných dat, které jsou umístěny ve vzdáleném úložišti. Parametr příkazového řádku /RS není nutné používat při zálohování místní databáze výměnného úložiště (která obsahuje zástupné soubory vzdáleného úložiště). Program Backup při zálohování složky %Systemroot% automaticky také zálohuje databázi výměnného úložiště.

Parametr:/HC:{on | off}
Popis: Zapne či vypne použití hardwarové komprese (pokud je k dispozici) na páskové jednotce.

Parametr:/SNAP:{on | off}
Popis: Určuje, zda musí zálohování použít stínovou kopii svazku.

Poznámka: Parametr SNAP je v aktualizaci Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) a v novějších verzích ignorován.

Parametr:/M {Typ_zálohování}
Popis: Určuje typ zálohování. Musí se jednat o jeden z následujících: normal (normální), copy (kopie), differential (rozdílové), incremental (přírůstkové) nebo daily (denní).

Parametr:/?
Popis: Zobrazí nápovědu na příkazovém řádku.

Příklady

Následující příklady ukazují způsob použití příkazu ntbackup k zálohování souborů a složek z příkazového řádku nebo pomocí dávkového souboru. Pokud určitou možnost nezadáte, budou použita příslušná nastavení nastavená v grafické verzi zálohovacího programu.

Příklad 1

ntbackup backup \\iggy-multi\c$ /m normal /j „Úloha 1“ /p „Zálohování“ /n „Zálohování z příkazového řádku 1“ /d „Funkce příkazového řádku“ /v:yes /r:no /l:s /rs:no /hc:on

Tento příklad vytvoří normální typ zálohy vzdálené sdílené položky \\iggy-multi\c$ a pojmenuje ji Úloha 1. Vyjme pásku z fondu médií programu Backup a pojmenuje ji Zálohování z příkazového řádku 1. Název Funkce příkazového řádku v příkazu můžete nahradit vlastním popisem zálohování. Po skončení úlohy zálohování bude provedeno ověření zálohy. Přístup není omezen pouze na vlastníka nebo správce a úroveň protokolování je nastavena pouze na souhrn. Data vzdáleného úložiště nejsou zálohována a použití hardwarové komprese je povoleno.

Příklad 2

ntbackup backup d:\ /j „Úloha 2“ /a /t „Zálohování z příkazového řádku 1“ /m copy

Tento příklad vytvoří zálohu typu kopie místní jednotky D:\ a zálohu pojmenuje Úloha 2. Zálohované soubory a složky budou přidány na pásku pojmenovanou Zálohování z příkazového řádku 1.

Příklad 3

ntbackup backup „@C:\Program Files\Windows NT\ntbackup\data\commandline.bks“ /j „Úloha 3“ /t „Zálohování z příkazového řádku 1“ /n „Zálohování z příkazového řádku 2“

Tento příklad vytvoří typ zálohy, která byla určena v grafické verzi programu Backup. Příklad určuje zálohované soubory pomocí souboru s výběrem zálohování Commandline.bks, který je umístěn ve složce C:\Program Files\Windows NT\Ntbackup\Data. Úloha zálohování je nazvána Úloha 3. Přepíše pásku nazvanou „Zálohování z příkazového řádku 1“ novým názvem „Zálohování z příkazového řádku 2“.

Příklad 4

Následující tři příkazy provádějí zálohování do souboru pomocí příkazového řádku:

ntbackup backup \\iggy-multi\d$ /j „Zálohování z příkazového řádku 4“ /f „D:\backup.bkf“

ntbackup backup \\iggy-multi\d$ /j „Zálohování z příkazového řádku 5“ /f „D:\backup.bkf“ /a

ntbackup backup \\iggy-multi\d$ /j „Zálohování z příkazového řádku 6“ /f „D:\backup.bkf“ První příklad ukazuje postup zálohování umístění \\iggy-multi\d$ do souboru D:\Backup.bkf.
Druhý příklad ukazuje postup přidání stejné zálohy do stejného souboru.
Třetí příklad ukazuje postup přepsání souboru stejnou zálohou.
Ve všech třech případech je možné místo písmene jednotky uvést úplný název UNC. Místo cesty d:\backup.bkf můžete jako cíl zálohování například použít cestu \\iggy-multi\d$\backup.bkf.
Ve všech třech případech je použito výchozích hodnot programu Backup pro typ zálohování, nastavení ověření, úroveň protokolování, hardwarovou kompresi a další omezení.

Grafickou verzi programu Backup spustíte takto: klepněte na tlačítko Start, přejděte postupně na příkazy Všechny programy, Příslušenství a Systémové nástroje a pak klepněte na příkaz Zálohování.

Odkazy na zajímavé články o programech pro zálohování dat

http://www.techradar.com/news/software/applications/best-free-backup-software-11-programs-we-recommend-1137924
http://pcsupport.about.com/od/backup/tp/free-backup-software.htm
http://www.datamation.com/open-source/open-source-storage-54-tools-for-backup-and-recovery-1.html
http://www.enterprisestorageforum.com/backup-recovery/open-source-storage-49-tools-for-backup-and-recovery-1.html
http://www.gfi.com/blog/the-top-23-free-data-recovery-tools/

Užitečné utility a programy pro administrátory sysadmins

V článku najdete odkazy na zajímavé programy a utility o kterých by měl vědět každý administrátor sítě

Záchrana dat aneb recovery programy

Seznam zajímavých programů pro obnovu a záchranu dat z poškozených disků nebo nechtěne smazaných souborů. Programy jako Recuva jsou uživatelsky přívětivé a pokud nedáte obnovu na stejný disk kde jsou smazané soubory tak je malá pravděpodobnost, že něco pokazíte. Zato jiné aplikace při špatném nastavení můžou spůsobit destrukci vašich dat.

https://techtalk.gfi.com/the-top-23-free-data-recovery-tools/

Nástroje pro práci s diskem

Užitečné nástroje pro práci s daty a diskem. V odkazu najdete programy na správu partition, testování disků, diagnostiku disků. Vytvoření VHD kopie PC pro použití ve MS virtual PC nebo

https://techtalk.gfi.com/top-20-free-disk-tools-for-sysadmins/

20 nástrojů pro forenzní analýzu

Pokud potřebujete zjistit neoprávněné přístupy k serveru a nebo další podezřelé činnosti na počítačích. Nebo pokud potřebujete kvalitní HEXa editor souborů.

https://techtalk.gfi.com/top-20-free-digital-forensic-investigation-tools-for-sysadmins/

Nástroje pro správu databází

Nástroje pro správu obvyklých databázových serverů.

https://techtalk.gfi.com/top-10-free-database-tools-for-sys-admins/

Disky pro  diagnostiku a opravy systémů

V článu najdete pět nejpoužívanějších disků pro záchranu nebo opravy spadlých systémů. Popsány jsou Hiren’s boot CD, FalconFour Ultimate Boot CD, SystemRescueCD, Ultimate Boot CD a Trinity rescue kit. Nebo utility od SysInternal nebo Nirsoft.

https://techtalk.gfi.com/top-5-free-rescue-discs-for-your-sys-admin-toolkit/
https://techtalk.gfi.com/top-10-free-system-troubleshooting-tools-for-sysadmins/

Nástroje pro správu, monitoring a analyzování sítí

Programy a utility pro správu, monitorování a analýzu sítí. Popsány jsou MS network monitor, Nagios, IP scaner, Wireshark a další.

https://techtalk.gfi.com/the-top-20-free-network-monitoring-and-analysis-tools-for-sys-admins/

Bezpečnostní nástroje a utility pro penetrační testy

https://techtalk.gfi.com/18-free-security-tools-for-sysadmins/

Utility pro administrátory řazené dle oblasti použití

https://techtalk.gfi.com/the-30-best-free-tools-for-sysadmins/

a odkazy na zajímavé nástroje, některé jsou staršího data:
http://www.computerworlduk.com/galleries/it-vendors/15-essential-open-source-tools-for-windows-admins-3333001/
http://www.infoworld.com/article/2854954/microsoft-windows/15-essential-open-source-tools-for-windows-admins.html
http://www.infoworld.com/article/2620093/open-source-software/15-essential-open-source-tools-for-windows-admins.html
http://www.networkworld.com/article/2181280/data-center/15-essential-open-source-tools-for-windows-admins.html

Kontrolní list pro bezpečné nastavení každé sítě

https://techtalk.gfi.com/the-ultimate-network-security-checklist/

15 příznaků že máte hacklý počítač

https://techtalk.gfi.com/15-signs-youve-been-hacked/

79 odkazů na zajímavé blogy a 23 youtube kanálů

https://techtalk.gfi.com/the-79-best-tech-blogs-for-sysadmins-to-follow/
https://techtalk.gfi.com/23-awesome-youtube-channels-for-sysadmins/

Jak umístit okno nad ostatní window On Top

Pokud jste někdy potřebovali umístit okno některého programu nad ostatní takzvaně Always On Top, tak k tomu lze použít následující aplikace.

Každá z uvedených aplikací má různé výhody a nevýhody. Každopádně z daného výběru si každý vybere, který mu nejvíc vyhovuje. Nejčastěji využívám programy TopMost a Auto hot keys.

Auto hot keys

Program stačí stáhnout a rozbalit. Následně je potřeba vytvořit ve stejném adresáři soubor autohotkey.ahk. Do něj na píšeme příkaz ^SPACE::  Winset, Alwaysontop, , A. Spustíme program autohotkey a pak stiskem klávesové zkratky CTRL+mezerník v jakémkoliv okně nastavíme oknu parametr AlwaysOnTop. Stejnou klávesovou zkratkou zrušíme umístění nad ostatnímy okny.

https://www.autohotkey.com/download/

Always on Top doplněk pro firefox

Vynucení funkce AlwaysOnTop v prohlížečí firefox.

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/always-on-top/?src=search

TurboTop

Malá aplikace pro umístění okna nad ostatní.

http://www.savardsoftware.com/turbotop/

Window On Top

Další aplikace která umístí vybrané okno nad ostatní.

http://www.stahuj.centrum.cz/utility_a_ostatni/ostatni/window-on-top-2/?&g[oz]=1.0
http://www.skybn.com/window-always-on-top/

OnTopReplika

http://ontopreplica.codeplex.com/

PowerMenu

http://www.softpedia.com/get/System/OS-Enhancements/PowerMenu.shtml

A další

Odkazy na stránky s aplikacemi umožňující nastavit oknu funkci Always On Top.

http://www.makeuseof.com/tag/5-simple-ways-selected-windows-top-windows/
https://sourceforge.net/projects/topmost/
https://sourceforge.net/projects/keepontop/?source=recommended
https://sourceforge.net/projects/window-master/?source=recommended
https://sourceforge.net/projects/setwintopmost/?source=recommended

Zkratky používané v IT

Project Management Software
CRM – http://www.itbiz.cz/slovnik/marketing/customer-relationship

CMS – redakční systémy, drupal atd

ERP – řízení podniku

ISP – poskytoval internetového připojení

LMS – softwarová aplikace pro správu dokumentace, sledování a podávání zpráv o vzdělávacích

LAN – lokální nebo místní síť

WAN – geograficky rozsáhlá počítačová síť

QOS – řízení a rezervace datových toků v síti. Často se používá pro omezení rychlosti internetu uživatelům

DHCP – automatická konfigurace IP adres v počítačových sítí

DoS nebo DDoS – technika útoku na internetové služby (www stránky, poštu atd)

SSID – název WiFi sítě vysílaný routrem/AP

AP – acces point, zařízení vysílající WiFi signál

Routr, směrovač – aktivní síťové zařízení. Umožňuje připojení více počítačů schovaných za jednou IP adresou.

802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n standarty WiFi definující rychlost a frekvenci vysílání.

WPS – funkce, tlačítko pro rychlé párování WiFi zařízení s vysílačem WiFi

WMM – Wi-Fi MultiMedia

DNS – hierarchický systém doménových jmen. Překlad doménových jmen na IP adresy.

Ethernet – je název souhrnu technologií pro lokální počítačové sítě (LAN)

Firewall –  síťové zařízení, které slouží k řízení a zabezpečování síťového provozu mezi sítěmi

FTP – protokol pro přenos souborů mezi počítači pomocí LAN

Hardware – označuje veškeré fyzicky existující technické vybavení počítače

DTP – desktop publishing, publikační činnost pomocí počítače.

Bitmapové programy – programy pro úpravu bitmapových obrázků například Adobe Photoshop, Fractal Design Painter, Live Picture, Corel PHOTO-PAINT.

Vektorové programy – definují oblasti na kreslící ploše, které lze dále upravovat bez ztráty kvality obrázku například CorelDRAW, Aldus Freehand, Adobe Illustrator, Artline, Micrografx Designer, AutoCAD.

3D programy – programy na kreslení 3D grafiky například 3D Studio MAX, CorelDREAM 3D, CorelMOTION 3D, CorelPRESENTS

RGB –

CMYK –

HTTP(s) –

IDM –

IMAP –

infringement –

IP –

IPv4 –

IPv6 –

ITLD –

Novell Netware –

Operační systém –

POP3 –

Proxy Server –

SMTP –

Software –

SSH –

TCP –

Telnet –

UDP –

URL –

Wi-fi –

WWW –

NDS –

Jak založit Bitconovou peněženku a převést na ni peníze

Pokud se rozhodnete si založit Bitcoinovou peněženku máte na výběr ze dvou základních druhů. První jsou webové peněženky, které mají obrovskou nevýhodu že všechny data jsou umístěny u poskytovatele. Tím pádem musíte plně důvěřovat poskytovateli, což není nejrozumnější.

Druhou možností jsou aplikační peněženky. A to buď oficiální klient Bitcoin-Qt http://bitcoin.org/en/download nebo MultiBit https://multibit.org/ a Electrum http://electrum.org/index.html. Do dnešního dne nebyl zaznamenán u žádné z uvedených peněženek nějaký bezpečnostní problém, díky kterému by jste mohli přijít o Bitcoiny. Neoficiální peněženky si nestahují Blockchain (informace o všech transakcí s bitcoiny, dne řádově desítky GB) díky čemuž ušetříte místo na disku a čas. Nevýhodou klientských peněženek je umístění dat přímo na vašem počítači. Takže pokud nebudete mít zálohu a dojde k poškození HDD přijdete o všechny Bitcoiny.

Založení peněženky pomocí klienta Electrum

  • Stáhněte si aktuální verzi ze stránek http://electrum.org/download.html
  • nainstalujte klienta
  • spusťte klienta a postupujte podle náhledů

2014_electrum_01

Pro vytvoření nové peněženky klikněte na „Create new wallet“

2014_electrum_02

Automaticky vygenerovaný „Seed“ pro obnovu peněženky. Je důležité si tento seed uchovat pro případ poškození PC. A to buď překopírováním seedu na bezpečné místo nebo uložením do telefonu pomocí QR kódu.

2014_electrum_03

V tomto kroku přepíšeme nebo vložíme ze schránky seed.

2014_electrum_04

Zde zadejte své vlastní heslo pro zašifrování peněženky.

2014_electrum_05

Pokud nepoužíváte proxy server vyberte „auto connect“.

2014_electrum_06

Takto vypadá nově vytvořená peněženka. Automaticky se vám vygenerovalo pět adres. Pokud chcete navýšit počet adres jděte do „Console“ a pro vytvoření deseti adres zadejte příkaz wallet.storage.put(‚gap_limit‘,10)

2014_electrum_07

Příklad platby.

Nabití peněženky

Nejjednodušším způsobem jak nabít v našich končinách Bitcoinovou peněženku je pomocí stránky www.simplecoin.cz. Oproti ostatním burzám má o něco horší kurz, ale pokud máte vedený účet u některé z bank mBank nebo FIO bank tak během několika minut až desítek minut máte bitcoiny připsané ve vaší peněžence. Dalším českým hráčem v bitconovém světe je firma dagensia.eu. V době psaní tohoto článku jsem si prošel obě zmíněné firmy/jednatele pomocí veřejně dostupných rejstříků a článků a ani u jedné jsem nenašel negativní ohlasy případně že by jednatelé byli v insolvenci.

Dvě upozornění na konec

Z důvodu ochrany plátce i příjemce platby (jak v bitcointech tak v reálných měnách) před různými podvody vždy uvádějte do poznámky o převodu za co platíte případně co kupujete . www.lupa.cz/clanky/bitcoiny-vidim-jen-nejake-shluky-cisel-a-pismen-fuka-ma-za-sebou-prvni-soud/

Při převodu pomocí bitcoinových peneženek počítejte s tím, že když nezadáte provizi pro peneženku, tak se automaticky strhne z platby. Např posíláte 1BTC a nezadáte provizi tak na účet příjemce dojde 0,9998. Peněženka Electrum má provzi ve výši 0.0002BTC za převod. Což je při dnešním kurzu zhruba 2Kč. Toto bývá nejčastější problém při platbě za výpalné u virů typu Cryptolocker. Kdy příjemci výpalného nedojde celá částka. Takže pak nejde stáhnout dekryptovací program.

Důležité odkazy

kurz BTC http://www.bitcoin-kurz.cz/
stav jakékoliv peněženky https://blockchain.info/
směnárny http://www.simplecoin.cz/ a https://dagensia.eu/
a další
http://bitcoinman.cz/
http://www.penizenainternetu.cz/
nejbližší směnárny
https://localbitcoins.com/

Odeslat odkaz na stránku z internetového prohlížeče chrome, firefox atd

Pokud prohlížeč nepodporuje/neumí odeslat odkaz na stránku pomocí přidruženého emailového klienta pomoc je jednoduchá. Stačí vytvořit záložku například s názvem „Odeslat odkaz“, kde do adresy zadáme tento javaskriptový příkaz:

javascript:location.href='mailto:?SUBJECT='+document.title+'&BODY='+escape(location.href);

Nejde spustit Microsoft Outlook

Safe mode

Windows XP
Start-> Spustit; outlook.exe /safe
Windows Vista a Windows 7
Start-> napsat; outlook.exe /safe
Windows 8
Start Screen-> napsat; outlook.exe /safe

Reset dat-files

Řešení:
Při zavřeném outlooku přejmenujte soubory extend.dat a outcmd.dat na příponu .old.

extend.dat: Tento osubor uchovává nastavení Exchange Client Extensions add-ins a jejich stav

Windows XP
C:\Documents and Settings\%username%\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook\
Windows Vista, Windows 7 and Windows 8
C:\Users\%username%\AppData\Local\Microsoft\Outlook\
outcmd.dat: Obsahuje vlastní nastavení toolbarů.

Windows XP
C:\Documents and Settings\%username%\Application Data\Microsoft\Outlook\
Windows Vista, Windows 7 a Windows 8
C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook\

Nejde otevřít okno MS Outlook/Cannot open the Outlook window

Start Outlook s přepínačem resetnavpane.

Windows XP
Start-> Spustit; outlook.exe /resetnavpane
Windows Vista a Windows 7
Start-> napsat; outlook.exe /resetnavpane
Windows 8
Start Screen-> napsat; outlook.exe /resetnavpane

Zakázání doplňků/add-ins

Spustit Outlook v safe režimu. Přejít do správce doplňků a zde je zakázat.

Zde můžete povolit/zakázat dopňky Outlook

Outlook 2003 and previous
Tools-> Options-> tab Other-> button Advanced E-mail Options…-> button Add-In Manager…/COM Add-ins…
Outlook 2007
Tools-> Trust Center…-> section Add-Ins
Outlook 2010
File-> Options-> section Add-Ins
Outlook 2013
File-> Options-> section Add-Ins

Použití scanpst.exe k opravě Outlook Data File errors

Spustit program scanpst.exe a nalistovat datový soubor aplikace aoutlook s příponou .pst.

Umístění programu scanpst.exe v jednotlivých systémech a verzích:
Outlook 2013
32-bit Windows: C:\Program Files\Microsoft Office\Office15
64-bit Windows: C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15
64-bit Outlook: C:\Program Files\Microsoft Office\Office15
Office 365: C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\office15
Outlook 2010
32-bit Windows: C:\Program Files\Microsoft Office\Office14
64-bit Windows: C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14
64-bit Outlook: C:\Program Files\Microsoft Office\Office14
Outlook 2007
32-bit Windows: C:\Program Files\Microsoft Office\Office12
64-bit Windows: C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12
Outlook 2003
32-bit Windows: C:\Program Files\Common Files\System\MSMAPI\<locale ID>\scanpst.exe
64-bit Windows: C:\Program Files (x86)\Common Files\System\MSMAPI\<locale ID>\scanpst.exe
Outlook 2002/XP
C:\Program Files\Common Files\System\MAPI\<locale ID>\scanpst.exe
Outlook 2000
C:\Program Files\Common Files\System\MAPI\<locale ID>\NT\scanpst.exe
Outlook 97 and Outlook 98
C:\Program Files\Common Files\Windows Messaging\scanpst.exe

Znovuvytvoření mailového profilu

http://www.howto-outlook.com/faq/newprofile.htm

Spuštení opravy, reinstalace z instalačního média/souboru

Zazálohovat data MS Outlooku a provést opravu nebo reinstalaci Outlooku.

Help-> Detect and Repair…
Help-> Office Diagnostics…
Control Panel-> Add/Remove Programs…
Control Panel-> Uninstall a Program
Insert the Office CD/DVD-> run Setup.exe-> choose Repair or uninstall Office completely and then install it again.

Zdroj: http://www.howto-outlook.com/faq/outlookdoesntstart.htm

Maximální velikost PST souboru

Maximální velikost souboru PST nebo OST u Outlooku 2007 a 2003 je 20GB. U novějších verzí je nastavený limit na 50GB. Tento limit lze změnit nastavením v registrech.

https://support.microsoft.com/cs-cz/help/982577/the-file-size-limits-of-pst-and-ost-files-are-larger-in-outlook-2010-a
https://support.microsoft.com/cs-cz/help/832925/how-to-configure-the-size-limit-for-both-pst-and-ost-files-in-outlook