Záchrana a obnova dat z HDD, RAID polí a flash disků

Provádíme rychlou a spolehlivou záchranu a obnovu dat z poškozených pevných disků, SSD disků, flash disků a RAID polí. Ve spolupráce se společností DataHelp s.r.o. a  ELSIN, spol. s r.o.. Vám nabízíme obnovu dat s vysokou úspěšností a servisem 24 hodin denně.

Při lehkém až středně závažném poškození disku provádíme obnovu dat přímo na naší pobočce. Pokud chcete zjistit aktuální zdraví vašich disků zkontrolujte si S.M.A.R.T. atributy.

 1. Obnova file systému po zformátování
 2. Obnova smazaných souborů uživatelem
  U SSD disků je nutné co nejříve vypnout počítač. Současné operační systémy na pozadí automaticky přapisují stará data na nuly, aby byla zachována rychlost SSD disku.
 3. Poškozený file system
 4. Výměna poškozeného konektoru na flash disku, HDD atd.

U vážně poškozených disků, jako je vadná elektronika, poškozené hlavičky atd. posíláme disky do partnerského střediska firmy DataHelp s.r.o. nebo ELSIN, spol. s r.o..

Jak rozpoznat lehkou a střední poruchu disku

Typické příznaky lehké až středně težké závady na disku. Kdy se s největší pravděpodobností jedná o poškozený file system SW nebo HW poruchou.

 1. Disk se detekuje v BIOSu
 2. Disk nevydává žádné podezřelé zvuky (pískání, škrábání, ťukání)
 3. Systém nedokáže přistoupit na disk, případně nabízí formátování disku
  Poškozený file system buď špatným vypnutím PC, poškození virem nebo vadnými sektory na disku.

Jak rozpoznat závažnou poruchu disku

 1. Disk vydává podivné zvuky (pískání, škrábání, ťukání, nebo se neroztočí)
  Okamžitě vypnout PC/NTB. Vymontovat disk a předat na opravu.
 2. Disk se nedetekuje v BIOSu
  Pravděpodobně se jedná o poškozenou elektroniku disku nebo poškozený konektor. Disk předat na opravu.
 3. Disk neroztočí plotny, nebo jen na chvíli
  Toto samozřejmě neplatí pro SSD disky.

Pokud máte podezření na závažnou poruchu, nikdy na disk nespouštějte scandisk. Ve většině případů udélá víc škody než užitku.

Doporučení při podezření na poškození disku

 1. vypněte co nejdřív počítač nebo notebook
 2. nespouštějte scandisk a podobné programy
 3. nesnažte se sami zachránit data. Hrozí větší poškození disku, což znamená menší šanci na záchranu všech dat a v neposlední řadě i navýšení ceny za záchranu dat
 4. pokud zasíláte médium poštou, dobře jej zabalte. Aby nedošlo k poškození datového nosiče