Správa počítačových sítí

Správa počítačových sítí – při poruše

Zákazník si objednává servisní zásah až v okamžiku poruchy. Ceny dle aktuálního ceníku.

Správa počítačových sítí – paušální platba

Orientační cena paušální platby

Cena paušálu se odvíjí od počtu, typu zařízení v síti a ztráveného času. Orientačně se výše měsíčního paušálu dá vypočítat podle následujícího modelu:

Paušální poplatek za správu sítě a počítačů v sídle firmy se vypočítá:

  • 400Kč za každý server na platformě Windows Server nebo operačním systému linux
  • 400Kč za každý virtualizovaný server na platformě VMware nebo Hyper-V
  • 400Kč za každý NAS
  • 200Kč za každou stanici (PC, WorkStation, NTB)
  • 100Kč za NVR
  • 450Kč práce technika/hod (konfigurace a instalace operačního systému WIndows a aplikací)
  • 750Kč práce systémového specialisty (servery, NAS, firewall, aktivní síťové prvky)
  • náklady na dopravu

Příklad: Zákazník má 1x server, 1xNAS, 5xPC, 5xNTB a požaduje dvě návětěvy měsíčně. Cena smlouvy se vypočte 1×400 + 1×400 + 5×200 + 5×200 + 2×200 + odvedená práce technika 450Kč/hod nebo specialisty 750Kč/hod.

Co je v ceně paušálu

Po převzetí sítě, provedeme kontrolu a dokumentaci stávajících HW zařízení a SW v počítačích. Poté provedeme nápravu zjištěných nedostatků, případně navrhneme jejich řešení. V pravidelných intervalech provádíme kontrolu všech zařízení tzv. profylaxi, aby se předcházelo závadám.

V případě vzniku poruchy nás informujete o problému. Pokud je to možné, snažíme se závadu vyřešit pomocí vzdáleného přístupu. Díky tomu lze problém vyřešit v nejkratším možném čase. Pokud nelze problém vyřešit vzdáleně, vyjíždí technik k zákazníkovi. V případě poruchy se nejdříve čerpají nasmlouvané hodiny.

Zvýhodněná hodinová sazba technika je 450Kč, systémového specialisty 750Kč. Na všechny další služby je poskytnuta sleva 20 % z ceníkových cen.

Telefonická podpora.

Výhody paušální platby

Společnosti s paušální platbou mají absolutní přednost. Díky proaktivnímu přístupu se dá většině problémů předejít. Což ve výsledku přináší finanční úsporu oproti opravě při havárii.

Bezpečnost interních informací

Bezpečnost dat a interních informací je naší prioritou. Jakékoliv infromace a data, ke kterým se dostaneme v průběhu správy považujeme za důvěrné.

Dodávka HW

Dle požadavků zákazníka jsme schopni nacenit a dodat potřebné zařízení od renomovaných výrobců výpočetní techniky nejčastěji firem DELL, Lenovo, HP, Acer, Toshiba atd.