Správa počítačových sítí

Správa počítačových sítí – při poruše

Zákazník si objednává servisní zásah až v okamžiku poruchy. Ceny dle aktuálního ceníku.

Správa počítačových sítí – paušální platba

Výše paušálu

Cena paušálu se obecně odvíjí od počtu a typu zařízení v síti. Zjednodušeně se dá výše měsíčního paušálu vypočítat podle následujícího modelu.

Paušální poplatek 1000Kč za správu sítě a počítačů v hlavním sídle firmy plus se k ceně připočítává cena:

  • 100Kč za každou stanici
  • 800Kč za každý server na platformě Windows a 1000Kč na operačním systému linux
  • 400Kč za jednu hodinu návštěvy, minimálně dvě hodiny měsíčně.
  • 300-1000Kč za pobočku dle vzdálenosti

Ceny jsou orientační pro přesnou cenovou nabídku nás kontaktujte.

Standardní reakční doba při běžném zásahu je 48 hodin. Příplatek při sjednaném zásahu do 24hodin je 25% z částky.

Včasnost zásahu při havárii je 24 hodin (obvykle do 12 hodin). Příplatek při zásahu do 12 hodin (většinou do 6 hodin) 25% z částky.

V ceně je telefonická podpora.

Co je v ceně paušálu

Po převzetí sítě, provedeme kontrolu a dokumentaci stávajících HW zařízení a SW v počítačích. Poté provedeme nápravu zjištěných nedostatků, případně navrhneme jejich řešení. V pravidelných intervalech provádíme kontrolu všech zařízení tzv. profylaxi , aby se předcházelo závadám.

V případě vzniku poruchy nás informujete o problému. Pokud je to možné, snažíme se závadu vyřešit pomocí vzdáleného přístupu. Díky tomu lze problém vyřešit v nejratším možném čase. Pokud nelze problém vyřešit vzdáleně vyjíždí technik k zákazníkovi.

V ceně paušálu je počítáno s poruchou takže se cena paušálu při zásahu nenavyšuje.

Výhody paušální platby

Společnosti s paušální platbou mají absolutní přednost. Díky proaktivnímu přístupu se dá většině problémů předejít. Což ve výsledku přináší finanční úsporu oproti opravě při havárii.

Bezpečnost interních informací

Bezpečnost dat a interních informací je naší prioritou. Jakékoliv infromace a data, ke kterým se dostaneme v průběhu správy považujeme za důvěrné.

Dodávka HW

Dle požadavků zákazníka jsme schopni nacenit a dodat potřebné zařízení od renomovaných výrobců výpočetní techniky nejčastěji firem DELL, Lenovo, HP, Acer, Toshiba atd.