Archiv rubriky: Internet

Převod textu na řeč, kognitivní funkce Azure

Pokud potřebujete převést text na řeč, můžete použít kognitivní funkce na Azure.

Text na audio

Převod textu v powershell

//aktivace moduluInstall-Module PSSpeech
//přidání API klíče
Get-SpeechToken
//zadáme oblast
northeurope
//1. api klíč
<směs znaků a čísel o délce 33 znaků>
//seznam podporovaných řečí
Get-SpeechVoicesList | Format-Table
//převod textu na audio
Convert-TextToSpeech -Voice cs-CZ-AntoninNeural -Text "Ahoj, já jsem antonín z Azura!" -Path antonin.mp3

Ceny:
https://azure.microsoft.com/cs-cz/pricing/details/cognitive-services/speech-services/
Kvóty a omezení funkce speech:
https://docs.microsoft.com/cs-cz/azure/cognitive-services/speech-service/speech-services-quotas-and-limits

Zajímavé odkazy:
https://studuj.digital/2020/03/06/speech-to-text/
https://studuj.digital/2021/01/27/speech-to-text-v-praxi/
https://github.com/MicrosoftSTC/ai-editor

Audio na text

Instalace a spuštění kontejnerů Docker pro rozhraní API služby pro rozpoznávání řeči:
https://docs.microsoft.com/cs-cz/azure/cognitive-services/speech-service/speech-container-howto?tabs=cstt%2Ccsharp%2Csimple-format

Podporované jazyky:
https://docs.microsoft.com/cs-cz/azure/cognitive-services/speech-service/language-support#speech-to-text

Komprimované formáty audio:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/cognitive-services/speech-service/how-to-use-codec-compressed-audio-input-streams?tabs=windows%2Cdebian&pivots=programming-language-csharp#speech-sdk-version-required-for-compressed-audio-input

Přepis konverzace:
https://docs.microsoft.com/cs-cz/azure/cognitive-services/speech-service/conversation-transcription

Zajímavé odkazy:
https://blog.darrenjrobinson.com/utilising-azure-speech-to-text-cognitive-services-with-powershell/
https://github.com/Azure-Samples/cognitive-services-speech-sdk
https://www.tomaskubica.cz/post/2020/azure-ai-uz-rozumi-mluvene-cestine/

Záznam nebo přepis ve wordu (ze souboru musí být online office 365)

Pokud potřebujete přepsat audio soubor do textu a máte předplatné 365, můžete využít v online verzi aplikace Word převod audio souboru na text. Umí načíst soubory wav, mp3, m4a, mp4 a mesíčně můžete převést 300minut.

https://support.microsoft.com/cs-cz/office/p%C5%99episov%C3%A1n%C3%AD-nahr%C3%A1vek-7fc2efec-245e-45f0-b053-2a97531ecf57

Další služby na převod řeči na text

https://transcribe.wreally.com
https://www.speechtexter.com/

Outlook nepřijímá poštu, ale odesílá

Občas se stane, že aplikace Outlook dokáže emaily odesílat, ale už ne přijímat. Toto je většinou způsobeno poškozením databázového souboru. Případně můžou tyto problémy vzniknou při nedostatku místa ve schránce, na serveru atd.

OST soubor

Pokud poštu stahujete z Exchange serveru, tak doporučený postup je smazání poškozeného datového souboru <nazev uctu>.ost, který najdete v adresáři

%HOMEDRIVE%%HOMEPATH%\AppData\Local\Microsoft\Outlook\

POZOR: nikdy nemažte soubory s příponou *.pst. Pokud je smažete přijdete o veškerou poštu.

U starších verzí Outlooku, lze pro opravu *.OST souboru použít aplikaci scanost.exe, případně měla by fungovat i aplikace spanpst.exe. Ale MS tento postup nedoporučuje.

V případě, že ani po odstranění OST souboru se nestahuje pošta, tak zkusit při vyplém Outlooku přejmenovat tyto adresáře:

%HOMEDRIVE%%HOMEPATH%\AppData\Local\Microsoft\Outlook
na
%HOMEDRIVE%%HOMEPATH%\AppData\Local\Microsoft\Outlook.back

%HOMEDRIVE%%HOMEPATH%\AppData\Roaming\Microsoft
na
%HOMEDRIVE%%HOMEPATH%\AppData\Roaming\Microsoft.back

Pokud ani toto nepomůže, tak opět přejmenovat adresáře a v START>Nastavení>Účty>Emailový účet a aplikace a smazat nastavení účtu a pak jej znovu vytvořit.

PST soubor

V případě poškození souboru *.pst, použijte pro opravu aplikaci scanpst.exe. Více kde tento program najdete a jeho použití je v článku Nejde spustit Microsoft Outlook v odstavci Použití scanpst.exe k opravě Outlook Data File errors.

Vytvoření logu v Thunderbirdu ve Windows

Pro logování provozu v thunderbirdu postupujte dle návodu. Zavřeme clienta Thunderbird a spustíme příkazový řádek cmd s oprávněním správce. Do příkazového řádku zadéme příkazy pro logování jednotlivých protokolů.

Pro logování SMTP zadáme příkaz

set NSPR_LOG_MODULES=SMTP:4

Pro logování POP3 zadáme příkaz

set NSPR_LOG_MODULES=POP3:4

Pro logování IMAP zadáme příkaz

set NSPR_LOG_MODULES=IMAP:4

Případně můžeme zadat více protokolů najednou

set NSPR_LOG_MODULES=POP3:4,SMTP:4

A nastavíme, kam se má LOG uložit. V našem případě se uloží na plochu aktuálního uživatele.

set NSPR_LOG_FILE=%HOMEDRIVE%%HOMEPATH%\Desktop\thunderbird_log.txt

 

DuckDuckGo internetový vyhledávač a bangs

DuckDuckGo je internetový vyhledávač obsahu, který si dává za cíl co největší ochranu soukromí uživatele. Výhodou tohoto vyhledávače je i možnost přímého vyhledávání v dalších vyhledávačích pomocí tzv. bang.

Plugin pro firefox

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/duckduckgo-for-firefox/

Plugin pro Chrome

https://chrome.google.com/webstore/detail/duckduckgo-for-chrome/bkdgflcldnnnapblkhphbgpggdiikppg

Plugin pro IE a Edge

https://duck.co/help/desktop/microsoft-edge
https://duck.co/help/desktop/internet-explorer

Bang pro vyhledání v jiných službách pomocí DuckDuckGo

Pro vyhledání v jiných službách stačí pořed vyhledávaným textem zadat tzv. Bang. Je to prefix, který určuje pomocí jaké služby vyhledat hledaný text. Takže pokud do vyhledávacího řádku DuckDuckGo zadáte !g pc servis zlín tak se hledaný text pc servis zlín vyhledá pomocí služby google.

!g – vyhledá hledaný text ve službě google
!gi – vyhledá hledaný text ve službě google images
!gn – vyhledá hledaný text ve službě google news
!gm – vyhledá hledaný text ve službě maps (např. !gm Zlín to Otrokovice)
!gt – přeložit text pomocí služby google translate
!gtczech – přeložit text do češtiny pomocí služby google translate
!gt-english – přeložit text do angličtiny pomocí služby google translate
!yt – vyhledá hledaný text ve službě youtube
!y – vyhledá hledaný text ve službě yahoo
!a – vyhledá hledaný text ve službě amazon
!b – vyhledá hledaný text ve službě bing
!bm – vyhledá hledaný text ve službě bing maps
!w – vyhledá hledaný text ve službě wikipedia
!seznam – vyhledání na seznamu více https://duckduckgo.com/bang?q=seznam

další používané prefixy najdete na https://duckduckgo.com/bang

Další informace k DuckDuckGo

https://duckduckgo.com/
https://duckduckgo.com/about
https://cs.wikipedia.org/wiki/DuckDuckGo

Firefox v52.0 konec podpory NPAPI pluginů Hikvision, W Box atd.

Firefox ve verzi 52.0 končí s defaultní podporou pluginů NPAPI kromě pluginu pro Flash. Z tohoto důvodu od této verze Firefoxu nejdou spustit pluginy pro například pro kamery, kamerové systémy, NVR zařízení atd. Postiženy jsou například kamery a NVR zařízení firmy Hikvision, W box …

Dočasně lze vynutit povolení NPAPI pluginů přidáním proměnné plugin.load_flash_only typu Boolen/Logická hodnota s nastavenou hodnotou na False v pokročilém nastavení Firefoxu.

Další možností je použít plugin IE tab pro prohlížeč Chrome , Firefox IE tab v2 nebo Firefox IE tab.

Návod:

Spustíme Firefox a do adresní řádky napíšeme about:config a dáme enter.

Povolení NPAPI pluginu ve Firefoxu v52

napíšeme about:config do adresního řádku

Potvrdíme upozornění o úpravách na vlastní nebezpečí.

Povolení NPAPI pluginu ve Firefoxu v52

Potvrdíme upozornění.

Klikneme pravým tlačítkem myši do pole s proměnými a v kontextové nabídce vybereme Nová předvolba>Logická hodnota.

Povolení NPAPI pluginu ve Firefoxu v52

Vytvoření proměnné plugin.load_flash_only

Vyplníme název proměnné plugin.load_flash_only a nastavíme hodnotu na False.

Povolení NPAPI pluginu ve Firefoxu v52

Vytvoření proměnné plugin.load_flash_only

Povolení NPAPI pluginu ve Firefoxu v52

Nastavení hodnoty na False

Teď už stačí jen restartovat Firefox a plugin bude funkční. Toto řešení je bohužel jen dočasné a mělo by fungovat do verze 59. O ukončení podpory NPAPI pluginů informovala společnost Mozilla v říjnu 2015. S tím že, ukončení podpory NPAPI pluginů nastane koncem roku 2016. Pro zajímavost Chrome ukončil podporu NPAPI pluginů v září 2015.

Dalším řešením je použití prohlížeče Internet explorer, předchozí verze Firefoxu, nebo instalace některého z forků programu Firefox s prodlouženou funkčností NPAPI pluginů. Seznam prohlížečů na bázi Firefoxu bez ověření funkčnosti NPAPI https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Web_browsers_based_on_Firefox.

Prohlížeče s podporou pluginů NPAPI:

https://www.palemoon.org/

Záloha nastavení prohlížeče chrome, firefox, edge (chromium), opera a thunderbird

Záloha nastavení Chrome

Pokud potřebujete přenést kompletní nastavení prohlížeče Google Chrome, není nic jednoduššího.

Stačí zazálohovat složku User data umístěnou ve

%LOCALAPPDATA%\Google\Chrome\User Data

a nahrát ji do nového počítače.

Pokud potřebujeme zazálohovat nebo obnovit záložky najdeme je v soubory Bookmarks a Bookmarks.bak v adresáři:

%LOCALAPPDATA%\Google\Chrome\User Data\Default

Pokud potřebujete přenést jen soubor s hesly, tak ten je uložený v adresáři Default v souboru Login Data. Další soubory pro přenos Bookmarks, Cookies, Current Session, Current Tabs.

Záloha nastavení Edge (chromium)

Záloha se provede obdobně jako v prohlížečí Chrome, jen s tím rozdílem, že uživatelská složka se nachází v adresáři:

%LocalAppData%\Microsoft\Edge

//případně data pro vývojové a testovací verze (Beta, Dev, SxS) najdete v adresáři
%LocalAppData%\Microsoft\Edge BETA
%LocalAppData%\Microsoft\Edge DEV
%LocalAppData%\Microsoft\Edge CAN


Záloha aplikací Mozilla Thunderbird, Firefox a jejich mutací

Pro zálohu je dle mého názoru nejlepší použít aplikaci MozBackup. Která je ke stažení na adrese http://mozbackup.jasnapaka.com/download.php.

Pokud si stáhnete verzi zip, tak stačí aplikaci rozbalit a spustit. Po spuštění aplikace nás jednoduchý průvodce provede kroky co všechno zálohovat. Obdobným způsobem obnovíme zazálohované data.

Ruční záloha aplikace Firefox

Pro ruční zálohování uživatelský profil nalezneme v adresáři:

%APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\
starší verze
%LOCALAPPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles

Při ruční obnově přenést minimálně soubory hesel key4.db a logins.json a soubor s cookies cookies.sqlite. Soubor se záložkami places.sqlite, automatické doplňování formulářů formhistory.sqlite a složku se zálohami bookmarkbackups . Soubor se staženými soubory handlers.json a s uživatelským nastavením prefs.js. Popis dalších souborů najdete na adrese https://support.mozilla.org/en-US/kb/profiles-where-firefox-stores-user-data .

Ruční záloha Opera

Zobrazení cesty, kde jsou uložené konfigurační souboru provedeme v adresním řádku Opery zadáním stránky opera:about. Jestli jsou Windows offline, tak cesta s profilem by měla být uložená v adresáři:

%APPDATA%\Opera Software

Ruční záloha Thunderbird

%APPDATA%\Thunderbird\Profiles
starší verze
%LOCALAPPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles

Adrersář najdeme v souborech s příponou *.mab. Jsou uloženy kořeni profilu. V souboru abook.mab jsou Osobní kontakty a v soubory history.mab jsou Sebrané kontakty. V novějších verzích je přípona souboru .sqlite čili abook.sqlite a history.sqlite.

Vir Cryptlocker, makler199011@gmail.com a decryptfiles.com

Všechny úkony provádíte na vaše vlastní riziko a odpovědnost. Stránka obsahuje odkazy na webové stránky provozované třetími stranami, není v našich silách kontrolovat obsah.

Koncem srpna se rozšířila nová varianta šifrovacího viru Cryptlocker z rodiny Ransomware. Vir opět zašifruje data, ale tentokrát cílí i na velké soubory. Takže v ohrožení jsou například databázové soubory atd. Případná částečná obnova databázových souborů není možná, protože se šifruje celý soubor.

Jaký antivirový program jste měli nainstalovaný při napadení cryptolockrem?

View Results

Nahrávání ... Nahrávání ...

Další velkou změnou, oproti minulé verzi, je komunikace pomocí emailu. To budí zdání menší profesionality a větší obavy jestli po zaplacení bude obnova dat možná.

Soubory jsou zašifrovány do podoby <puvodni-nazev>.<puvodni-pripona>!__________MAKLER199011@GMAIL.COM___.crypt

Útočník požaduje odměnu 3000 dolarů a to platbou přes Western Union, nebo bitcoinech. V reálném případě, byl požadavek upřesněn na 15,4btc což v daný den odpovídalo zhruba 3500 dolarům. V dalším případě se postižený zhruba 14 dní snažil vyjednávat. Útočník byl neoblomný a pouze stroze komunikoval s reakcí maximálně jednou denně. Z útočníka nebylo možné vytáhnout cenu v bitcoinech, pouze uvedl adresu peněženky. Proto se postižený chopil iniciativy a poslal dle aktuálního kurzu 3000 dolarů převedené na bitcoiny na bitcoinovou peněženku útočníka.

Po zaplacení útočník okamžitě začal aktivně komunikovat a následně poslal odkaz na stažení programu Decryptor.exe. Antivirové programy jej detekují jako vir. Před stažením programu je nutné vypnout antivirový program. V programu decryptor.exe nalistujete zašifrovaný soubor. Tím se vygeneruje Encoded key, který zašlete útočníkovi. Ten Vám následně sdělí Decoded key. Který vložíte do programu a stisknete tlačítko Decode All. V obou případech došlo k bezproblémové obnově dat.

Na závěr malé upozornění. Díky tomu, že celková částka platby při směně na bitcoiny přesahuje cenu 1000 euro, vyžadují převodní firmy ověření totožnosti. Takže po zarezervování platby dojde email k výzvě o zaslání naskenovaného dokladu totožnosti. Pravděpodobně by šlo toto omezení obejít odesláním více plateb pod hranicí 1000 euro. Poplatek za převod na bitcoiny je zhruba 5% z měněné částky.

Aby jste si tímto zážitkem nemuseli projít zálohujte, ZÁLOHUJTE A ZASE ZÁLOHUJTE ideálně na offline uložiště.

decoder

U některých méně propracovaných virů lze data obnovit pokud máte k dispozici soubor, který provedl zašifrování dat. Proto daný soubor nikdy nemažte, ale bezpečně uschovejte.

Více informací:
http://www.servis-zlin.eu/clanky/jak-zalozit-bitconovou-penezenku-a-prevest-na-ni-penize/
http://www.servis-zlin.eu/clanky/cryptolocker-sifrovaci-vir-ktery-znepristupni-data-aneb-sledovani-zasilky-ceske-posty/
http://www.lupa.cz/clanky/bitcoin-regulace/

Netestované odkazy na tipy jak obnovit zašifrované soubory POUŽITÍ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
http://crypto.stackexchange.com/questions/27536/is-it-possible-to-get-an-rsa-encryption-key-by-comparing-the-unencrypted-and-enc
http://sensorstechforum.com/restore-files-encrypted-via-rsa-encryption-remove-cryptowall-and-other-ransomware-manually/
http://www.bleepingcomputer.com/virus-removal/cryptodefense-ransomware-information
https://raymii.org/s/tutorials/Encrypt_and_decrypt_files_to_public_keys_via_the_OpenSSL_Command_Line.html
http://www.czeskis.com/random/openssl-encrypt-file.html
http://www.symantec.com/connect/forums/there-fixtool-recover-files-encrypted-ransomware
http://www.malwareremovalguides.info/decrypt-files-with-decrypt_mblblock-exe-decrypt-protect/
http://nabzsoftware.com/types-of-threats/cryptolocker

Netestované odkazy jak zabránit spuštění infikovaného exe souboru a prevence POUŽITÍ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
http://www.bleepingcomputer.com/virus-removal/cryptodefense-ransomware-information#prevent
https://www.foolishit.com/
http://www.eset.com/cz/o-nas/pro-novinare/tiskove-zpravy/article/doporuceni-k-ochrane-pred-malware/
http://www.optimalizovane-it.cz/ostatni-zabezpeceni/cryptolocker-jak-predejit-utoku-pomoci-technologii-v-operacnim-systemu.html

Odkazy na stránky o šifrování
https://www.algoritmy.net/article/4033/RSA
https://cs.wikipedia.org/wiki/RSA
https://mks.mff.cuni.cz/library/RSAjRk/RSAjRk.pdf
http://www.kryptografie.wz.cz/data/RSA.htm
http://reboot.cz/howto/hacking/jak-funguje-rsa/articles.html?id=281
https://edux.fit.cvut.cz/oppa/BI-BEZ/prednasky/bez8.pdf
http://www.osel.cz/1813-ifrovaci-algoritmus-rsa-prolomen.html

Užitečné utility a programy pro administrátory sysadmins

V článku najdete odkazy na zajímavé programy a utility o kterých by měl vědět každý administrátor sítě

Záchrana dat aneb recovery programy

Seznam zajímavých programů pro obnovu a záchranu dat z poškozených disků nebo nechtěne smazaných souborů. Programy jako Recuva jsou uživatelsky přívětivé a pokud nedáte obnovu na stejný disk kde jsou smazané soubory tak je malá pravděpodobnost, že něco pokazíte. Zato jiné aplikace při špatném nastavení můžou spůsobit destrukci vašich dat.

https://techtalk.gfi.com/the-top-23-free-data-recovery-tools/

Nástroje pro práci s diskem

Užitečné nástroje pro práci s daty a diskem. V odkazu najdete programy na správu partition, testování disků, diagnostiku disků. Vytvoření VHD kopie PC pro použití ve MS virtual PC nebo

https://techtalk.gfi.com/top-20-free-disk-tools-for-sysadmins/

20 nástrojů pro forenzní analýzu

Pokud potřebujete zjistit neoprávněné přístupy k serveru a nebo další podezřelé činnosti na počítačích. Nebo pokud potřebujete kvalitní HEXa editor souborů.

https://techtalk.gfi.com/top-20-free-digital-forensic-investigation-tools-for-sysadmins/

Nástroje pro správu databází

Nástroje pro správu obvyklých databázových serverů.

https://techtalk.gfi.com/top-10-free-database-tools-for-sys-admins/

Disky pro  diagnostiku a opravy systémů

V článu najdete pět nejpoužívanějších disků pro záchranu nebo opravy spadlých systémů. Popsány jsou Hiren’s boot CD, FalconFour Ultimate Boot CD, SystemRescueCD, Ultimate Boot CD a Trinity rescue kit. Nebo utility od SysInternal nebo Nirsoft.

https://techtalk.gfi.com/top-5-free-rescue-discs-for-your-sys-admin-toolkit/
https://techtalk.gfi.com/top-10-free-system-troubleshooting-tools-for-sysadmins/

Nástroje pro správu, monitoring a analyzování sítí

Programy a utility pro správu, monitorování a analýzu sítí. Popsány jsou MS network monitor, Nagios, IP scaner, Wireshark a další.

https://techtalk.gfi.com/the-top-20-free-network-monitoring-and-analysis-tools-for-sys-admins/

Bezpečnostní nástroje a utility pro penetrační testy

https://techtalk.gfi.com/18-free-security-tools-for-sysadmins/

Utility pro administrátory řazené dle oblasti použití

https://techtalk.gfi.com/the-30-best-free-tools-for-sysadmins/

a odkazy na zajímavé nástroje, některé jsou staršího data:
http://www.computerworlduk.com/galleries/it-vendors/15-essential-open-source-tools-for-windows-admins-3333001/
http://www.infoworld.com/article/2854954/microsoft-windows/15-essential-open-source-tools-for-windows-admins.html
http://www.infoworld.com/article/2620093/open-source-software/15-essential-open-source-tools-for-windows-admins.html
http://www.networkworld.com/article/2181280/data-center/15-essential-open-source-tools-for-windows-admins.html

Kontrolní list pro bezpečné nastavení každé sítě

https://techtalk.gfi.com/the-ultimate-network-security-checklist/

15 příznaků že máte hacklý počítač

https://techtalk.gfi.com/15-signs-youve-been-hacked/

79 odkazů na zajímavé blogy a 23 youtube kanálů

https://techtalk.gfi.com/the-79-best-tech-blogs-for-sysadmins-to-follow/
https://techtalk.gfi.com/23-awesome-youtube-channels-for-sysadmins/

Typy VPN a jejich srovnání

Základní přehled typů VPN a jejich srovnání. Více informací a posouzení najdete v odkazech pod stručným přehledem VPN tunelů.

  PPTP L2TP/IPSEC openVPN
šifrování 128bit 256bit 160/256bit
podporované OS Windows
MAC
Linux
Windows
MAC
Linux
Windows
MAC
Linux
bezpečnost základní velmi vysoké velmi vysoké
rychlost vysoká střední (vyšší zátěž CPU, díky dvojitému zapouzdření) velmi vysoká (i při připojení na velké vzdálenosti s vysokou latencí)
stabilita velmi stabilní stabilní vysoce spolehlivé
kompatibilita obecně nativní obecně nativní skoro všechny OS
zhodnocení rychlý, snadno konfigurovatelný a použitelný vysoká bezpečnost nejlepší řešení, vysoká bezpečnost a stabilita

Více informací na:

https://technet.microsoft.com/cs-cz/library/cc771298%28v=ws.10%29.aspx
http://www.giganews.com/vyprvpn/compare-vpn-protocols.html

Srovnání typů VPN:

https://www.speaknetworks.com/pptp-vs-l2tpipsec-vs-sstp-vs-ikev2-vs-openvpn/
https://www.vpnmentor.com/vpn-protocol-comparison-pptp-vs-l2tp-vs-openvpn-vs-sstp-vs-ikev2/
https://www.bestvpn.com/blog/4147/pptp-vs-l2tp-vs-openvpn-vs-sstp-vs-ikev2/
http://www.howtogeek.com/211329/which-is-the-best-vpn-protocol-pptp-vs.-openvpn-vs.-l2tpipsec-vs.-sstp/
https://www.ivpn.net/pptp-vs-l2tp-vs-openvpn
http://is.muni.cz/th/324802/fi_b/SifrWin7_final.pdf
https://www.bcom.cz/kb/windows-sstp-vpn
http://www.sokolik.cz/weblog/clanek/?a=1321

Záloha nastavení emailových účtů z MS Outlook

Pro přenos pošty z Microsoft outlooku na nový počítač stačí překopírovat datové soubory *.pst na nový počítač a pak pomocí Soubor>Otevřít>Importovat>Import z jiného programu nebo souboru>Datový soubor aplikace Outlook (PST) a pokud nemáte více účtů potvrdit výchozí volby. Případně lze PST soubory připojit pomocí Soubor>Informace>Nastavení účtu>Nastavení účtu>Datové soubory>Přidat a vybrat své datové soubory.

Bohužel tento import nedokáže přenést nastavení emailovýc účtů. Naštěstí to jde napravit exportem nastavení z registrů. Což například provedeme spuštěním regedit a načtením podregistru NTUSER.DAT. Samotné nastavení účtů by mělo být:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\<version>\Outlook\Profiles
nebo
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows Messaging Subsystem\Profiles\Outlook.

Outlook 2013: 15.0
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Outlook
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows Messaging Subsystem\Profiles – Zde jsou uložené informace o účtech

Outlook 2010: 14.0
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows Messaging Subsystem\Profiles – Zde jsou uložené informace o účtech
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Outlook – Informace o add-ins
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\office\14.0\outlook Tento klíč bude existovat pouze v případě pokud máte nastavené nějaké zásady.

Outlook 2007: 12.0
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook

Outlook 2003: 11.0
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook

Outlook 2002: 10.0
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Outlook

Pokud je starý počítač funkční, lze použít pro vyexportování účtů z registrů pro Office 2013 tento script uložený do souboru bat. Vyexportovaný soubor najdete ve složce %HOMEPATH%.

REG EXPORT „HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Outlook“ „%HOMEPATH%\Outlook-ucty.reg“ /y

Uložení datových souborů a šablon

Datové soubory
%USERPROFILE%\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Podpisy
%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Signatures

https://support.office.com/cs-cz/article/Vyhledání-datových-souborů-Outlooku-0996ece3-57c6-49bc-977b-0d1892e2aacc

https://support.office.com/cs-cz/article/vyhled%C3%A1n%C3%AD-a-p%C5%99enos-datov%C3%A9-soubory-aplikace-outlook-z-jednoho-po%C4%8D%C3%ADta%C4%8De-do-jin%C3%A9ho-0996ece3-57c6-49bc-977b-0d1892e2aacc

Záloha automaticky doplněných kontaktů

před vymazanim zazálohovat soubory začínající Stream_Autocomplete_ ve složce
%LOCALAPPDATA%\Microsoft\Outlook\RoamCache

https://support.office.com/cs-cz/article/import-nebo-zkop%C3%ADrovat-do-jin%C3%A9ho-po%C4%8D%C3%ADta%C4%8De-seznamu-automatick%C3%A9ho-dokon%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD-83558574-20dc-4c94-a531-25a42ec8e8f0

Nástroje pro Outlook:

http://www.outlookbackup.com/
http://www.backsettings.com/outlook-backup.html
http://tools.slipstick.com/backupol
http://www.mailstore.com/en/mailstore-home.aspx
https://www.encryptomatic.com/messageexport/
http://ajsystems.com/outbackplus/obp.html
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=9003
http://www.outlookbackupemails.com/
https://convertmyemail.com/
http://tools.slipstick.com/stellarbkup