Archiv rubriky: Internet

Nefunkční nebo chybějící nabídka Odeslat emailem Send To nejen pro Thunderbird

Pokud Vám nefunguje odeslání souboru přes pravé tlačítko (kontextové menu) Odeslat>Příjemce emailu (Send to>Mail recipients), tak otevřete složku

%UserProfile%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo

//pokud úplně chybí zástupce Příjemce e-maulu, vytvořte soubor s názvem
MailRecipient.MAPIMail

//obdobně lze vytvořit zástupce *.lnk pro outlook 2021 x64 s hodnotou
"C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\OUTLOOK.EXE" /c ipm.note /a

//thunderbird jako výchozí klient pomocí registrů
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Clients\Mail]
@="Mozilla Thunderbird"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Clients\Mail]
@="Mozilla Thunderbird"

S novým vzhledem ovládacích panelů zmizelo nastavení pro volání pomocí prokokolu MAPIMAIL. Toto nastavení nelze nastavit v novém Nastavení a nových buildech již není toto nastavení ve starých ovládacích panelech. Ruční přiřazením aplikace Thunderbird k souboru *.mapimail u mě nevedlo k žádanému výsledku. Jediné funkční řešení, je ruční přidání do registrů. Bohužel, po Aktualizaci funkcí (buildu), může být nutné opět ručně přepsat registry.

Výchozí nastavení .mapimail, uložit do reg souboru a naimportovat-

Windows Registry Editor Version 5.00
[-HKEY_CLASSES_ROOT\.mapimail]

[HKEY_CLASSES_ROOT\.mapimail]
@="CLSID\\{9E56BE60-C50F-11CF-9A2C-00A0C90A90CE}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\.mapimail\PersistentHandler]
@="{098f2470-bae0-11cd-b579-08002b30bfeb}"

[-HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\.mapimail]

[-HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.mapimail]

Výchozí nastavení klienta ve Windows

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Clients\Mail]
@="Microsoft Outlook"

Jak otevřít email s přílohou winmail.dat

Soubor winmail.dat je poškozená zpráva, která byla odeslaná z aplikace MS Outlook v RTF formátu. Toto poškození může být způsobeno špatnou konfigurací outlooku. Případně je zpráva poškozena kontrolou antivirové, antispamové ochrany na počítači odesílatele, příjemce nebo odchozím či příchozím poštovním serveru.

Outlook

Zamezit tomuto chování v aplikaci Outlook, lze pomocí nastavení dle návodu:

https://support.microsoft.com/cs-cz/topic/how-email-message-formats-affect-internet-email-messages-in-outlook-3b2c0536-c1c0-1d68-19f0-8cae13c26722

Otevření souboru winmail.dat ve webovém prohlížeči

Jde o nejuniverzálnější řešení, fungující na všech platformách. Stačí uložit soubor winmail.dat do počítače nebo telefonu a pak jej otevřít pomocí webové stránky:

https://www.winmaildat.com/

V tomto případě, je ale potřeba myslet na to, že na tento web nahráváte obsah celého emailu a tím pádem není zaručené, jestli nedojde k úniku/zneužití nahraného emailu.

Doplněk pro Thunderbird

Využíváte-li aplikaci thunderbird, můžete zkusit přílohu winmail.dat otevřít pomocí doplňku LookOut (fix version).

Aplikace pro Windows

http://www.eolsoft.com/freeware/winmail_opener/

Aplikace pro iMAC

http://www.joshjacob.com/mac-development/tnef.php

Aplikace pro Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.treinhardt.android.winmaildat&hl=cs&gl=US

Aplikace pro iPhone

https://apps.apple.com/us/app/winmaildat-opener/id596413390

Převod textu na řeč, kognitivní funkce Azure

Pokud potřebujete převést text na řeč, můžete použít kognitivní funkce na Azure.

Text na audio

Převod textu v powershell

//aktivace moduluInstall-Module PSSpeech
//přidání API klíče
Get-SpeechToken
//zadáme oblast
northeurope
//1. api klíč
<směs znaků a čísel o délce 33 znaků>
//seznam podporovaných řečí
Get-SpeechVoicesList | Format-Table
//převod textu na audio
Convert-TextToSpeech -Voice cs-CZ-AntoninNeural -Text "Ahoj, já jsem antonín z Azura!" -Path antonin.mp3

Ceny:
https://azure.microsoft.com/cs-cz/pricing/details/cognitive-services/speech-services/
Kvóty a omezení funkce speech:
https://docs.microsoft.com/cs-cz/azure/cognitive-services/speech-service/speech-services-quotas-and-limits

Zajímavé odkazy:
https://studuj.digital/2020/03/06/speech-to-text/
https://studuj.digital/2021/01/27/speech-to-text-v-praxi/
https://github.com/MicrosoftSTC/ai-editor

Audio na text

Instalace a spuštění kontejnerů Docker pro rozhraní API služby pro rozpoznávání řeči:
https://docs.microsoft.com/cs-cz/azure/cognitive-services/speech-service/speech-container-howto?tabs=cstt%2Ccsharp%2Csimple-format

Podporované jazyky:
https://docs.microsoft.com/cs-cz/azure/cognitive-services/speech-service/language-support#speech-to-text

Komprimované formáty audio:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/cognitive-services/speech-service/how-to-use-codec-compressed-audio-input-streams?tabs=windows%2Cdebian&pivots=programming-language-csharp#speech-sdk-version-required-for-compressed-audio-input

Přepis konverzace:
https://docs.microsoft.com/cs-cz/azure/cognitive-services/speech-service/conversation-transcription

Zajímavé odkazy:
https://blog.darrenjrobinson.com/utilising-azure-speech-to-text-cognitive-services-with-powershell/
https://github.com/Azure-Samples/cognitive-services-speech-sdk
https://www.tomaskubica.cz/post/2020/azure-ai-uz-rozumi-mluvene-cestine/

Záznam nebo přepis ve wordu (ze souboru musí být online office 365)

Pokud potřebujete přepsat audio soubor do textu a máte předplatné 365, můžete využít v online verzi aplikace Word převod audio souboru na text. Umí načíst soubory wav, mp3, m4a, mp4 a mesíčně můžete převést 300minut.

https://support.microsoft.com/cs-cz/office/p%C5%99episov%C3%A1n%C3%AD-nahr%C3%A1vek-7fc2efec-245e-45f0-b053-2a97531ecf57

Další služby na převod řeči na text

https://transcribe.wreally.com
https://www.speechtexter.com/

Outlook nepřijímá poštu, ale odesílá

Občas se stane, že aplikace Outlook dokáže emaily odesílat, ale už ne přijímat. Toto je většinou způsobeno poškozením databázového souboru. Případně můžou tyto problémy vzniknou při nedostatku místa ve schránce, na serveru atd.

OST soubor

Pokud poštu stahujete z Exchange serveru, tak doporučený postup je smazání poškozeného datového souboru <nazev uctu>.ost, který najdete v adresáři

%HOMEDRIVE%%HOMEPATH%\AppData\Local\Microsoft\Outlook\

POZOR: nikdy nemažte soubory s příponou *.pst. Pokud je smažete přijdete o veškerou poštu.

U starších verzí Outlooku, lze pro opravu *.OST souboru použít aplikaci scanost.exe, případně měla by fungovat i aplikace spanpst.exe. Ale MS tento postup nedoporučuje.

V případě, že ani po odstranění OST souboru se nestahuje pošta, tak zkusit při vyplém Outlooku přejmenovat tyto adresáře:

%HOMEDRIVE%%HOMEPATH%\AppData\Local\Microsoft\Outlook
na
%HOMEDRIVE%%HOMEPATH%\AppData\Local\Microsoft\Outlook.back

%HOMEDRIVE%%HOMEPATH%\AppData\Roaming\Microsoft
na
%HOMEDRIVE%%HOMEPATH%\AppData\Roaming\Microsoft.back

Pokud ani toto nepomůže, tak opět přejmenovat adresáře a v START>Nastavení>Účty>Emailový účet a aplikace a smazat nastavení účtu a pak jej znovu vytvořit.

PST soubor

V případě poškození souboru *.pst, použijte pro opravu aplikaci scanpst.exe. Více kde tento program najdete a jeho použití je v článku Nejde spustit Microsoft Outlook v odstavci Použití scanpst.exe k opravě Outlook Data File errors.

Vytvoření logu v Thunderbirdu ve Windows

Pro logování provozu v thunderbirdu postupujte dle návodu. Zavřeme clienta Thunderbird a spustíme příkazový řádek cmd s oprávněním správce. Do příkazového řádku zadéme příkazy pro logování jednotlivých protokolů. Pozor funkce je case sensitive. Logování je povolené pouze po dobu spuštěné instance.

Pro logování SMTP zadáme příkaz

set NSPR_LOG_MODULES=SMTP:4

Pro logování POP3 zadáme příkaz

set NSPR_LOG_MODULES=POP3:4

Pro logování IMAP zadáme příkaz

set NSPR_LOG_MODULES=IMAP:4

Případně můžeme zadat více protokolů najednou

set NSPR_LOG_MODULES=POP3:4,SMTP:4

A nastavíme, kam se má LOG uložit. V našem případě se uloží na plochu aktuálního uživatele.

set NSPR_LOG_FILE=%HOMEDRIVE%%HOMEPATH%\Desktop\thunderbird_log.txt

Případně vytvořit BAT soubor:

set MOZ_LOG=moduleName:5,timestamp
set MOZ_LOG_FILE=%USERPROFILE%\Desktop\log_file
"%ProgramFiles(x86)%\Mozilla Thunderbird\thunderbird.exe"

Thunderbird Module Names

All names are CASE SENSITIVE.

 1. AbOutlookDirectory (before Thunderbird version 59: nsAbOutlookDirectoryLog)
 2. AbWinHelper (before Thunderbird version 59: nsAbWinHelperLog)
 3. BayesianFilter
 4. CMS (for S/MIME)
 5. Filters
 6. IMAP
 7. IMAP_CS (for CONDSTORE)
 8. IMAP_KW (for keyword (tag) processing)
 9. IMAPAutoSync (before Thunderbird version 59: ImapAutoSync)
 10. IMAPCache (for IMAP caching of messages in no-sync folders)
 11. IMAPOffline (before Thunderbird version 59: IMAPOFFLINE)
 12. Import (before Thunderbird version 59: IMPORT)
 13. ldap (After Thunderbird 90 use Thunderbird logging)
 14. Mailbox (before Thunderbird version 59: MAILBOX)
 15. MailDirStore
 16. MAPI
 17. MAPIAddressBook
 18. MIME
 19. MsgBiff
 20. MsgCompose (before Thunderbird version 59: msgcompose)
 21. MsgCopyService (3.3a4 nightly builds starting 5/2/2011)
 22. MsgDB (level 1=opens/closes, level 5 lists open db’s on close, number of msg hdrs in use) (before Thunderbird version 59: MSGDB)
 23. MsgPurge
 24. NNTP (After Thunderbird 95 use Thunderbird logging)
 25. pop3 (After Thunderbird 98 use Thunderbird logging)
 26. smtp (After Thunderbird 90 use „Thunderbird logging)

Zdroj:

https://wiki.mozilla.org/MailNews:Logging#Windows
https://wiki.mozilla.org/MailNews:Logging#Thunderbird_Logging
https://wiki.mozilla.org/Thunderbird:Logging_UI

DuckDuckGo internetový vyhledávač a bangs

DuckDuckGo je internetový vyhledávač obsahu, který si dává za cíl co největší ochranu soukromí uživatele. Výhodou tohoto vyhledávače je i možnost přímého vyhledávání v dalších vyhledávačích pomocí tzv. bang.

Plugin pro firefox

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/duckduckgo-for-firefox/

Plugin pro Chrome

https://chrome.google.com/webstore/detail/duckduckgo-for-chrome/bkdgflcldnnnapblkhphbgpggdiikppg

Plugin pro IE a Edge

https://duck.co/help/desktop/microsoft-edge
https://duck.co/help/desktop/internet-explorer

Bang pro vyhledání v jiných službách pomocí DuckDuckGo

Pro vyhledání v jiných službách stačí pořed vyhledávaným textem zadat tzv. Bang. Je to prefix, který určuje pomocí jaké služby vyhledat hledaný text. Takže pokud do vyhledávacího řádku DuckDuckGo zadáte !g pc servis zlín tak se hledaný text pc servis zlín vyhledá pomocí služby google.

!g – vyhledá hledaný text ve službě google
!gi – vyhledá hledaný text ve službě google images
!gn – vyhledá hledaný text ve službě google news
!gm – vyhledá hledaný text ve službě maps (např. !gm Zlín to Otrokovice)
!gt – přeložit text pomocí služby google translate
!gtczech – přeložit text do češtiny pomocí služby google translate
!gt-english – přeložit text do angličtiny pomocí služby google translate
!yt – vyhledá hledaný text ve službě youtube
!y – vyhledá hledaný text ve službě yahoo
!a – vyhledá hledaný text ve službě amazon
!b – vyhledá hledaný text ve službě bing
!bm – vyhledá hledaný text ve službě bing maps
!w – vyhledá hledaný text ve službě wikipedia
!seznam – vyhledání na seznamu více https://duckduckgo.com/bang?q=seznam

další používané prefixy najdete na https://duckduckgo.com/bang

Další informace k DuckDuckGo

https://duckduckgo.com/
https://duckduckgo.com/about
https://cs.wikipedia.org/wiki/DuckDuckGo

Firefox v52.0 konec podpory NPAPI pluginů Hikvision, W Box atd.

Firefox ve verzi 52.0 končí s defaultní podporou pluginů NPAPI kromě pluginu pro Flash. Z tohoto důvodu od této verze Firefoxu nejdou spustit pluginy pro například pro kamery, kamerové systémy, NVR zařízení atd. Postiženy jsou například kamery a NVR zařízení firmy Hikvision, W box …

Dočasně lze vynutit povolení NPAPI pluginů přidáním proměnné plugin.load_flash_only typu Boolen/Logická hodnota s nastavenou hodnotou na False v pokročilém nastavení Firefoxu.

Další možností je použít plugin IE tab pro prohlížeč Chrome , Firefox IE tab v2 nebo Firefox IE tab.

Návod:

Spustíme Firefox a do adresní řádky napíšeme about:config a dáme enter.

Povolení NPAPI pluginu ve Firefoxu v52

napíšeme about:config do adresního řádku

Potvrdíme upozornění o úpravách na vlastní nebezpečí.

Povolení NPAPI pluginu ve Firefoxu v52

Potvrdíme upozornění.

Klikneme pravým tlačítkem myši do pole s proměnými a v kontextové nabídce vybereme Nová předvolba>Logická hodnota.

Povolení NPAPI pluginu ve Firefoxu v52

Vytvoření proměnné plugin.load_flash_only

Vyplníme název proměnné plugin.load_flash_only a nastavíme hodnotu na False.

Povolení NPAPI pluginu ve Firefoxu v52

Vytvoření proměnné plugin.load_flash_only

Povolení NPAPI pluginu ve Firefoxu v52

Nastavení hodnoty na False

Teď už stačí jen restartovat Firefox a plugin bude funkční. Toto řešení je bohužel jen dočasné a mělo by fungovat do verze 59. O ukončení podpory NPAPI pluginů informovala společnost Mozilla v říjnu 2015. S tím že, ukončení podpory NPAPI pluginů nastane koncem roku 2016. Pro zajímavost Chrome ukončil podporu NPAPI pluginů v září 2015.

Dalším řešením je použití prohlížeče Internet explorer, předchozí verze Firefoxu, nebo instalace některého z forků programu Firefox s prodlouženou funkčností NPAPI pluginů. Seznam prohlížečů na bázi Firefoxu bez ověření funkčnosti NPAPI https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Web_browsers_based_on_Firefox.

Prohlížeče s podporou pluginů NPAPI:

https://www.palemoon.org/

Záloha nastavení prohlížeče chrome, firefox, edge (chromium), opera a thunderbird

Záloha nastavení Chrome

Pokud potřebujete přenést kompletní nastavení prohlížeče Google Chrome, není nic jednoduššího.

Stačí zazálohovat složku User data umístěnou ve

%LOCALAPPDATA%\Google\Chrome\User Data

a nahrát ji do nového počítače.

Pokud potřebujeme zazálohovat nebo obnovit záložky najdeme je v soubory Bookmarks a Bookmarks.bak v adresáři:

%LOCALAPPDATA%\Google\Chrome\User Data\Default

Pokud potřebujete přenést jen soubor s hesly, tak ten je uložený v adresáři Default v souboru Login Data. Další soubory pro přenos Bookmarks, Cookies, Current Session, Current Tabs.

Záloha nastavení Edge (chromium)

Záloha se provede obdobně jako v prohlížečí Chrome, jen s tím rozdílem, že uživatelská složka se nachází v adresáři:

%LocalAppData%\Microsoft\Edge

//případně data pro vývojové a testovací verze (Beta, Dev, SxS) najdete v adresáři
%LocalAppData%\Microsoft\Edge BETA
%LocalAppData%\Microsoft\Edge DEV
%LocalAppData%\Microsoft\Edge CAN


Záloha aplikací Mozilla Thunderbird, Firefox a jejich mutací

Pro zálohu je dle mého názoru nejlepší použít aplikaci MozBackup. Která je ke stažení na adrese http://mozbackup.jasnapaka.com/download.php.

Pokud si stáhnete verzi zip, tak stačí aplikaci rozbalit a spustit. Po spuštění aplikace nás jednoduchý průvodce provede kroky co všechno zálohovat. Obdobným způsobem obnovíme zazálohované data.

Ruční záloha aplikace Firefox

Pro ruční zálohování uživatelský profil nalezneme v adresáři:

%APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\
starší verze
%LOCALAPPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles

Při ruční obnově přenést minimálně soubory hesel key4.db a logins.json a soubor s cookies cookies.sqlite. Soubor se záložkami places.sqlite, automatické doplňování formulářů formhistory.sqlite a složku se zálohami bookmarkbackups . Soubor se staženými soubory handlers.json a s uživatelským nastavením prefs.js. Popis dalších souborů najdete na adrese https://support.mozilla.org/en-US/kb/profiles-where-firefox-stores-user-data .

Ruční záloha Opera

Zobrazení cesty, kde jsou uložené konfigurační souboru provedeme v adresním řádku Opery zadáním stránky opera:about. Jestli jsou Windows offline, tak cesta s profilem by měla být uložená v adresáři:

%APPDATA%\Opera Software

Ruční záloha Thunderbird

%APPDATA%\Thunderbird\Profiles
starší verze
%LOCALAPPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles

Adrersář najdeme v souborech s příponou *.mab. Jsou uloženy kořeni profilu. V souboru abook.mab jsou Osobní kontakty a v soubory history.mab jsou Sebrané kontakty. V novějších verzích je přípona souboru .sqlite čili abook.sqlite a history.sqlite.

Vir Cryptlocker, makler199011@gmail.com a decryptfiles.com

Všechny úkony provádíte na vaše vlastní riziko a odpovědnost. Stránka obsahuje odkazy na webové stránky provozované třetími stranami, není v našich silách kontrolovat obsah.

Koncem srpna se rozšířila nová varianta šifrovacího viru Cryptlocker z rodiny Ransomware. Vir opět zašifruje data, ale tentokrát cílí i na velké soubory. Takže v ohrožení jsou například databázové soubory atd. Případná částečná obnova databázových souborů není možná, protože se šifruje celý soubor.

Jaký antivirový program jste měli nainstalovaný při napadení cryptolockrem?

View Results

Nahrávání ... Nahrávání ...

Další velkou změnou, oproti minulé verzi, je komunikace pomocí emailu. To budí zdání menší profesionality a větší obavy jestli po zaplacení bude obnova dat možná.

Soubory jsou zašifrovány do podoby <puvodni-nazev>.<puvodni-pripona>!__________MAKLER199011@GMAIL.COM___.crypt

Útočník požaduje odměnu 3000 dolarů a to platbou přes Western Union, nebo bitcoinech. V reálném případě, byl požadavek upřesněn na 15,4btc což v daný den odpovídalo zhruba 3500 dolarům. V dalším případě se postižený zhruba 14 dní snažil vyjednávat. Útočník byl neoblomný a pouze stroze komunikoval s reakcí maximálně jednou denně. Z útočníka nebylo možné vytáhnout cenu v bitcoinech, pouze uvedl adresu peněženky. Proto se postižený chopil iniciativy a poslal dle aktuálního kurzu 3000 dolarů převedené na bitcoiny na bitcoinovou peněženku útočníka.

Po zaplacení útočník okamžitě začal aktivně komunikovat a následně poslal odkaz na stažení programu Decryptor.exe. Antivirové programy jej detekují jako vir. Před stažením programu je nutné vypnout antivirový program. V programu decryptor.exe nalistujete zašifrovaný soubor. Tím se vygeneruje Encoded key, který zašlete útočníkovi. Ten Vám následně sdělí Decoded key. Který vložíte do programu a stisknete tlačítko Decode All. V obou případech došlo k bezproblémové obnově dat.

Na závěr malé upozornění. Díky tomu, že celková částka platby při směně na bitcoiny přesahuje cenu 1000 euro, vyžadují převodní firmy ověření totožnosti. Takže po zarezervování platby dojde email k výzvě o zaslání naskenovaného dokladu totožnosti. Pravděpodobně by šlo toto omezení obejít odesláním více plateb pod hranicí 1000 euro. Poplatek za převod na bitcoiny je zhruba 5% z měněné částky.

Aby jste si tímto zážitkem nemuseli projít zálohujte, ZÁLOHUJTE A ZASE ZÁLOHUJTE ideálně na offline uložiště.

decoder

U některých méně propracovaných virů lze data obnovit pokud máte k dispozici soubor, který provedl zašifrování dat. Proto daný soubor nikdy nemažte, ale bezpečně uschovejte.

Více informací:
http://www.servis-zlin.eu/clanky/jak-zalozit-bitconovou-penezenku-a-prevest-na-ni-penize/
http://www.servis-zlin.eu/clanky/cryptolocker-sifrovaci-vir-ktery-znepristupni-data-aneb-sledovani-zasilky-ceske-posty/
http://www.lupa.cz/clanky/bitcoin-regulace/

Netestované odkazy na tipy jak obnovit zašifrované soubory POUŽITÍ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
http://crypto.stackexchange.com/questions/27536/is-it-possible-to-get-an-rsa-encryption-key-by-comparing-the-unencrypted-and-enc
http://sensorstechforum.com/restore-files-encrypted-via-rsa-encryption-remove-cryptowall-and-other-ransomware-manually/
http://www.bleepingcomputer.com/virus-removal/cryptodefense-ransomware-information
https://raymii.org/s/tutorials/Encrypt_and_decrypt_files_to_public_keys_via_the_OpenSSL_Command_Line.html
http://www.czeskis.com/random/openssl-encrypt-file.html
http://www.symantec.com/connect/forums/there-fixtool-recover-files-encrypted-ransomware
http://www.malwareremovalguides.info/decrypt-files-with-decrypt_mblblock-exe-decrypt-protect/
http://nabzsoftware.com/types-of-threats/cryptolocker

Netestované odkazy jak zabránit spuštění infikovaného exe souboru a prevence POUŽITÍ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
http://www.bleepingcomputer.com/virus-removal/cryptodefense-ransomware-information#prevent
https://www.foolishit.com/
http://www.eset.com/cz/o-nas/pro-novinare/tiskove-zpravy/article/doporuceni-k-ochrane-pred-malware/
http://www.optimalizovane-it.cz/ostatni-zabezpeceni/cryptolocker-jak-predejit-utoku-pomoci-technologii-v-operacnim-systemu.html

Odkazy na stránky o šifrování
https://www.algoritmy.net/article/4033/RSA
https://cs.wikipedia.org/wiki/RSA
https://mks.mff.cuni.cz/library/RSAjRk/RSAjRk.pdf
http://www.kryptografie.wz.cz/data/RSA.htm
http://reboot.cz/howto/hacking/jak-funguje-rsa/articles.html?id=281
https://edux.fit.cvut.cz/oppa/BI-BEZ/prednasky/bez8.pdf
http://www.osel.cz/1813-ifrovaci-algoritmus-rsa-prolomen.html

Užitečné utility a programy pro administrátory sysadmins

V článku najdete odkazy na zajímavé programy a utility o kterých by měl vědět každý administrátor sítě

Záchrana dat aneb recovery programy

Seznam zajímavých programů pro obnovu a záchranu dat z poškozených disků nebo nechtěne smazaných souborů. Programy jako Recuva jsou uživatelsky přívětivé a pokud nedáte obnovu na stejný disk kde jsou smazané soubory tak je malá pravděpodobnost, že něco pokazíte. Zato jiné aplikace při špatném nastavení můžou spůsobit destrukci vašich dat.

https://techtalk.gfi.com/the-top-23-free-data-recovery-tools/

Nástroje pro práci s diskem

Užitečné nástroje pro práci s daty a diskem. V odkazu najdete programy na správu partition, testování disků, diagnostiku disků. Vytvoření VHD kopie PC pro použití ve MS virtual PC nebo

https://techtalk.gfi.com/top-20-free-disk-tools-for-sysadmins/

20 nástrojů pro forenzní analýzu

Pokud potřebujete zjistit neoprávněné přístupy k serveru a nebo další podezřelé činnosti na počítačích. Nebo pokud potřebujete kvalitní HEXa editor souborů.

https://techtalk.gfi.com/top-20-free-digital-forensic-investigation-tools-for-sysadmins/

Nástroje pro správu databází

Nástroje pro správu obvyklých databázových serverů.

https://techtalk.gfi.com/top-10-free-database-tools-for-sys-admins/

Disky pro  diagnostiku a opravy systémů

V článu najdete pět nejpoužívanějších disků pro záchranu nebo opravy spadlých systémů. Popsány jsou Hiren’s boot CD, FalconFour Ultimate Boot CD, SystemRescueCD, Ultimate Boot CD a Trinity rescue kit. Nebo utility od SysInternal nebo Nirsoft.

https://techtalk.gfi.com/top-5-free-rescue-discs-for-your-sys-admin-toolkit/
https://techtalk.gfi.com/top-10-free-system-troubleshooting-tools-for-sysadmins/

Nástroje pro správu, monitoring a analyzování sítí

Programy a utility pro správu, monitorování a analýzu sítí. Popsány jsou MS network monitor, Nagios, IP scaner, Wireshark a další.

https://techtalk.gfi.com/the-top-20-free-network-monitoring-and-analysis-tools-for-sys-admins/

Bezpečnostní nástroje a utility pro penetrační testy

https://techtalk.gfi.com/18-free-security-tools-for-sysadmins/

Utility pro administrátory řazené dle oblasti použití

https://techtalk.gfi.com/the-30-best-free-tools-for-sysadmins/

a odkazy na zajímavé nástroje, některé jsou staršího data:
http://www.computerworlduk.com/galleries/it-vendors/15-essential-open-source-tools-for-windows-admins-3333001/
http://www.infoworld.com/article/2854954/microsoft-windows/15-essential-open-source-tools-for-windows-admins.html
http://www.infoworld.com/article/2620093/open-source-software/15-essential-open-source-tools-for-windows-admins.html
http://www.networkworld.com/article/2181280/data-center/15-essential-open-source-tools-for-windows-admins.html

Kontrolní list pro bezpečné nastavení každé sítě

https://techtalk.gfi.com/the-ultimate-network-security-checklist/

15 příznaků že máte hacklý počítač

https://techtalk.gfi.com/15-signs-youve-been-hacked/

79 odkazů na zajímavé blogy a 23 youtube kanálů

https://techtalk.gfi.com/the-79-best-tech-blogs-for-sysadmins-to-follow/
https://techtalk.gfi.com/23-awesome-youtube-channels-for-sysadmins/