Archiv rubriky: Nastavení routeru Mikrotik

Seriál o nastavení routeru Mikrotik.

Mikrotik: změna WAN z DHCP na statickou IP adresu

Zakážeme DHCP klienta v IP>DHCP client>ether1-gateway. Pokud by jsme to neudělali a v síti by běžel DHCP server, tak se bude mikrotik snažit načíst adresu z DHCP serveru.

Pro rozhraní ether1-gateway přidáme pevnou IP adresu v IP>Addresses>+

Hodnoty vyplníme dle údajů od poskytovatele připojení.

Dále nastavíme výchozí bránu IP>Routes>+

Dst. Address 0.0.0.0/0
Gateway 188.246.98.97

Dále nastavíme DNS v IP>DNS a zde nastavíme hodnoty dle poskytovatele. Případně můžeme přidat free DNS servery od společnosti Google 8.8.8.8 a 8.8.4.4.

Statické nastavení DNS IP>DNS>Static>Settings pro přidání svých zařízení pro překlad adres.

Mikrotik: LAN jako DHCP server

V našem příkladu budeme chtít, aby nám DHCP server běžel na adrese 192.168.2.1. To provedeme následovně.

 1. změníme rozsah přiřazovaných adres DHCP serverem v IP>POOL>POOLS
  proměnou default-dhcp nastavíme na 192.168.2.200-192.168.2.229

 2. změníme adresu DHCP serveru IP>DHCP server>Networks
  proměnou Adress na 192.168.2.0/24
  Gateway 192.168.2.1
  DNS server 192.168.2.1

 3. teď můžeme změnit adresu rozhraní ether2-master-local na 192.168.2.1
  to provedeme v IP>Addresses
  Address 192.168.2.1/24
  Network 192.168.2.0

Pokud máme vytvořený bridge (např. LAN+WiFi) a chceme na všech rozhraních použít stejný DHCP server, tak musíme nastavit proměnnou interface v IP>DHCP server>DHCP><název DHCP serveru> na bridge.

Nastavení DHCP serveru na bridge

Nastavení DHCP serveru na rozhraní bridge

Privátní rozsahy IP adres

Prefix

První adresa

Poslední adresa

Počet adres

10.0.0.0/8

10.0.0.0

10.255.255.255

16,777,216

172.16.0.0/12

172.16.0.0

172.31.255.255

1,048,576

192.168.0.0/16

192.168.0.0

192.168.255.255

65,536

Mikrotik: WAN jako DHCP client

Základní nastavení je přednastavené již od výrobce (RB750). LAN DHCP server běží na adrese 192.168.88.1. Pokud by vymažete defaultní nastavení a konfigurujete mikrotika ručně, tak nového DHCP klienta na WANu vytvoříme v sekci IP>DHCP client>+. Poté nastavíme interface na kterém DHCP klient poběží.

WAN jako DHCP client

WAN jako DHCP client

Mikrotik: statický DNS a přenesení DNS od poskytovatele

IP>DNS>

Hodnoty vyplníme dle poskytovatele. Případně můžeme přidat free DNS server od google s adresou 8.8.8.8 a 8.8.4.4.

IP>DNS>Static> nastaveni lokálních hostname

Povolit přenesení DNS od poskytovatele pomocí volby Allow Remote Requests.

přenesení DNS od poskytovatele

přenesení DNS od poskytovatele

Mikrotik: SNTP klient (automatické nastavení času)

SYSTEM>SNTP Client

Zašktrknout „enabled“, přepnout mód na „unicast“ a nastavit servery na:

64.236.96.53

ntp.nic.cz (217.31.202.100), time-nw.nist.gov (131.107.13.100), ntp.amnic.net (195.43.74.123)

SYSTEM>Clock

a nastavit „Time zone“ na „Europe/Prague“

/system clock
set time-zone-name=Europe/Prague
/system ntp client
set enabled=yes primary-ntp=217.31.202.100 secondary-ntp=131.107.13.100

Mikrotik: změna hesla administrátora

Klikneme na „System>password“ a zadáme staré a nové heslo.

Změna hesla

Změna hesla

Mikrotik: export a import konfiguračního souboru a záloha konfigurace

Export a import konfiguračního souboru

Potřebujeme-li vyexportovat nastavení mikrotiku v textové podobě lze použít příkazy export a import. Možnost tohoto exportu oceníte při přenosu nastavení na jiný typ routru mikrotik. Případně pokud hledáte chybu v nastavení, tak zjistíte všechny změny od defaultního nastavení. Při exportu se neexportuje heslo administrátora, ale hesla uživatelů do VPN a podobné nastavení se vyexportují včetně uživatelského jména a hesla.

/export compact file=nazev-souboru
/import nazev-souboru.rsc

Ve složce Files vznikce soubor nazev-souboru.rsc kde jsou veškerá nastavení.

Pokud při importu dojde k chybě „already have device with such name“ je většinou způsobeno nesmazaným Bridgem z defaultní konfigurace. Před importem je nejlepší provést reset do výchozího nastavení a následně odstranit defaultní kongiguraci. A pak provést import nastavení. Pokud používáme kartu Mini PCIe 3G/LTE je potřeba před importem provést přenastavení karty v System>Routeboard>USB a vybrat Mini PCIe.

Jestli mikrotik při importu hlásí chyby, je dobré před nastavením smazat z mikrotiku veškeré nastavení, pomocí příkazu:

/system reset-configuration no-defaults=yes skip-backup=yes

případně:

/system reset-configuration no-defaults=yes run-after-reset=<název souboru umístěný v pevné paměti>

Nastavení lze vymazat i přes konzoli winbox a to v nabídce System>Reset configuration.

Import rsc souboru

Reset konfigurace přes aplikaci Winbox

Dále doporučuji do rsc souboru se zálohou nastavení přidat na první řádek, tento příkaz:

:delay 10

A rovnou nastavit i heslo pro přihlášení:

pass old-password="" new-password="<nové heslo>" confirm-new-password="<nové heslo>"

Záloha nastavení

Pokud provede zálohu nastavení pomocí nabídky Files>Backup tak se vytvoří binární soubor který obsahuje všechna nastavení a data. Je to ideální nastavení pokud měníte kus za kus. Ale pokud chcete použít stejné nastavení na jiném mikrotiku potažmo v jiném místě dejte si pozor na to že automaticky dojde k přenastavení MAC adress dle původního mikrotiku. Vymazat nastavení MAC adresy lze v Interface>název-připojení a na záložce General klikneme na tlačítko Reset Mac Address.

Mikrotik: netinstall aneb oprava RouterOS

Stáhneme si Netinstall a stabilní firmware. Propojíme PC s RB UTP kabelem do portu LAN1. Na síťové kartě nastavíme např. adresu 192.168.88.3. V Netinstall klikneme na položku NetBooting, povolíme položku Boot server enabled a nastavíme IP adresu např 192.168.88.2 kterou chceme přiřadit mikrotiku. Odpojíme napájení od Mikrotiku a zmáčkneme tlačítko reset. Za stálého držení připojíme power a držíme 15s (zhasne LED dioda USR). Poté by jsme měli Mikrotik vidět v aplikaci Netinstall. Pomocí Browse nalistujeme adresář s firmware . Z nabídky vybereme firmware, který chceme použít a spustíme instalaci kliknutím na tlačítko Install.

Mikrotik netinstall

Mikrotik netinstall

Mikrotik netinstall

Mikrotik netinstall

Po úspěšném přehrání RouterOS je potřeba mikrotik restartovat s novou konfigurací. Čili odpojit napájení a podržet reset po dobu 5 sekund po připojení napájení.

A následně proveďte upgrade firmware v System routerboard.

Mikrotik: hardware reset mikrotiku do továrního nastavení

Odpojte všechny LAN a power kabely.

Najděte „Reset“ tlačítko na zařízení a zamáčkněte jej. Při stále zmáčknutém tlačítku reset připojte napájecí kabel.

Držte než se rozblikají LED diody.

Při resetu můžeme mikrotiku nastavit tyto stavy:

 • rozblikání LED diody USR, reset konfigurace po cca 5 sekund.
 • rozsvícení LED diody USR přepnutí do CAPS mode. Po cca 10 sekundách.
 • zhasnutí LED diody USR, přepnutí do režimu boot z netinstall po cca 15 sekundách.

Mikrotik: upgrade mikrotiku a biosu

Stažení aktuálního balíčku z http://www.mikrotik.com/download

Přetažení balíčku do Mikrotiku pomocí Průzkumníka přetáhneme aktuální balíček routeros-mipsbe-x.xx.npk a přetáhneme přes Winbox do otevřené záložky „Files“. Poté restartujeme mikrotik „System>reboot“ a potvrdíme.

Pro upgrade biosu spustíme konzoli „New terminal“ a zadáme příkaz „system routerboard“. Po zadání příkazu „print“ se vypíše aktuální verze biosu zařízení a bios pro upgrade. Pokud je verze v zařízení nižší, zadáme příkaz „upgrade“ a potvrdíme „y“. Po rebootu poběží mikrotik na novém biosu.