Instalace Windows 7 na NVMe PCIe m.2 SSD disk nebo z USB 3.x

Pokud se rozhodnete nainstalovat Windows 7 na počítač s SSD diskem připojeným přes PCIexpress sběrnici do slotu m.2 může se stát že instalátor neuvidí disk. Bohužel přidání ovladačů přes nabídku v instalátoru nemusí fungovat protože Windows 7 neměly nativní podporu NVMe. Stejný problém nastane pokud potřebujete instalovat Windows 7 z rozhraní USB 3.x. Ze stránek výrobce zařízení stáhnete základní ovladače tj. chipset, řadič USB 3.x. Dále postupujeme analogicky jako v případě s NVMe ovladači.

Pro přidání ovladačů pro NVMe si stáhneme aktualizace KB2990941 a KB3087873 například do adresáře C:\iso\aktualizace. Pokud aktualizace nepůjdou stáhnou bude nutné šáhnout po neoficiálních zdrojích pro Win7-32bit KB2990941-v3-x86, KB3087873-v2-x86 a Win7-64bit KB2990941-v3-x64 a KB3087873-v2-x64.

Pro vnucení NVMe ovladačů do systému lze analogicky postupovat dle tohoto článku.

http://support.lenovo.com/cz/cs/products/laptops-and-netbooks/thinkpad-yoga-series-laptops/thinkpad-yoga-460/downloads/ds105871
http://support.lenovo.com/cz/cs/downloads/ds112136
http://de.community.dell.com/cfs-file/__key/communityserver-wikis-components-files/00-00-00-00-15/Win7_5F00_Boot01.zip
http://www.dell.com/support/home/us/en/04/Drivers/DriversDetails?driverId=X3MW0
https://downloadcenter.intel.com/download/26167/Intel-SSD-Data-Center-Family-for-NVMe-Drivers

Překopírujeme instalační disk Windows 7 do adresáře C:\ISO\Win7SP1.

Spustíme příkazový řádek cmd s oprávněním správce. Kompletní postup je popsán u jednotlivých aktualizací na adrese https://support.microsoft.com/en-us/kb/2990941.

Dism /Get-WIMInfo /WimFile:C:\ISO\Win7SP1\sources\install.wim

příkaz vypíše indexy snímků uložených v souboru např.

Index : 1
Name : Windows 7 Home Basic
Description : Windows 7 Home Basic
Size : 11 212 171 108 bytes

Index : 2
Name : Windows 7 Home Premium
Description : Windows 7 Home Premium
Size : 11 725 650 313 bytes

Index : 3
Name : Windows 7 Professional
Description : Windows 7 Professional
Size : 14 146 437 298 bytes

Index : 4
Name : Windows 7 Ultimate
Description : Windows 7 Ultimate
Size : 11 785 001 492 bytes

The operation completed successfully.

Dalším příkazem si vybereme verzi snímku v našem případě Windows 7 Professional a rozbalíme jej do námi předem vytvořeného adresáře C:\ISO\unpacked.

Dism /Mount-WIM /WimFile:C:\ISO\Win7SP1\sources\install.wim /Name:"Windows 7 Professional" /MountDir:C:\ISO\unpacked

Integrujeme aktualizace

Pro 64bit
Dism /Image:C:\ISO\unpacked /Add-Package /PackagePath:C:\iso\aktualizace\Windows6.1-KB2990941-v3-x64.msu
Pro 32bit
Dism /Image:C:\ISO\unpacked /Add-Package /PackagePath:C:\iso\aktualizace\Windows6.1-KB2990941-v3-x86.msu

Obdobným způsobem integrujeme aktualizaci KB3087873.

Pro 64bit
Dism /Image:C:\ISO\unpacked /Add-Package /PackagePath:C:\iso\aktualizace\Windows6.1-KB3087873-v2-x64.msu
Pro 32bit
Dism /Image:C:\ISO\unpacked /Add-Package /PackagePath:C:\iso\aktualizace\Windows6.1-KB3087873-v2-x86.msu

Potvrdíme změny a odpojíme obraz.

Dism /Unmount-WIM /MountDir:C:\ISO\unpacked /Commit

Obdobně provedeme aktualizaci ovladačů v souboru boot.wim umístěném ve stejném adresáři jako install.wim.

Dism /Mount-WIM /WimFile:C:\ISO\Win7SP1\sources\boot.wim /Index:2 /MountDir:C:\iso\unpacked
Dism /Image:C:\iso\unpacked /Add-Driver /Driver:C:\iso\W7\Drivers /Recurse
Dism /Image:C:\ISO\unpacked /Add-Package /PackagePath:C:\iso\W7\NVMe_x64
Dism /Unmount-WIM /MountDir:C:\ISO\unpacked /Commit

A nakonec vytvoříme ISO soubor pomocí oscdimg, který je součástí Windows ADK. Spustíme s oprávněním správce Deployment and Imaging Tools Environment.

oscdimg -m -u2 -bC:\ISO\Win7SP1\boot\etfsboot.com C:\ISO\Win7SP1\ C:\ISO\W7SP1_PROFESSIONAL_64_NVMe.iso
nebo nezkoušeno
oscdimg.exe -m -o -u2 -udfver102 -bootdata:2#p0,e,bC:\ISO\Win7SP1\etfsboot.com#pEF,e,bC:\ISO\Win7SP1\efi\microsoft\boot\efisys.bin C:\ISO\Win7SP1\iso C:\ISO\windows_uefi.iso

Kde:
-l nazev DVD
-m pokud je image větší než 700MB
-u2 pokud využít UDF systém DVD
-b pokud se použije lokální boot z DVD

Instalace Windows 7 na počítače s Intel Skylake

http://de.community.dell.com/techcenter/enterprise-client/w/wiki/2567.how-to-install-windows-7-on-systems-with-intel-skylake-cpu

Zajímavé odkazy

http://winaero.com/blog/how-to-install-windows-7-on-a-pci-express-nvme-ssd/
http://www.dell.com/support/article/us/en/04/SLN301149/cs
http://www.dell.com/support/article/us/en/19/SLN300994/EN
https://ftp.hp.com/pub/caps-softpaq/cmit/whitepapers/Windows_7_OS_Install_NVME.pdf

Vše v jednom:

Stáhneme si a nainstalujeme Assessment and Deployment Kit (ADK). Novější verzí (tj. 10) lze spravovat i Win7 https://developer.microsoft.com/cs-cz/windows/hardware/windows-assessment-deployment-kit
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /k "C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Deployment Tools\DandISetEnv.bat 

***Vyčištění cache
dism /cleanup-wim

***Výpis image
Dism /Get-WIMInfo /WimFile:E:\ISO\DVD-source\sources\install.wim

Index : 1
Name : Windows 7 Home Basic
Description : Windows 7 Home Basic
Size : 11 417 759 329 bytes

Index : 2
Name : Windows 7 Home Premium
Description : Windows 7 Home Premium
Size : 11 930 818 314 bytes

Index : 3
Name : Windows 7 Professional
Description : Windows 7 Professional
Size : 11 832 015 981 bytes

Index : 4
Name : Windows 7 Ultimate
Description : Windows 7 Ultimate
Size : 11 994 651 696 bytes

***Připojení image s verzí OS kterou chceme připojit
Dism /LogPath:E:\ISO\MountInstallWim.log /Mount-WIM /WimFile:E:\ISO\DVD-source\sources\install.wim /Name:"Windows 7 Home Basic" /MountDir:E:\iso\mountedINSTALL
Dism /LogPath:E:\ISO\MountInstallWim.log /Mount-WIM /WimFile:E:\ISO\DVD-source\sources\install.wim /Name:"Windows 7 Home Premium" /MountDir:E:\iso\mountedINSTALL
Dism /LogPath:E:\ISO\MountInstallWim.log /Mount-WIM /WimFile:E:\ISO\DVD-source\sources\install.wim /Name:"Windows 7 Professional" /MountDir:E:\iso\mountedINSTALL
Dism /LogPath:E:\ISO\MountInstallWim.log /Mount-WIM /WimFile:E:\ISO\DVD-source\sources\install.wim /Name:"Windows 7 Ultimate" /MountDir:E:\iso\mountedINSTALL
nebo
Dism /LogPath:E:\ISO\MountInstallWim.log /Mount-WIM /WimFile:E:\ISO\DVD-source\sources\install.wim /Index:1 /MountDir:E:\iso\mountedINSTALL
Dism /LogPath:E:\ISO\MountInstallWim.log /Mount-WIM /WimFile:E:\ISO\DVD-source\sources\install.wim /Index:2 /MountDir:E:\iso\mountedINSTALL
Dism /LogPath:E:\ISO\MountInstallWim.log /Mount-WIM /WimFile:E:\ISO\DVD-source\sources\install.wim /Index:3 /MountDir:E:\iso\mountedINSTALL
Dism /LogPath:E:\ISO\MountInstallWim.log /Mount-WIM /WimFile:E:\ISO\DVD-source\sources\install.wim /Index:4 /MountDir:E:\iso\mountedINSTALL

dism /Mount-Wim /WimFile:<wim_file> /Name:<image_name> /MountDir:<mount_directory>
dism /Mount-Wim /WimFile:<wim_file> /Index:<image_number> /MountDir:<mount_directory>

***Hromadná aktualizace balíčků aktualizací před integrací IE11 a SP
Dism /Image:E:\iso\mountedINSTALL /Add-Package /PackagePath:E:\iso\W7\aktualizace_predIE_a_SP_x64
Pro 32bit
Dism /Image:E:\iso\mountedINSTALL /Add-Package /PackagePath:E:\iso\W7\aktualizace_predIE_a_SP_x86

***Aktualizace velký SP balíčků způsobujících chybu
**SP2
Dism /Image:E:\iso\mountedINSTALL /Add-Package /PackagePath:E:\iso\W7\aktualizace-SP_x64\windows6.1-kb3125574-v4-x64_2dafb1d203c8964239af3048b5dd4b1264cd93b9.msu
**SP2x komulativní květen 2017
Dism /Image:E:\iso\mountedINSTALL /Add-Package /PackagePath:E:\iso\W7\aktualizace-SP_x64\windows6.1-kb4019264-x64_c2d1cef74d6cb2278e3b2234c124b207d0d0540f.msu
pro 32bit
**SP2
Dism /Image:E:\iso\mountedINSTALL /Add-Package /PackagePath:E:\iso\W7\aktualizace-SP_x86\windows6.1-kb3125574-v4-x86_ba1ff5537312561795cc04db0b02fbb0a74b2cbd.msu
**SP2x komulativní květen 2017
Dism /Image:E:\iso\mountedINSTALL /Add-Package /PackagePath:E:\iso\W7\aktualizace-SP_x86\windows6.1-kb4019264-x86_aaf785b1697982cfdbe4a39c1aabd727d510c6a7.msu

***Integrace IE11
Dism /Image:E:\iso\mountedINSTALL /Add-Package /PackagePath:E:\iso\W7\IE11_x64
Pro 32bit
Dism /Image:E:\iso\mountedINSTALL /Add-Package /PackagePath:E:\iso\W7\IE11_x86

***Aktualizace balíčků NVMe
Dism /Image:E:\ISO\mountedINSTALL /Add-Package /PackagePath:E:\iso\W7\NVMe_x64
pro 32bit
Dism /Image:E:\ISO\mountedINSTALL /Add-Package /PackagePath:E:\iso\W7\NVMe_x32

***Aktualizace ovladačů
Dism /Image:E:\iso\mountedINSTALL /Add-Driver /Driver:E:\iso\W7\Drivers /Recurse
dism /Image:<mount_directory> /Add-Driver /Driver:<folder_with_drivers> /Recurse

*****Nebo instalace po jednotlivých balíčků (jen příklad)
Dism /Image:E:\ISO\mountedINSTALL /Add-Package /PackagePath:E:\iso\W7\aktualizace_predIE_a_SP_x64\Windows6.1-KB3087873-v2-x64.msu
pro 32bit
Dism /Image:E:\ISO\mountedINSTALL /Add-Package /PackagePath:E:\iso\W7\aktualizace_predIE_a_SP_x86\Windows6.1-KB3087873-v2-x86.msu

***Návod na přidání jazyků 
https://technet.microsoft.com/en-us/library/dd755995(v=ws.10).aspx
https://technet.microsoft.com/en-us/library/dd744262(v=ws.10).aspx
https://msdn.microsoft.com/cs-cz/windows/hardware/commercialize/manufacture/desktop/multilingual-windows-image-creation
http://www.optimalizovane-it.cz/deployment/geek-deployment-windows-priprava-disku-a-aplikace-image.html
http://www.optimalizovane-it.cz/deployment/windows-10-novy-adk-windows-assessment-and-deployment-kit.html

***vytvoření adresáře langpacks a jednotlivých jazyků
Mkdir E:\iso\DVD-source\langpacks
Mkdir E:\iso\DVD-source\langpacks\en-US
Mkdir E:\iso\DVD-source\langpacks\sk-SK
Mkdir E:\iso\DVD-source\langpacks\de-DE
atd...

***Nakopírujeme jazykové balíčky. Jazyky stáhneme ze stránek www.froggie.sk a po rozkliknutí na exe se rozbalí lp.cab. Případně na stejné adrese najdeme program exe2cab.exe
XCopy E:\iso\W7\jazyky_x64\en-us E:\iso\DVD-source\langpacks\en-US
XCopy E:\iso\W7\jazyky_x64\sk-sk E:\iso\DVD-source\langpacks\sk-SK
XCopy E:\iso\W7\jazyky_x64\sk-sk E:\iso\DVD-source\langpacks\de-DE

***Pridani jazykovych balicku. 
Dism /Image:E:\ISO\mountedINSTALL /Add-Package /PackagePath:E:\iso\W7\jazyky_x64\en-us\lp.cab
Dism /Image:E:\ISO\mountedINSTALL /Add-Package /PackagePath:E:\iso\W7\jazyky_x64\sk-sk\lp.cab
Dism /Image:E:\ISO\mountedINSTALL /Add-Package /PackagePath:E:\iso\W7\jazyky_x64\de-de\lp.cab
pro 32bit
Dism /Image:E:\ISO\mountedINSTALL /Add-Package /PackagePath:E:\iso\W7\jazyky_x86\en-us\lp.cab
Dism /Image:E:\ISO\mountedINSTALL /Add-Package /PackagePath:E:\iso\W7\jazyky_x86\sk-sk\lp.cab
Dism /Image:E:\ISO\mountedINSTALL /Add-Package /PackagePath:E:\iso\W7\jazyky_x86\de-de\lp.cab
***Obdobně přidáme ovladače a jazyky do boot.wim
***Výpis bootovací image
Dism /Get-WIMInfo /WimFile:E:\ISO\DVD-source\sources\boot.wim

Index : 1
Name : Microsoft Windows PE (x64)
Description : Microsoft Windows PE (x64)
Size : 989 058 461 bytes

Index : 2
Name : Microsoft Windows Setup (x64)
Description : Microsoft Windows Setup (x64)
Size : 1 080 397 728 bytes

***Záchranou konzoli není většinou potřeba upravovat, maximálně pro přidání ovladačů
Dism /LogPath:E:\ISO\MountPEWim.log /Mount-WIM /WimFile:E:\ISO\DVD-source\sources\boot.wim /Index:1 /MountDir:E:\iso\mountedPE

***Připojíme instalační obraz
Dism /LogPath:E:\ISO\MountBootWim.log /Mount-WIM /WimFile:E:\ISO\DVD-source\sources\boot.wim /Index:2 /MountDir:E:\iso\mountedBOOT

***Přidáme ovladače
Dism /Image:E:\iso\mountedBOOT /Add-Driver /Driver:E:\iso\W7\Drivers /Recurse

***Přidáme aktualizace (NEPOUŽÍVAT ROZHODÍ INSTALACI)
Dism /Image:E:\ISO\mountedBOOT /Add-Package /PackagePath:E:\iso\W7\NVMe_x64

***Přidáme jazyky bude potřeba stáhnout SDK pro Win7 https://www.microsoft.com/cs-cz/download/details.aspx?id=5753 a odtud vyexportovat jazyky E:\_image a iso\Windows\_adk\W7\KB3AIK_CS\WinPE_LangPacks\x86  

Dism /Image:E:\ISO\mountedBOOT /Add-Package /PackagePath:E:\iso\W7\jazykyPE_x64\en-us\winpe-setup_en-US.cab /PackagePath:E:\iso\W7\jazykyPE_x64\en-US\winpe-setup-client_en-us.cab
Dism /Image:E:\ISO\mountedBOOT /Add-Package /PackagePath:E:\iso\W7\jazykyPE_x64\de-de\winpe-setup_de-DE.cab /PackagePath:E:\iso\W7\jazykyPE_x64\de-DE\winpe-setup-client_de-DE.cab
sk-SK přidat překopírováním z DELL boot image do E:\iso\mountedBOOT\sources

xcopy E:\iso\mountedBOOT\sources\en-US E:\ISO\DVD-source\sources\en-US /cherkyi
xcopy E:\iso\mountedBOOT\sources\license\en-US E:\ISO\DVD-source\sources\license\en-US /cherkyi

xcopy E:\iso\mountedBOOT\sources\cs-CZ E:\ISO\DVD-source\sources\sk-SK /cherkyi
xcopy E:\iso\mountedBOOT\sources\license\cs-CZ E:\ISO\DVD-source\sources\license\sk-SK /cherkyi

xcopy E:\iso\mountedBOOT\sources\de-DE E:\ISO\DVD-source\sources\de-DE /cherkyi
xcopy E:\iso\mountedBOOT\sources\license\de-DE E:\ISO\DVD-source\sources\license\de-DE /cherkyi

***přegenerujeme soubor lang.ini
Dism /image:E:\ISO\mountedINSTALL /Gen-LangINI /distribution:E:\iso\DVD-source

***Informace o jazykovém nastavení
dism /Image:E:\ISO\mountedINSTALL /get-Intl

***Případně nastavíme výchozí jazyk instalace
dism /Image:E:\ISO\mountedINSTALL /Set-SKUIntlDefaults:cs-cz

***Případně nastavíme výchozí jazyk GUI rozhraní instalace
dism /image:E:\ISO\mountedINSTALL /Set-AllIntl:cs-cz
 
***další parametry
SET LANGPACKS=
SET MOUNTDIR=
SET SCRATCHDIR=
SET WIM=
SET WIMINFO=

***Překopírování dostupných jazyků instalační verze do BOOT.wim
Xcopy E:\iso\DVD-source\sources\lang.ini E:\ISO\mountedBOOT\sources\lang.ini

Pozn.: V online systému lze přidat jazykový balíček obdobným způsobem. Pak je potřeba upravit registry a bcedit. Nastavujeme z en-us na cs-cz.
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\MUI\ UILanguage\en-us – a smazat klíč en-us
bcdedit /set {current} locale cs-cz bcdboot %WinDir% /l cs-cz

***Potvrdíme změny a odpojíme obrazy
Dism /Unmount-WIM /MountDir:E:\ISO\mountedINSTALL /Commit
Dism /Unmount-WIM /MountDir:E:\ISO\mountedBOOT /Commit
Dism /Unmount-WIM /MountDir:E:\ISO\mountedPE /Commit

***odpojení svazku bez uložení změn
Dism /Unmount-WIM /MountDir:E:\ISO\mountedINSTALL /Discard
Dism /Unmount-WIM /MountDir:E:\ISO\mountedBOOT /Discard
Dism /Unmount-WIM /MountDir:E:\ISO\mountedPE /Discard

***Vyčištění cache
dism /cleanup-wim

***A nakonec vytvoříme ISO soubor pomocí oscdimg, který je součástí Windows ADK. Spustíme s oprávněním správce Deployment and Imaging Tools Environment.

bez uefi
oscdimg -m -u2 -bE:\ISO\DVD-source\boot\etfsboot.com E:\ISO\DVD-source\ E:\ISO\Win7_ProPrem_SP1_Czech_ALL_x64-ZVONEK_201705.iso
s uefi
oscdimg -m -o -u2 -udfver102 -bootdata:2#p0,e,bE:\ISO\DVD-source\boot\etfsboot.com#pEF,e,bE:\iso\DVD-source\efi\microsoft\boot\efisys.bin E:\iso\DVD-source E:\ISO\Win7_ProPrem_SP1_Czech_ALL_x64-ZVONEK_201705.iso


Kde:
-l nazev DVD
-m pokud je image větší než 700MB
-u2 pokud využít UDF systém DVD
-b pokud se použije lokální boot z DVD


    oscdimg -m -o -u2 -udfver102 -bootdata:2#p0,e,bc:\winpe_x64\etfsboot.com#pEF,e,bc:\winpe_x64\efisys.bin c:\winpe_x64\ISO c:\winpe_x64\winpeuefi.iso
    Note See the "Definitions" section for more information about this command.
    Burn the ISO image (Winpeuefi.iso) to a CD or to a DVD.

Definitions
Oscdimg command arguments

    m
    Ignores the maximum size limit of the image.
    o
    Optimizes storage by encoding duplicate files only one time.
    u2
    Produces an ISO image that has only the Universal Disk Format (UDF) file system on it.
    udfver102
    Specifies the UDF version 1.02 format.
    bootdata
    Specifies a multiboot image. This image uses an x86-based boot sector as the default image. This sector starts the Etfsboot.com boot code. A secondary EFI boot image starts an EFI boot application.
    c:\winpe_x64\ISO
    Represents the path of the files for the image.
    c:\winpe_x64\winpeuefi.iso
    Represents the output image file.

Bootdata command arguments

    2
    Specifies the number of boot catalog entries.
    #
    Functions as the separator between root entries to be put into the boot catalog.
    p0
    Sets the platform ID to 0 for the first, default boot entry for the BIOS.
    e
    Specifies the floppy disk emulation in the El Torito catalog.
    bc:\winpe_x64 \etfsboot.com
    Puts the specified file (Etfsboot.com) in the boot sectors of the disk.
    #
    Functions as the separator between the first and second boot entries.
    pEF
    Sets the platform ID to “EF," as defined by the UEFI specification.
    bc:\winpe_x64\efisys.bin
    Puts the specified file (Efisys.bin) in the boot sector of the disk. Efisys.bin is the binary floppy disk layout of the EFI boot code. This disk image contains the files that are used to start from the EFI firmware in the Efi\boot\x64boot.efi folder.

Pomohl Vám článek a chcete nás odměnit? Pošlete nám platbu přes paypal nebo na BTC peněženku 1bBr5iNS337NVzWjkvvH31bjmDvH4kfGb