Archiv rubriky: Office

Hromadný převod souborů doc na docx

Asi nejjednodušší způsob, jak převést dokumenty s příponou doc na docx, je pomocí makra ve Wordu. Otevřeme Word a vytvoříme si nový soubor např. doc2docx, který uložíme s příponou doc2docx.docm (docx s podporou maker).  Následně zmáčkneme klávesovou zkratku Alt+F11. Otevře se nám prostředí pro programování maker.

Do souboru doc2docx vložíme modul pomocí nabídky Insert>Module nový modul.

mass convert doc2docx

hromadný převod doc na docx

Do modulu nakopírujeme makro. Adresář musí obsahovat jen dokumenty *.doc, jinak skončí chybou.

1. Makro s nadefinovaná cestou pro konverzi, cesta je nastavená na adresář c:\doc2docx\:

Sub TranslateDocIntoDocx()
 Dim objWordApplication As New Word.Application
 Dim objWordDocument As Word.Document
 Dim strFile As String
 Dim strFolder As String

 strFolder = "c:\Doc2Docx\"
 strFile = Dir(strFolder & "*.doc", vbNormal)
  
 While strFile <> ""
  With objWordApplication      
   Set objWordDocument = .Documents.Open(FileName:=strFolder &strFile, AddToRecentFiles:=False, ReadOnly:=True, Visible:=False)
          
   With objWordDocument
    .SaveAs FileName:=strFolder & Replace(strFile, "doc", "docx"), FileFormat:=16
       .Close
   End With
   End With
    strFile = Dir()
 Wend   

 Set objWordDocument = Nothing
 Set objWordApplication = Nothing
End Sub

2. Nebo makro s výběrem adresáře:

Sub ConvertDocToDocx()
'Updated by ExtendOffice 20181128
Dim xDlg As FileDialog
Dim xFolder As Variant
Dim xFileName As String
Application.ScreenUpdating = False
Set xDlg = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
If xDlg.Show <> -1 Then Exit Sub
xFolder = xDlg.SelectedItems(1) + "\"
xFileName = Dir(xFolder & "*.doc", vbNormal)
While xFileName <> ""
Documents.Open FileName:=xFolder & xFileName, _
ConfirmConversions:=False, ReadOnly:=False, AddToRecentFiles:=False, _
PasswordDocument:="", PasswordTemplate:="", Revert:=False, _
WritePasswordDocument:="", WritePasswordTemplate:="", Format:= _
wdOpenFormatAuto, XMLTransform:=""
ActiveDocument.SaveAs xFolder & Replace(xFileName, "doc", "docx"), wdFormatDocumentDefault
ActiveDocument.Close
xFileName = Dir()
Wend
Application.ScreenUpdating = True
End Sub

Pak makro spustíme tlačítkem „run“.

Vložení a spuštění makra.

Vložení a spuštění makra.

Zdroj:

https://www.datanumen.com/blogs/3-quick-ways-to-batch-convert-word-doc-to-docx-files-and-vice-versa/
https://cs.extendoffice.com/documents/word/5601-word-batch-convert-doc-to-docx.html

Jak otevřít email s přílohou winmail.dat

Soubor winmail.dat je poškozená zpráva, která byla odeslaná z aplikace MS Outlook v RTF formátu. Toto poškození může být způsobeno špatnou konfigurací outlooku. Případně je zpráva poškozena kontrolou antivirové, antispamové ochrany na počítači odesílatele, příjemce nebo odchozím či příchozím poštovním serveru.

Outlook

Zamezit tomuto chování v aplikaci Outlook, lze pomocí nastavení dle návodu:

https://support.microsoft.com/cs-cz/topic/how-email-message-formats-affect-internet-email-messages-in-outlook-3b2c0536-c1c0-1d68-19f0-8cae13c26722

Otevření souboru winmail.dat ve webovém prohlížeči

Jde o nejuniverzálnější řešení, fungující na všech platformách. Stačí uložit soubor winmail.dat do počítače nebo telefonu a pak jej otevřít pomocí webové stránky:

https://www.winmaildat.com/

V tomto případě, je ale potřeba myslet na to, že na tento web nahráváte obsah celého emailu a tím pádem není zaručené, jestli nedojde k úniku/zneužití nahraného emailu.

Doplněk pro Thunderbird

Využíváte-li aplikaci thunderbird, můžete zkusit přílohu winmail.dat otevřít pomocí doplňku LookOut (fix version).

Aplikace pro Windows

http://www.eolsoft.com/freeware/winmail_opener/

Aplikace pro iMAC

http://www.joshjacob.com/mac-development/tnef.php

Aplikace pro Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.treinhardt.android.winmaildat&hl=cs&gl=US

Aplikace pro iPhone

https://apps.apple.com/us/app/winmaildat-opener/id596413390

Outlook nepřijímá poštu, ale odesílá

Občas se stane, že aplikace Outlook dokáže emaily odesílat, ale už ne přijímat. Toto je většinou způsobeno poškozením databázového souboru. Případně můžou tyto problémy vzniknou při nedostatku místa ve schránce, na serveru atd.

OST soubor

Pokud poštu stahujete z Exchange serveru, tak doporučený postup je smazání poškozeného datového souboru <nazev uctu>.ost, který najdete v adresáři

%HOMEDRIVE%%HOMEPATH%\AppData\Local\Microsoft\Outlook\

POZOR: nikdy nemažte soubory s příponou *.pst. Pokud je smažete přijdete o veškerou poštu.

U starších verzí Outlooku, lze pro opravu *.OST souboru použít aplikaci scanost.exe, případně měla by fungovat i aplikace spanpst.exe. Ale MS tento postup nedoporučuje.

V případě, že ani po odstranění OST souboru se nestahuje pošta, tak zkusit při vyplém Outlooku přejmenovat tyto adresáře:

%HOMEDRIVE%%HOMEPATH%\AppData\Local\Microsoft\Outlook
na
%HOMEDRIVE%%HOMEPATH%\AppData\Local\Microsoft\Outlook.back

%HOMEDRIVE%%HOMEPATH%\AppData\Roaming\Microsoft
na
%HOMEDRIVE%%HOMEPATH%\AppData\Roaming\Microsoft.back

Pokud ani toto nepomůže, tak opět přejmenovat adresáře a v START>Nastavení>Účty>Emailový účet a aplikace a smazat nastavení účtu a pak jej znovu vytvořit.

PST soubor

V případě poškození souboru *.pst, použijte pro opravu aplikaci scanpst.exe. Více kde tento program najdete a jeho použití je v článku Nejde spustit Microsoft Outlook v odstavci Použití scanpst.exe k opravě Outlook Data File errors.

Vytvoření logu v Thunderbirdu ve Windows

Pro logování provozu v thunderbirdu postupujte dle návodu. Zavřeme clienta Thunderbird a spustíme příkazový řádek cmd s oprávněním správce. Do příkazového řádku zadéme příkazy pro logování jednotlivých protokolů. Pozor funkce je case sensitive. Logování je povolené pouze po dobu spuštěné instance.

Pro logování SMTP zadáme příkaz

set NSPR_LOG_MODULES=SMTP:4

Pro logování POP3 zadáme příkaz

set NSPR_LOG_MODULES=POP3:4

Pro logování IMAP zadáme příkaz

set NSPR_LOG_MODULES=IMAP:4

Případně můžeme zadat více protokolů najednou

set NSPR_LOG_MODULES=POP3:4,SMTP:4

A nastavíme, kam se má LOG uložit. V našem případě se uloží na plochu aktuálního uživatele.

set NSPR_LOG_FILE=%HOMEDRIVE%%HOMEPATH%\Desktop\thunderbird_log.txt

Případně vytvořit BAT soubor:

set MOZ_LOG=moduleName:5,timestamp
set MOZ_LOG_FILE=%USERPROFILE%\Desktop\log_file
"%ProgramFiles(x86)%\Mozilla Thunderbird\thunderbird.exe"

Thunderbird Module Names

All names are CASE SENSITIVE.

 1. AbOutlookDirectory (before Thunderbird version 59: nsAbOutlookDirectoryLog)
 2. AbWinHelper (before Thunderbird version 59: nsAbWinHelperLog)
 3. BayesianFilter
 4. CMS (for S/MIME)
 5. Filters
 6. IMAP
 7. IMAP_CS (for CONDSTORE)
 8. IMAP_KW (for keyword (tag) processing)
 9. IMAPAutoSync (before Thunderbird version 59: ImapAutoSync)
 10. IMAPCache (for IMAP caching of messages in no-sync folders)
 11. IMAPOffline (before Thunderbird version 59: IMAPOFFLINE)
 12. Import (before Thunderbird version 59: IMPORT)
 13. ldap (After Thunderbird 90 use Thunderbird logging)
 14. Mailbox (before Thunderbird version 59: MAILBOX)
 15. MailDirStore
 16. MAPI
 17. MAPIAddressBook
 18. MIME
 19. MsgBiff
 20. MsgCompose (before Thunderbird version 59: msgcompose)
 21. MsgCopyService (3.3a4 nightly builds starting 5/2/2011)
 22. MsgDB (level 1=opens/closes, level 5 lists open db’s on close, number of msg hdrs in use) (before Thunderbird version 59: MSGDB)
 23. MsgPurge
 24. NNTP (After Thunderbird 95 use Thunderbird logging)
 25. pop3 (After Thunderbird 98 use Thunderbird logging)
 26. smtp (After Thunderbird 90 use „Thunderbird logging)

Zdroj:

https://wiki.mozilla.org/MailNews:Logging#Windows
https://wiki.mozilla.org/MailNews:Logging#Thunderbird_Logging
https://wiki.mozilla.org/Thunderbird:Logging_UI

Zjištění licenčního čísla MS office a změna účtu

Licenční číslo MS Office 2010 a vyšší

V novějších verzí Office (tuším od 2013), nelze zobrazit licenční číslo pomocí aplikace ProduKey (více dole). Pro zobrazení poslední sekvence kódu, lze použít VBS script, který je součástí MS Office. Získání části kódu oceníte při opětovné instalaci MS Office pokud máte pod jedním účtem na stránce www.office.com/MyAccount zaregistrováno více licencí Office. Pro výběr správného instalačního souboru musíte zobrazit na stránce s intalátorem licenční číslo. Licenční číslo po příhlášení na stránku www.office.com/MyAccount zobrazíte kliknutím na odkaz Nainstalovat z disku>Mám disk>Zobrazit kód Product key.

Novou insalaci a registraci MS office provedete na stránce www.office.com/setup.

Pokud máte opsané licenční číslo z MS účtu, můžete pro stažení využít odkaz www.office.com/backup.

Registrace prodejního čísla a změna licence pod jiný MS účet

Po zaregistrování licenčního klíče z krabičky se z bezpečnostních důvodů v MS účtu vytvoří instalační kód, který lze využít pro instalaci ze stránek www.office.com/backup. Při registraci klíče, je dobré si zaznamenat datum registrace. Výrazně to usnadní, dohledání licenčního klíče při přeinstalování.

Pokud je potřeba převést licenci pod jiný MS účet, lze to pomocí procesu eskalace. Tento proces výměny klíče trvá cca 4-6 týdnů. V samotném okamžiku eskalace, dojde k zániku původního instalačního čísla a vzniku instalačního čísla nového, které dorazí na email zaregistrovaný u nového MS účtu. Pro spuštění eskalace je potřeba mít licenční/prodejní číslo z krabičky, instalační číslo ze starého MS účtu, fakturu za MS Office a email k novému účtu MS. Pokud nemáte přístup ke starému MS účtu, lze také spustit eskalaci. Ale tato služba je již podmíněna poplatkem 750Kč.

Pokud spravujete jen jednu licenci officů a zároveň máte přístup do účtu MS, lze přidat alias ke stávajícímu účtu viz návod MS https://support.microsoft.com/cs-cz/help/12407/microsoft-account-manage-aliases

Doporučení pro správu více licencí office od MS https://support.office.com/cs-cz/article/Spr%C3%A1va-v%C3%ADce-jednor%C3%A1zov%C4%9B-zakoupen%C3%BDch-instalac%C3%AD-Office-kter%C3%A9-pou%C5%BE%C3%ADvaj%C3%AD-stejn%C3%BD-%C3%BA%C4%8Det-Microsoft-b2897d43-9ec1-4040-9cf0-2bafa416e071

Zjištění poslední skupiny instalačního klíče

Skripty pro zobrazení posledního segmentu instalačního čísla

Office 2010 (32-bit) na 32-bitové verzi Windows
cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\OSPP.VBS" /dstatus

Office 2010 (32-bit) na 64-bitové verzi Windows
cscript "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\OSPP.VBS" /dstatus

Office 2010 (64-bit) na 64-bitové verzi Windows
cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\OSPP.VBS" /dstatus

Office 2013 (32-bit) na 32-bitové verzi Windows
cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS" /dstatus

Office 2013 (32-bit) na 64-bitové verzi Windows
cscript "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS" /dstatus

Office 2013 (64-bit) na 64-bitové verzi Windows
cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS" /dstatus

Office 2016 (32-bit) na 32-bitové verzi Windows
cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /dstatus

Office 2016 (32-bit) na 64-bitové verzi Windows
cscript "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /dstatus

Office 2016 (64-bit) na 64-bitové verzi Windows
cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /dstatus

Starší verze MS office

Pro zobrazení licenčního čísla u starších verzí je ideální použít program z dílny NirSoft. A to konkrétně aplikace ProduKey. Aplikaci stáhnete na adrese http://www.nirsoft.net/utils/product_cd_key_viewer.html. Po spuštění aplikace ProduKey se zobrazí licenční čísla podporovaných aplikací, které jsou nainstalovány v systému Windows.

Změna licenčního čísla MS Office

Pro verze Office 2010 a starší lze opět použít script OSPP.VBS, tentokrát s parametrem /inpkey:<nový licenční klíč>. Nebo v Ovládací panely\Programy\Programy a funkce vybrat nainstalované MS office a kliknout na změnit. Spustí se instalátor MS office a zde vyplníte nový licenční klíč.

Pro Office 2016 (64-bit) na 64-bitové verzi Windows
cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /inpkey:XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

U starších verzí MS Office se změna licenčního čísla provede editací registru HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\<version>\Registration. Před samotnou úpravou je dobré větev registru zazálohovat. Rozbalte klíč registru a uvidíte jeden nebo několik dílčích klíčů ve složených závorkách {xxxxxxxx}. Hodnota SuitName udává balíček MS office, tím můžete identifikovat správnou verzi MS Office pro kterou chcete změnit klíč. Pokud odstraníte klíče Digital a ProductID, při dalším spuštění aplikace z daného balíčku MS office budete vyzváni k zadání nového klíče.

Instalace a seznam nainstalovaných office

Seznam licencí
https://account.microsoft.com/services/

Instalace office 2013 a novější
https://www.office.com/setup

Instalace office 2010 a starší
https://www.microsoft.com/cs-cz/software-download/office

Instalace Office
https://setup.office.com/?ms.officeurl=setup
https://setup.office.com/home/getoffice

Záloha nastavení emailových účtů z MS Outlook

Pro přenos pošty z Microsoft outlooku na nový počítač stačí překopírovat datové soubory *.pst na nový počítač a pak pomocí Soubor>Otevřít>Importovat>Import z jiného programu nebo souboru>Datový soubor aplikace Outlook (PST) a pokud nemáte více účtů potvrdit výchozí volby. Případně lze PST soubory připojit pomocí Soubor>Informace>Nastavení účtu>Nastavení účtu>Datové soubory>Přidat a vybrat své datové soubory.

Bohužel tento import nedokáže přenést nastavení emailovýc účtů. Naštěstí to jde napravit exportem nastavení z registrů. Což například provedeme spuštěním regedit a načtením podregistru NTUSER.DAT. Samotné nastavení účtů by mělo být:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\<version>\Outlook\Profiles
nebo
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows Messaging Subsystem\Profiles\Outlook.

Outlook 2013: 15.0
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Outlook
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows Messaging Subsystem\Profiles – Zde jsou uložené informace o účtech

Outlook 2010: 14.0
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows Messaging Subsystem\Profiles – Zde jsou uložené informace o účtech
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Outlook – Informace o add-ins
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\office\14.0\outlook Tento klíč bude existovat pouze v případě pokud máte nastavené nějaké zásady.

Outlook 2007: 12.0
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook

Outlook 2003: 11.0
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook

Outlook 2002: 10.0
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Outlook

Pokud je starý počítač funkční, lze použít pro vyexportování účtů z registrů pro Office 2013 tento script uložený do souboru bat. Vyexportovaný soubor najdete ve složce %HOMEPATH%.

REG EXPORT „HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Outlook“ „%HOMEPATH%\Outlook-ucty.reg“ /y

Uložení datových souborů a šablon

Datové soubory
%USERPROFILE%\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Podpisy
%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Signatures

https://support.office.com/cs-cz/article/Vyhledání-datových-souborů-Outlooku-0996ece3-57c6-49bc-977b-0d1892e2aacc

https://support.office.com/cs-cz/article/vyhled%C3%A1n%C3%AD-a-p%C5%99enos-datov%C3%A9-soubory-aplikace-outlook-z-jednoho-po%C4%8D%C3%ADta%C4%8De-do-jin%C3%A9ho-0996ece3-57c6-49bc-977b-0d1892e2aacc

Záloha automaticky doplněných kontaktů

před vymazanim zazálohovat soubory začínající Stream_Autocomplete_ ve složce
%LOCALAPPDATA%\Microsoft\Outlook\RoamCache

https://support.office.com/cs-cz/article/import-nebo-zkop%C3%ADrovat-do-jin%C3%A9ho-po%C4%8D%C3%ADta%C4%8De-seznamu-automatick%C3%A9ho-dokon%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD-83558574-20dc-4c94-a531-25a42ec8e8f0

Nástroje pro Outlook:

http://www.outlookbackup.com/
http://www.backsettings.com/outlook-backup.html
http://tools.slipstick.com/backupol
http://www.mailstore.com/en/mailstore-home.aspx
https://www.encryptomatic.com/messageexport/
http://ajsystems.com/outbackplus/obp.html
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=9003
http://www.outlookbackupemails.com/
https://convertmyemail.com/
http://tools.slipstick.com/stellarbkup

Nejde spustit Microsoft Outlook

Safe mode

Windows XP
Start-> Spustit; outlook.exe /safe
Windows Vista a Windows 7
Start-> napsat; outlook.exe /safe
Windows 8
Start Screen-> napsat; outlook.exe /safe

Reset dat-files

Řešení:
Při zavřeném outlooku přejmenujte soubory extend.dat a outcmd.dat na příponu .old.

extend.dat: Tento osubor uchovává nastavení Exchange Client Extensions add-ins a jejich stav

Windows XP
C:\Documents and Settings\%username%\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook\
Windows Vista, Windows 7 and Windows 8
C:\Users\%username%\AppData\Local\Microsoft\Outlook\
outcmd.dat: Obsahuje vlastní nastavení toolbarů.

Windows XP
C:\Documents and Settings\%username%\Application Data\Microsoft\Outlook\
Windows Vista, Windows 7 a Windows 8
C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook\

Nejde otevřít okno MS Outlook/Cannot open the Outlook window

Start Outlook s přepínačem resetnavpane.

Windows XP
Start-> Spustit; outlook.exe /resetnavpane
Windows Vista a Windows 7
Start-> napsat; outlook.exe /resetnavpane
Windows 8
Start Screen-> napsat; outlook.exe /resetnavpane

Zakázání doplňků/add-ins

Spustit Outlook v safe režimu. Přejít do správce doplňků a zde je zakázat.

Zde můžete povolit/zakázat dopňky Outlook

Outlook 2003 and previous
Tools-> Options-> tab Other-> button Advanced E-mail Options…-> button Add-In Manager…/COM Add-ins…
Outlook 2007
Tools-> Trust Center…-> section Add-Ins
Outlook 2010
File-> Options-> section Add-Ins
Outlook 2013
File-> Options-> section Add-Ins

Použití scanpst.exe k opravě Outlook Data File errors

Spustit program scanpst.exe a nalistovat datový soubor aplikace aoutlook s příponou .pst.

Umístění programu scanpst.exe v jednotlivých systémech a verzích:
Outlook 2013
32-bit Windows: C:\Program Files\Microsoft Office\Office15
64-bit Windows: C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15
64-bit Outlook: C:\Program Files\Microsoft Office\Office15
Office 365: C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\office15
Outlook 2010
32-bit Windows: C:\Program Files\Microsoft Office\Office14
64-bit Windows: C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14
64-bit Outlook: C:\Program Files\Microsoft Office\Office14
Outlook 2007
32-bit Windows: C:\Program Files\Microsoft Office\Office12
64-bit Windows: C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12
Outlook 2003
32-bit Windows: C:\Program Files\Common Files\System\MSMAPI\<locale ID>\scanpst.exe
64-bit Windows: C:\Program Files (x86)\Common Files\System\MSMAPI\<locale ID>\scanpst.exe
Outlook 2002/XP
C:\Program Files\Common Files\System\MAPI\<locale ID>\scanpst.exe
Outlook 2000
C:\Program Files\Common Files\System\MAPI\<locale ID>\NT\scanpst.exe
Outlook 97 and Outlook 98
C:\Program Files\Common Files\Windows Messaging\scanpst.exe

Znovuvytvoření mailového profilu

http://www.howto-outlook.com/faq/newprofile.htm

Spuštení opravy, reinstalace z instalačního média/souboru

Zazálohovat data MS Outlooku a provést opravu nebo reinstalaci Outlooku.

Help-> Detect and Repair…
Help-> Office Diagnostics…
Control Panel-> Add/Remove Programs…
Control Panel-> Uninstall a Program
Insert the Office CD/DVD-> run Setup.exe-> choose Repair or uninstall Office completely and then install it again.

Zdroj: http://www.howto-outlook.com/faq/outlookdoesntstart.htm

Maximální velikost PST souboru

Maximální velikost souboru PST nebo OST u Outlooku 2007 a 2003 je 20GB. U novějších verzí je nastavený limit na 50GB. Tento limit lze změnit nastavením v registrech.

https://support.microsoft.com/cs-cz/help/982577/the-file-size-limits-of-pst-and-ost-files-are-larger-in-outlook-2010-a
https://support.microsoft.com/cs-cz/help/832925/how-to-configure-the-size-limit-for-both-pst-and-ost-files-in-outlook

Při odeslání zprávy z MS Outlooku dojde k chybě 0x800CCC6A aneb smazání neviditelné zprávy

Pokud MS Outlooku nemůže odeslat zprávu a vy ji nevidíte ve složke „K odeslání“, tak pro smazání zprávy musíte využít MFCMAPI.

Více informací jak smazat zprávu najdete v následujícch odkazech:

Odkaz na aplikaci MFCMAPI:
http://mfcmapi.codeplex.com/

Návod na odstranění souboru:


http://www.outlook-tips.net/how-to/delete-read-receipts-using-mfcmapi/
http://answers.microsoft.com/en-us/office/forum/office_2010-outlook/outlook-sending-reported-error-0x800ccc6a/efec6059-9369-4ed2-b343-9bd483b4592a