Přidání, přehrání, případně vnucení ovladačů přes CMD

Přidání ovladačů do OS pokud měníte vadnou základní desku

Přidání, přehrání, případně vnucení ovladačů přes příkazový řádek CMD. Příkaz DISM je funkční i v příkazovém řádku při spuštění Opravy počítače.

DISM /image:<systemova-jednotka> /Add-Driver /Driver:<umístění-ovladače>\ /recurse
DISM /image:C:\ /Add-Driver /Driver:h:\ /recurse

Více informací na adrese:
https://technet.microsoft.com/cs-cz/library/dd744355%28v=ws.10%29.aspx?f=255&MSPPError=-2147217396

Přidání ovladačů do funkčního OS pokud měníte základní desku

Pokud důvodem pro instalaci nových ovladačů je výměna základní desky, nebo změna funkčnosti řadiče (AHCI) v BIOSu změňte tyto hodnoty. Důležité je změnit tyto hodnoty před výměnou základní desky.

1) Spusťte editor registrů(regedit.exe)
2) Přejděte na klíč: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Msahci
3) Nastavte proměnnou „Start“ na hodnotu 0 (nula)
4) Přejděte na klíč: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Pciide
5) Nastavte proměnnou „Start“ na hodnotu 0 (nula)
6) Ve Windows 8, 10 a Windows Server 2012 je klíč Msahci nahrazen klíčem HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\storahci
7) Pokud používáte RAID, tak upravte klíč HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\iaStorV

Následněne pomocí příkazu pnputil -i -a D:\Driver\iaStorAC.inf a  pnputil -i -a D:\Driver\iaAHCIC.inf doinstalujeme ovladač řadiče. Většinou označený na stránkách výrobce jako SATA Preinstall driver.

Pokud byla deska měněna z důvodu nefunkční základní desky, tak z Recovery konzolo spusťte příkazový řádek a následně regedit. Připojte do registru HKEY_LOCAL_MACHINE systémový registr system z adresáře %Windir%\system32\config\ (obvykle C:\Windows\system32\config\system).

http://www.svethardware.cz/forum/showthread.php/17788-NAVOD-obecny-na-instalaci-oficialne-nepodporovaneho-bluetooth-adapteru

pomocí nástroje pnputil, např. pnputil -i -a D:\Driver\driver.inf kdy příkaz nainstaluje a přidá ovladač z disku D a adresáře driver.
https://technet.microsoft.com/cs-cz/library/ff800798%28v=ws.10%29.aspx?f=255&MSPPError=-2147217396