Přidání, přehrání, případně vnucení ovladačů přes CMD

Přidání ovladačů do OS pokud měníte vadnou základní desku

Přidání, přehrání, případně vnucení ovladačů přes příkazový řádek CMD. Příkaz DISM je funkční i v příkazovém řádku při spuštění Opravy počítače.

DISM /image:<systemova-jednotka> /Add-Driver /Driver:<umístění-ovladače>\ /recurse
DISM /image:C:\ /Add-Driver /Driver:h:\ /recurse

pro msu balíčky (pro běžící windows)

DISM.exe /Online /Add-Package /PackagePath:c:\kb976571\Windows6.1-KB976571-v2-x64.msu

Pokud msu balíček instalujeme z recovery konzole, může chybět místo v RAM jednotce. Proto lze využít parametr scratchdir pro určení místa kde se má balíček rozbalit. V našem případě je USB disk d: a systémová jednotka e:, pak příkaz pro přidání balíčku bude:

DISM.exe /image:e:\ /scratchdir:d:\update /Add-Package /PackagePath:d:\update\kb976571\Windows6.1-KB976571-v2-x64.msu

V běžících WIndows lze využít příkaz:

c:\windows\system32\wusa.exe c:\temp\ie9\x64\Windows6.1-KB2484033-x64.msu /quiet /norestart

Více informací na adrese:
https://technet.microsoft.com/cs-cz/library/dd744355%28v=ws.10%29.aspx?f=255&MSPPError=-2147217396

https://docs.microsoft.com/en-us/archive/blogs/askcore/how-to-use-dism-to-install-a-hotfix-from-within-windows

https://www.dell.com/support/article/cs-cz/sln308998/disky-ssd-nvme-nezobrazuje-po-p%C5%99einstalaci-syst%C3%A9mu-windows-7-pomoc%C3%AD-m%C3%A9dia-pro-obnoven%C3%AD?lang=cs

 

Přidání ovladačů do funkčního OS pokud měníte základní desku

Pokud důvodem pro instalaci nových ovladačů je výměna základní desky, nebo změna funkčnosti řadiče (AHCI) v BIOSu změňte tyto hodnoty. Důležité je změnit tyto hodnoty před výměnou základní desky. Pokud zapomenete změnit hodnoty Windows se zastaví s chybou 0x0000007B. Registry lze ve vyplých Windows změnit přes Kaspersky rescue disk, který obsahuje utilitu pro úpravu registrů. Nebo zapojit disk do druhého PC a připojit registry v programu regedit.exe.

1) Spusťte editor registrů(regedit.exe)
2) Přejděte na klíč: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Msahci
3) Nastavte proměnnou „Start“ na hodnotu 0 (nula)
4) Přejděte na klíč: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Pciide
5) Nastavte proměnnou „Start“ na hodnotu 0 (nula)
6) Ve Windows 8, 10 a Windows Server 2012 je klíč Msahci nahrazen klíčem HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\storahci
7) Nvme disky HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\stornvme
8) Pokud používáte RAID, tak upravte klíč HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\iaStorV

Více informací:
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/debugger/bug-check-0x7b–inaccessible-boot-device

Následněne pomocí příkazu pnputil -i -a D:\Driver\iaStorAC.inf a  pnputil -i -a D:\Driver\iaAHCIC.inf doinstalujeme ovladač řadiče. Většinou označený na stránkách výrobce jako SATA Preinstall driver.

Pokud byla deska měněna z důvodu nefunkční základní desky, tak z Recovery konzolo spusťte příkazový řádek a následně regedit. Připojte do registru HKEY_LOCAL_MACHINE systémový registr system z adresáře %Windir%\system32\config\ (obvykle C:\Windows\system32\config\system).

http://www.svethardware.cz/forum/showthread.php/17788-NAVOD-obecny-na-instalaci-oficialne-nepodporovaneho-bluetooth-adapteru

pomocí nástroje pnputil, např. pnputil -i -a D:\Driver\driver.inf kdy příkaz nainstaluje a přidá ovladač z disku D a adresáře driver.
https://technet.microsoft.com/cs-cz/library/ff800798%28v=ws.10%29.aspx?f=255&MSPPError=-2147217396

Pomohl Vám článek a chcete nás odměnit? Pošlete nám platbu přes paypal nebo na BTC peněženku 1bBr5iNS337NVzWjkvvH31bjmDvH4kfGb