Zkratky používané v IT

Project Management Software
CRM – http://www.itbiz.cz/slovnik/marketing/customer-relationship

CMS – redakční systémy, drupal atd

ERP – řízení podniku

ISP – poskytoval internetového připojení

LMS – softwarová aplikace pro správu dokumentace, sledování a podávání zpráv o vzdělávacích

LAN – lokální nebo místní síť

WAN – geograficky rozsáhlá počítačová síť

QOS – řízení a rezervace datových toků v síti. Často se používá pro omezení rychlosti internetu uživatelům

DHCP – automatická konfigurace IP adres v počítačových sítí

DoS nebo DDoS – technika útoku na internetové služby (www stránky, poštu atd)

SSID – název WiFi sítě vysílaný routrem/AP

AP – acces point, zařízení vysílající WiFi signál

Routr, směrovač – aktivní síťové zařízení. Umožňuje připojení více počítačů schovaných za jednou IP adresou.

802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n standarty WiFi definující rychlost a frekvenci vysílání.

WPS – funkce, tlačítko pro rychlé párování WiFi zařízení s vysílačem WiFi

WMM – Wi-Fi MultiMedia

DNS – hierarchický systém doménových jmen. Překlad doménových jmen na IP adresy.

Ethernet – je název souhrnu technologií pro lokální počítačové sítě (LAN)

Firewall –  síťové zařízení, které slouží k řízení a zabezpečování síťového provozu mezi sítěmi

FTP – protokol pro přenos souborů mezi počítači pomocí LAN

Hardware – označuje veškeré fyzicky existující technické vybavení počítače

DTP – desktop publishing, publikační činnost pomocí počítače.

Bitmapové programy – programy pro úpravu bitmapových obrázků například Adobe Photoshop, Fractal Design Painter, Live Picture, Corel PHOTO-PAINT.

Vektorové programy – definují oblasti na kreslící ploše, které lze dále upravovat bez ztráty kvality obrázku například CorelDRAW, Aldus Freehand, Adobe Illustrator, Artline, Micrografx Designer, AutoCAD.

3D programy – programy na kreslení 3D grafiky například 3D Studio MAX, CorelDREAM 3D, CorelMOTION 3D, CorelPRESENTS

RGB –

CMYK –

HTTP(s) –

IDM –

IMAP –

infringement –

IP –

IPv4 –

IPv6 –

ITLD –

Novell Netware –

Operační systém –

POP3 –

Proxy Server –

SMTP –

Software –

SSH –

TCP –

Telnet –

UDP –

URL –

Wi-fi –

WWW –

NDS –

Pomohl Vám článek a chcete nás odměnit? Pošlete nám platbu přes paypal nebo na BTC peněženku 1bBr5iNS337NVzWjkvvH31bjmDvH4kfGb