Archiv štítku: windows

Nejde se připojit k VPN serveru za NAT

Pokud provozujete VPN server, který je umístění až za NATem, tak se můžete mít problémy s připojením k síti. Při pokusu k připojení se zobrazí chyba: „The network connection between your computer and the VPN server could not be established because the remote server is not responding…“. Je to upůsobeno tím, že ve výchozím nastavení neumožňují přidružení zabezpečených síťových adres k serverům umístěným za NAT.

Chyba při připojení VPN serveru za NAT

Chyba připojení k VPN server

Pokud musí být server VPN za zařízení NAT a používáte protokoly IPsec NAT-T, tak můžete povolit komunikaci změnou hodnot v registrech. Řešením je přidání proměnné AssumeUDPEncapsulationContextOnSendRule do registru. To provedeme následovně:

//spustíme s oprávněním správce
regedit.exe
//přejdeme do klíče
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PolicyAgent
//zde vytvoříme proměnnou DWORD (32 bit) s názvem
AssumeUDPEncapsulationContextOnSendRule
//hodnotu nastavíme hexidecimálně na
2
//restartujeme PC

 

Instalace aplikace telnet pomocí příkazového řádku CMD

Nejrychlejší způsob jak do počítače nainstalovat aplikaci Telnet je pomocí příkazového řádku CMD. Instalaci spustíte příkazem:

//Online
DISM /online /Enable-Feature /FeatureName:TelnetClient

//Offline
DISM /Image:C:\test\offline /Enable-Feature /FeatureName:TelnetClient /All /LimitAccess /Source:D:\sources\sxs

//Online z disku
DISM /Online /Enable-Feature /FeatureName:TelnetClient /All /LimitAccess /Source:d:\sources\sxs

Instalace .NET3.5 pomocí příkazového řádku CMD

Nejrychlejší způsob jak do počítače nainstalovat .NET3.5 je pomocí příkazového řádku CMD. Instalaci spustíte příkazem:

//Online
DISM /Online /Enable-Feature /FeatureName:NetFx3 /All

//Offline
DISM /Image:C:\test\offline /Enable-Feature /FeatureName:NetFx3 /All /LimitAccess /Source:D:\sources\sxs

//Online z disku
DISM /Online /Enable-Feature /FeatureName:NetFx3 /All /LimitAccess /Source:d:\sources\sxs

 

Nelze se přihlásit do Windows

Rozmazané pozadí a nelze se přihlásit

Spustíme Windows v recovery konzoli nebo pomocí instalačního média v režimu Oprava Windows. Spustíme příkazový řádek. Pomocí příkazu CD přejdeme do adresáře:

//pomocí příkazu CD vejdeme do složky
CD %windir%\system32\config\systemprofile\appdata\local\microsoft\windows\caches
//a smažeme všechny soubory s parametrama /q /s se smažou soubory rekurzivně
del *.*

//pokud nepomohlo vymazání souborl v předchozí složce promažeme i soubory v:
cd %localappdata%\microsoft\windows\caches
del *.*

Více informací:
https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/all/pc-stuck-at-a-blurry-login-screen/b63b7722-41ef-4cfa-9220-b3609452f8a0

Po přihlášení černá obrazovka občas s kurzorem nebo točící se hodiny

Opět spustíme Windows v recovery konzoli nebo pomocí instalačního média. Spustíme regedit.exe a zkontrolujeme nastavení proměnné Shell v:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
proměnná Shell, musí obsahovat jen hodnotu:
explorer.exe

Více informací:
https://support.microsoft.com/cs-cz/help/14106/windows-10-troubleshoot-black-screen-or-blank-screen-errors
https://support.microsoft.com/cs-cz/help/929135/how-to-perform-a-clean-boot-in-windows
https://answers.microsoft.com/cs-cz/windows/forum/windows_10-windows_install/%C4%8Dern%C3%A1-nebo-blikaj%C3%ADc%C3%AD-obrazovka/f8cc7ae6-f2b7-4304-ab4e-ff9746f8631b
https://bar812.ru/cs/pochemu-poyavlyaetsya-chernyi-ekran-i-kursor-myshi-prichiny-i-ih-reshenie.html

Vytvoření nového uživatele a přidání do skupiny administrators windows

Občas se stane, že ve Windows nelze načíst profil uživatele nebo se přihlásit do Windows. Většinou to má na svědomí poškozený profil uživatele. Pak je nejjednodušší cestou, jak otestovat jestli je problém v profilu je vytvoření nového uživatele. A protože se nejde přihlásit do Windows je potřeba ho přidat v příkazovém řádku.

//vytvoření nového uživatele
net user <uživatelské jméno> <heslo> /ADD

//vytvoření uživatele v doméně
net user <uživatelské jméno> <heslo> /ADD /DOMAIN

//přidání uživatele do skupiny adminostrators
net localgroup administrators <uživatelské jméno> /ADD

 

Oprava nefunkčních nebo poškozených Windows pomocí SFC a DISM

Občas se stává, že Windows se začnou chovat nepředvídatelně. A to je ideální čas na kontrolu a případnou opravu Windows 10/8/7.

Opravu Windows začneme kontrolu systémových souborů pomocí příkazu SFC:

sfc /scannow
//zobrazíli se chyba Program Ochrana prostředků systému Windows nemohl spustit službu opravy(Windows Resource Protection could not start the repair service), ověříme jestli běží služba Instalační služba modulů systému Windows. Případně službu spustíme příkazem:
sc config trustedinstaller start=demand
net start trustedinstaller
//pokud služba běží zkontrolujte povrch disku příkazem (v případě vadných sektorů může scandisk zhoršit záchranu dat)
chkdsk c: /f /r 
//další možnosti opravy najdete v článku na https://support.microsoft.com/en-us/help/959077/error-message-when-you-start-the-windows-modules-installer-service-tru

Oprava ze záchraného/instalačního média v tzv. offline režimu.

//pomocí příkazu BCDEdit zjistíme písmenko systémové jednotky
BCDEDIT
//a spustíme samotnou opravu Windows, disk D je systémová jednotka. 
SFC /scannow /offbootdir=D:\ /offwindir=D:\windows
//pokud dojde k chybě Windows Resource Protection could not start the repair service, zkontrolujte že používáte správnou bitovou verzi média, nebo je možná problém v přístupu do složky Winsxs, to lze opravit příkazem
ICACLS D:\Windows\winsxs

Pokud oprava nezabere, lze využít nástroj DISM. Nástroj DISM má mnoho funkcí a dokáže jak Windows opravit, tak při nesprávném použití je kompletně rozhodit. Proto s tímto nástrojem opatrně a před jeho použitím doporučuji systémový disk s Windows zálohovat.

//rychlé zjištění chyb bez zápisu
Dism /Online /Cleanup-Image /CheckHealth

//pokročilé vyhledání poškození, ale neopravuje
Dism /Online /Cleanup-Image /ScanHealth

//hledá a pokusí se opravit poškozené součásti
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth

// oprava offline jednotky, kde D je systémová jednotka zjištěná pomocí BCDEdit
DISM /image:D:\ /cleanup-image /restorehealth

//zrušení čekajících aktualizací
DISM /image:C:\ /cleanup-image /revertpendingactions

//další příkazy 
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:F:\sources\install.wim
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:E\sources\install.wim /LimitAccess
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:wim:F:\sources\install.wim:1 /LimitAccess
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:C:\$Windows.~BT\Sources\Install.esd /LimitAccess
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:esd:C:\$Windows.~BT\Sources\Install.esd:1 /LimitAccess
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:D:\Sources\Install.esd

Pokud Při opravě pomocí DISM nastane chyba 87, je její nejčastější příčinou:

 • chybně zadaný příkaz
 • příkaz neběží se zvýšeným oprávněním (správce)
 • systém čeká na aktualizaci systému (aktualizovat PC)
 • počítač obsahuje jinou verzi DISM (použít správnou verzi DISM)

Odstranění aktualizace pomocí DISM

//zjištění aktualizací
dism /image:d:\ /get-packages
//najděte si poslední aktualizace, bude vypadat něco jako Package_for_KB978262 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x86 ~ ~ 6.1.1.0 a odinstalujte ji
dism /image:d:\ /remove-package /packageName:Package_for_KB978262~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0
//případně oprava z instalačního média, kde E:\source by mělo obsahovat soubory install.esd a install.wim
dism /image:d /cleanup-image /restorehealth /source:E:\source /LimitAccess

Ruční instalace aktualizací
Balíček MSU nemůže být instalován online.

//informace o balíčku
Dism /Image:C:\test\offline /Get-PackageInfo /PackagePath:C:\packages\package.cab
//přidání balíčku cab
Dism /Image:C:\test\offline /Add-Package /PackagePath:C:\packages\package1.cab /PackagePath:C:\packages\package2.cab /IgnoreCheck
//přidání balíčku msu
Dism /Image:C:\test\offline /LogPath:AddPackage.log /Add-Package /PackagePath:C:\packages\package.msu
//instalace balíčku MSU online pomocí WUSA
c:\windows\system32\wusa.exe C:\packages\package.msu /quiet /norestart
//rozbalení msu balíčku do adresáře pro získání cab
Expand –F:* C:\packages\package.msu C:\packages\unpackKBpackage

Odkazy a zdroje:
https://support.microsoft.com/cs-cz/help/947821/fix-windows-update-errors-by-using-the-dism-or-system-update-readiness
https://support.microsoft.com/en-us/help/929833/use-the-system-file-checker-tool-to-repair-missing-or-corrupted-system
https://www.windowscentral.com/how-use-dism-command-line-utility-repair-windows-10-image
https://www.minitool.com/backup-tips/dism-error-87.html

Aktualizace
https://docs.microsoft.com/en-us/archive/blogs/askcore/how-to-use-dism-to-install-a-hotfix-from-within-windows
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/manufacture/desktop/dism-operating-system-package-servicing-command-line-options

Jak změnit edici Windows 7 bez reinstalace systému

Ve Windows 7 nejde změnit edici systému změnou licenčního čísla, ale je nutná reinstalace systému. Pokud potřebujete nainstalovat vyšší verzi, tak stačí spustit ve Windows instalaci z instalačního média. A vybrat správnou novou vyšší edici. Ale v případě, že máte nainstalovanou vyšší verzi Windows 7 (professional, ultimate) a potřebujete změnit edici na nižší verzi už to nelze vyřešit spuštěním instalátoru.

Aby šlo změnit edici, je potřeba před spuštěním instalátoru upravit registry. To provedete spuštěním programu regedit.exe s oprávněním správce. V registrech najdeme větev:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion

a zde změníme hodnoty proměnných EditionID a ProductName na cílovou edici.

//Win 7 Home Premium
EditionID=HOMEPREMIUM
ProductName=Windows 7 HOMEPREMIUM

//Win 7 Professional
EditionID=Professional
ProductName=Windows 7 Professional

//Win 7 Ultimate
EditionID=Ultimate
ProductName=Windows 7 Ultimate

Další možností na automatickou změnu registrů je využít program Windows 7 Downgrader ze stránek https://softfamous.com/windows-7-downgrade/

Kontrola NTFS oddílu pod Linuxem

Kontrola disku NTFS pod Linuxem

//kontrola disku
ntfsfix /dev/hda1

//odstranění hyberfile
mount -t ntfs-3g -o remove_hiberfile /dev/hda1 /mnt/win
mount -t ntfs-3g -o debug,remove_hiberfile /dev/hda1 /mnt/win

//nápověda k příkazu ntfsfix
-b, --clear-bad-sectors Clear the bad sector list
-d, --clear-dirty    Clear the volume dirty flag
-h, --help       Display this help
-n, --no-action     Do not write anything
-V, --version      Display version information

 

Obnovení systému nejen přes příkazový řádek CMD

Pokud máte povolené vytváření bodů obnovení, lze využít pro obnovu systému Windows  aplikaci Obnovení systému. Tu lze spustit několika způsoby:

Přes nabídku start

Klikneme na ploše na tlačítko START nebo na klávesnici zmáčneme klávesu Winkey. Do políčka vyhledávání začneme psát „Bod obnovení“. Systém nám vyhledá funkcionalitu „Vytvořit bod obnovení“. Klikneme na tuto položku a následně vybereme „Obnovení systému“. Pak pokračujeme pomocí průvodce pro obnovení WIndows.

Vytvořit bod obnovení

Obnovení systému

Přes příkazový řádek CMD

Spustíme příkazový řádek pomocí kombinace kláves „Winkey+R“. Do řádku zadáme CMD a potvrdíme entrem.

Spuštění příkazového řádku

Případně lze rovnou zadat rstui.exe

Obnovení systému rstrui.exe

Občas se stává, že nelze vyvolat nabídku START nebo zobrazit Spustit. Pak lze vyzkoušet spustit rstrui.exe přes Správce úloh, který vyvoláme klávesovou kombinací CTRL+ALT+ESC nebo CTRL+ALT+DEL a vybrat z možností Správce úloh. Pak stačí kliknout na Soubor>Spustit a zadat rstrui.exe do pole.

Správce úloh

Oprava zaváděcího sektoru MBR nebo UEFI GPT ve Windows

Je disk typu GPT nebo MBR

diskpart
list disk

Ve výpisu disků, uvidíme sloupec GPT. Pokud je ve sloupci * tak se jedná o disk s rozložením GPT.

Oprava UEFI GPT

Nabootovat z instalačního media Windows 10. Spustit příkazový řádek přes nabídku Opravit počítač>Odstranit potíže>Upřesnit možnosti>Příkazový řádek, případně pomocí klávesové zkratky SHIFT+F10.

Spustit nástroj Diskpart, vypíšeme seznam disků list disk a vyberte systémový disk pomocí sel disk. Ve většině případů to bude disk s ID 0. Následně vypíšeme informace o oddílech pomocí list vol. Zaměříme se na partion s FAT32 kde je uloženo nastavení GPT a na oddíl s Windows. Vybereme oddílu s GPT oddílem ve formátu FAT32 sel vol <cislo oddilu> přiřadíme písmeno assign letter=<pismeno jednotky např. z:>. Vyskočíme z aplikace Diskpart pomocí příkazu exit. Přepneme se na oddíl s GPT cd /d Z:\EFI\Microsoft\Boot\. Opravíme zavaděč bootrec /fixboot. Zazálohujeme starou BCD tabulku ren BCD BCD.old a přidáme aktuální bcdboot e:\Windows /s z: /f ALL. Restartujeme PC.

Příklad:

diskpart
list disk
sel disk 0
list vol
sel vol <cislo oddilu s GPT ve formatu FAT>
assign letter=<pismeno jednotky napr Z>:
exit
cd /d z:\EFI\Microsoft\Boot\
bootrec /fixboot
ren BCD BCD.old
bcdboot e:\Windows /s z: /f ALL

Pro odstranění svazku GPT a všech dat na disku lze použít příkaz clean v programu Diskpart. Dejte si pozot jestli jste vybrali správný disk pomocí select disk <cislo disku>.

Pokud při zadání příkazu bootrec /fixboot dojde k chybě zápisu, může pomoct odstranění a opětovné vytvoření oddílu s BCD.

//spustíme příkaz diskpart
Diskpart 
//vypíšeme seznam disků, jednotka bootovacím oddílem je v našem případě na disku 0
List disk
//vybereme disk 0
Sel disk 0 
//vypíšeme seznam oddílů. Zajímá nás oddíl s FAT32 v našem případě jde o oddíl 4
List vol 
//vybereme oddíl 4
Sel vol 4 
//oddílu přiřadíme písmeno Z
assign letter=z:
//vyskočíme s programu diskpart
Exit


//přepneme se na jednotku z: 
z:

//naformátujeme jednotku z: na FAT32
format z: /FS:FAT32

//od verze W10 1709 stačí k jen tento příkaz k vytoření BCD, kde C:\windows je umístění systému a z: disk s GPT oddílem
bcdboot C:\windows /s z: /f UEFI

//do verze W10 1709, případně pokud předchozí příkaz nebude fungovat
//vytvoříme adresáře pro pro EFI
MD z:\EFI\Microsoft\Boot

//přepneme se do adresáře boot
cd /d Z:\EFI\Microsoft\Boot\

//spustíme
bootrec /FixBoot

//nakonec spustíme příkaz pro češtinu
bcdboot c:\Windows /l cs-cz /s z: /f All
//pro angličtinu
bcdboot c:\Windows /l en-us /s z: /f All

https://support.microsoft.com/cs-cz/kb/300415

Skrytí nebo zobrazení partition

DISKPART
select disk 0
list partition
select partition 1
detail partition
set id=C12A7328-F81F-11D2-BA4B-00A0C93EC93B //pro GPT zavaděč system partition ESP
set id=EBD0A0A2-B9E5-4433-87C0-68B6B72699C7 //pro basic data
set id=D3BFE2DE-3DAF-11DF-BA40-E3A556D89593 //pro GPT zavaděč pro intel Rapid
set id=07 override // pro NTFS

07 = Windows NT NTFS
17 = Hidden
27 = OEM Recovery

Pro GPT
Recovery: de94bba4-06d1-4d40-a16a-bfd50179d6ac
Normal: ebd0a0a2-b9e5-4433-87c0-68b6b72699c7
EFI: c12a7328-f81f-11d2-ba4b-00a0c93ec93b
Reserved: e3c9e316-0b5c-4db8-817d-f92df00215ae

více na https://en.wikipedia.org/wiki/GUID_Partition_Table

Ve Windows 8 bylo doporučené ozdělení oddílů: oddíl nástrojů prostředí Windows RE, systémový oddíl (UEFI?), MSR, oddíl systému Windows a oddíl bitové kopie pro obnovení.

Oprava MBR

Nejčastějším důvodem pro opravu MBR je pokud chceme použít disk, na kterém byl původně nainstalován Linux. Případně pokud dojde k poškození MBR. Pro opravu zaváděcího sektoru MBR použijeme tyto příkazy:

bootrec.exe /fixmbr
bootrec.exe /fixboot
bootrec.exe /scanos
//doporučuji zazálohovat BCD
bootrec.exe /RebuildBcd

fixmbr – oprava MBR záznamu
fixboot – oprava spouštěče
RebuildBcd – oprava nabídky operačních systémů

Záloha BCD

bcdedit/export C:\BCD_Backup
c:
cd boot
attrib bcd -s -h - r
ren c:\boot\bcd bcd.old
Bootrec/RebuildBcd

Chybějící bootmgr

copy <instalační médium>:\bootmgr <disk s Windows>:\bootmgr

Nastavení aktivního oddílu

list volume
select volume <cislo svazku>
active

Výpis informací o disku a nastavení aktivního oddílu:

diskpart
list disk
select disk <číslo disku>
detail disk
list partition
select partition <číslo partition>
active

Spouštěcí disk:

bootsect /nt60 ALL /force /mbr
ALL může být nahrazeno písmenem jednotky

Ve Windows XP se použijí tyto příkazy:

fixboot c:
fixmbr c:
bootcfg /rebuild

Oprava zavaděče z OS Linux pomocí příkazu ms-sys nebo lilo

Pro windows 7 až 10
ms-sys --mbr7 /dev/sda1

Pro Windows Vista
ms-sys --mbrvista /dev/sda1

Pro Windows XP/2K/2003
ms-sys --mbr /dev/sda1

Pro Windows 98/95
ms-sys --mbr95b /dev/sda1

Pro MS-DOS
ms-sys --mbrdos /dev/sda1

nebo pomocí aplikace lilo
sudo apt-get install lilo
sudo lilo -M /dev/sda mbr

 

Základní vyčištění disku ve Windows

Diskpart
list disk
select disk <číslo disku>
clean

Přiřazení a odebrání oddílu písmeno jednotky (letter)

vypíšeme seznam oddílů
list volume

vybereme oddíl, například 2
select volume 2

přiřadíme písmenko vybranému oddílu
assign letter=Z

odebrání přiřazeného písmena jednotce
remove letter=Z

pokud se po restartu jednotka opět připojí tak v registrech odmazat klíč, obsahující písmeno jednotky
Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices

Vyčištění disku v Linuxu

smazání mbr
dd if=/dev/zero of=/dev/sda bs=512 count=1

formát mbr
dd if=/dev/zero of=/dev/sda bs=446 count=1

vymazání prvních 100MB dat
dd if=/dev/zero of=/dev/sda bs=1048576 count=100

vymazání celého disku
dd if=/dev/zero of=/dev/<disk>

přepsání náhodnými daty
dd id=/dev/urandom of=/dev/<disk>

Chyby po naklonování disku

Chyba 0xc000000e

//Zkontrolovat systémový a i ostatní disky. Skryté oddíly připojit.
chkdsk c: /f
MBR disk
MBR disk
//spustit diskpart
diskpart
//vypsat disky v PC
list disk
//vybrat disk s oddílem Windows
sel disk 0
//zobrazit oddíly
list part
//vybrat oddíl s Windows v našem případě oddíl 2
sel part 2
//aktivovat oddíl
active
//ukončíme program diskpart
exit

//opravíme bcd
bootrec /rebuildbcd
//pokud příkaz skončí "chybou systém nemůže najít zadanou cestu" "system cannot find the path specified" použijte příkaz
bcdboot c:\windows
UEFI disk

Aby oprava fungovala musíte nabootovat instalačné médium v režimu UEFI.

//opravíme bcd
bootrec /rebuildbcd
//pokud příkaz skončí "chybou systém nemůže najít zadanou cestu" "system cannot find the path specified" použijte příkaz, kde disk c: je oddíl s adresářem WIndows
bcdboot c:\windows

Odkazy:

Bezpečné smazaní HDD linux http://vetrnikplejs.blogspot.cz/2007/10/bezpen-smazn-dat-ubuntu.html
Dualboot BCDedit https://superuser.com/questions/511582/how-to-use-bcdedit-to-dual-boot-windows-installations
Odpojení písmena UEFI oddílu https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_10-files/window-10-efi-system-partition-and-recovery/e7389cec-f0a3-4f85-bc7e-8b22be22680b

Vytvoření Windows PE:
https://www.optimalizovane-it.cz/deployment/geek-deployment-windows-priprava-disku-a-aplikace-image.html