Archiv štítku: windows

Jak otevřít email s přílohou winmail.dat

Soubor winmail.dat je poškozená zpráva, která byla odeslaná z aplikace MS Outlook v RTF formátu. Toto poškození může být způsobeno špatnou konfigurací outlooku. Případně je zpráva poškozena kontrolou antivirové, antispamové ochrany na počítači odesílatele, příjemce nebo odchozím či příchozím poštovním serveru.

Outlook

Zamezit tomuto chování v aplikaci Outlook, lze pomocí nastavení dle návodu:

https://support.microsoft.com/cs-cz/topic/how-email-message-formats-affect-internet-email-messages-in-outlook-3b2c0536-c1c0-1d68-19f0-8cae13c26722

Otevření souboru winmail.dat ve webovém prohlížeči

Jde o nejuniverzálnější řešení, fungující na všech platformách. Stačí uložit soubor winmail.dat do počítače nebo telefonu a pak jej otevřít pomocí webové stránky:

https://www.winmaildat.com/

V tomto případě, je ale potřeba myslet na to, že na tento web nahráváte obsah celého emailu a tím pádem není zaručené, jestli nedojde k úniku/zneužití nahraného emailu.

Doplněk pro Thunderbird

Využíváte-li aplikaci thunderbird, můžete zkusit přílohu winmail.dat otevřít pomocí doplňku LookOut (fix version).

Aplikace pro Windows

http://www.eolsoft.com/freeware/winmail_opener/

Aplikace pro iMAC

http://www.joshjacob.com/mac-development/tnef.php

Aplikace pro Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.treinhardt.android.winmaildat&hl=cs&gl=US

Aplikace pro iPhone

https://apps.apple.com/us/app/winmaildat-opener/id596413390

WireGuard klient ve Windows pro ne-administrátorský účet (non-admin account)

Aplikaci pro WireGuard klienta ve Windows musíme nainstalovat pod administrátorským účtem a tam i provést konfiguraci tunelu. Ne-administrátorský uživatel nemá oprávnění vytvářet nové tunely. Popis nastavení a konfiguraci tunelu najdete v článku Instalace WireGuard klienta pro Windows a nastavení na mikrotiku.

Ve výchozím nastavení pouze Administrátoři můžou zobrazit grafické rozhraní GUI WireGuard. Aby GUI mohli otevřít i jiní uživatelé, musíme do registrů přidat proměnnou LimitedOperatorUI typu DWORD a nastavit hodnotu na 1, která se nachází v klíči HKLM\Software\WireGuard\.

Případně si vytvoříme soubor s příponou <jméno souboru>.reg a s obsahem a přidáme jej do registru:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WireGuard]
"LimitedOperatorUI"=dword:00000001

Bez úpravy v registrech se zobrazí chybová hláška „WireGuard je spuštěn, ale uživatelské rozhraní je přístupné pouze uživatelům Builtin skupiny Administrators“ v angličtině „WireGuard is running, but the UI is only accessible from desktops of the Builtin Administrators group“:

error run gui wiregeuad for non-admin account

Dalším krokem, bude přidání uživatele do skupiny „Network Configuration Operators“. A to z toho důvodu, že běžní uživatelé nemají oprávnění nastavovat síťové rozhraní. To provedeme spuštěním lusrmgr.msc s oprávněním správce. Vybereme skupinu „Network Configuration Operators“ a do ní přidáme uživatele, který se může připojovat do tunelu.

 wireguard non-admin account

Přihlásíme se ne-administrátorským účtem, zobrazíme GUI WireGuard, vybereme tunel a kliknutím na „Aktivovat“ se připojíme.

Instalace WireGuard klienta pro Windows a nastavení na mikrotiku

Nastavení WireGuard na Mikrotiku

V mikrotiku Winbox>WireGuard>WireGuard>+ vytvoříme nový interface pro WireGuard. Tím se nám vygeneruje privátní a veřejný klíč pro server. Privátní klíč nikde nezveřejňujeme. Tunel pojmenujeme. V listen port, můžeme změnit výchozí port 13231 na jiný.

Vytvoříme rozhraní WireGuard

V Winbox>IP>Adderess nastavíme IP adresu pro Wireguard server např. 172.16.xxx.1

Přiřadíme wireguard IP adresu

Následně v Winbox>WireGuard>Peers>+ vytvoříme nový peer pro klienta. Vybereme správné rozhraní WireGuard. A nastavíme Allowed Address na IP adresu klienta. Pro nastavení musíme mít na klientu vygenerovaný privátní a soukromý klíč.

Konfigurace klíčů na mikrotiku a ve Windows

Instalace WireGuard klienta pro Windows

Instalaci WireGuard na Windows musíme provést pod účtem s oprávněním správce. Pokud bude tunel využívat uživatel, který nemá oprávnění správce, přejděte na Instalace WireGuard pro ne administrátorský účet (non-admin account).

WireGuard klienta si stáhneme ze stránek https://www.WireGuard.com/install/.

Po instalaci si otevřeme ovládací panel WireGuard. Klikneme na „Přidat tunel“ a zde vybereme „Přidat prázdný tunel“ klávesová zkratka CTRL+N.

Přidání tunelu

Automaticky se nám vygeneroval veřejný a privátní klíč. Privátní klíč nikdy nikomu nesdělujeme. Tunel pojmenujeme.

nastavení tunelu

V nastavení [Interface] přidáme adresu rozhraní a IP DNS. Kde x je stejné jako nastavíme v Mikrotiku pro daný peer.

[Interface]
Privatekey = <privátní klíč klienta, nikdy nikomu nesdělujeme>
Address = 172.16.0.x/32
DNS = 8.8.8.8, 1.1.1.1

V sekci [Peer] nastavíme veřejný klíč serveru, povolené IP a adresu WireGuard serveru s portem.

[Peer]
PublicKey = <veřejný klíč serveru>
AllowedIPs = 0.0.0.0/0
Endpoint = <IP adresa serveru>:<port>
//volitelně
PersistentKeepalive = 10

Konfigurace klíčů na mikrotiku a ve Windows

Připojení do VPN

Kliknutím na Aktivovat se připojíte do tunelu.

Připojení do tunelu

Odpojení od VPN

Kliknutím na deaktivovat se odpojíte od tunelu.

odpojení od tunelu

Bitlocker základní operace

Pokud máte šifrovanou jednotku bitlockerem doporučuji si zazálohovat obnovovací klíč  (recovery key) k šifrovanému disku. Jde o 48 místný číselný kód. Pokud používáte online účet, tak heslo najdete v MS účtu na adrese account.microsoft.com/devices/recoverykey, Active Directory Domain Services, nebo . Případně lze heslo zobrazit pomocí příkazu v příkazovém řádku s oprávněním správce:

//zobrazení obnovovacího klíče
manage-bde -protectors C: -get

//obnovení klíče pro lokální PC
manage-bde -forcerecovery <šifrovaná oddíl/jednotka>

//obnovení klíče pro vzdálený počítač
manage-bde -ComputerName <vzdálený počítač> -forcerecovery <šifrovaná jednotka>

Pokud systém zapomene recovery klíč a po každém spuštění je potřeba jej zadat tak:

1. způsob, ve Windows otevřít bitlocker a pozastavit jej. Po chvilce opět povolit.

2. způsob, po spuštění zadat opravu spouštění
spustit příkazový řádek
zjistit stav a vypsat heslo k disku
manage-bde -protectors -get <jednotka:>

manage-bde-unlock C: -rp <recovery key>
manage-bde -unlock C: -rp recoverykey

potom

manage-bde-protectors-disable C:
manage-bde -protectors -disable C:

Zazálohovat obnovovací klíč můžete pomocí tohoto návodu:
https://support.microsoft.com/en-us/windows/back-up-your-bitlocker-recovery-key-e63607b4-77fb-4ad3-8022-d6dc428fbd0d

Vyhledání klíče pro obnovení nástroje bitlocker:
https://support.microsoft.com/cs-cz/windows/vyhled%C3%A1n%C3%AD-kl%C3%AD%C4%8De-pro-obnoven%C3%AD-n%C3%A1stroje-bitlocker-v-syst%C3%A9mu-windows-6b71ad27-0b89-ea08-f143-056f5ab347d6

Základní příkazy pro bitlocker:
https://www.dell.com/support/kbdoc/en-us/000125409/how-to-enable-or-disable-bitlocker-with-tpm-in-windows

Připojení poškozeného disku/oddílu s bitlockerem:
How to Use BitLocker Repair Tool to Recover Encrypted Drive in Windows
https://www.tenforums.com/tutorials/97390-use-bitlocker-repair-tool-recover-encrypted-drive-windows.html
BitLocker Drive Encryption – Unlock a Locked Data or Removable Drive
https://www.sevenforums.com/tutorials/210071-bitlocker-drive-encryption-unlock-locked-data-removable-drive.html
https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2012-R2-and-2012/jj647767(v=ws.11)?redirectedfrom=MSDN

Nejde nainstalovat ovladač pro HP tiskárnu

Popis problému:

Do windows nelze nainstalovat ovladač tiskárny stažený ze stránek HP. Instalace ovladače končí chybou ovladač není určený pro tuto bitovou kopii. U multifunkčních zařízení je funkční pouze skener.

Odinstalace ovladačů a jejich následná instalace nepomůže. Odstranění ovladačů z tiskového serveru je také nefunkční.

Řešením:

//zastavíme tiskovou službu v Services.msc nebo v CMD
net stop spooler
//přejmenováním zazálohujeme složky W32X86
ren c:\Windows\System32\spool\drivers\W32X86 W32X86.old
ren c:\Windows\System32\spool\drivers\x64  x64.old
//spustíme tiskovou službu
net start spooler
//nainstalujeme ovladač

Upozornění:

Přejmenováním složky pravděpodobně odstraníte ovladače i pro ostatní tiskárny. Asi bude nutné je znovu nainstalovat. Neměl jsem možnost odzkoušet, protože v postiženém systému vždy byla nainstalována jen jedna tiskárna.

Výsledek kontroly disku po startu chkdsk

Při provedení testu disku po restartu počítače se jen na krátkou chvíli zobrazí výsledek testu disku. V případě, že se potřebujete vědět výsledek testu tak jej najdete v Prohlížeči událostí.

Logy v Prohlížeči události spustíte například pomocí panelu spustit a zadáním příkazu eventvwr. Panel spustit zobrazíte klávesovou zkratkou Winkey+R. Případně ve Správa počítače najdete sekci Prohlížeč událostí.

V Prohlížeči událostí nás bude zajímat Protokol systému Windows>Aplikace a zde necháme vyfiltrovat logy podle zdroje událostí kde nás bude zajímat událost wininit. Dle času vybereme správnou událost a podrobnostech uvidíme výsledek testu.

Výpis logu scandisku po startu

Základní operace s bodem obnovení

Při poškození windows je výborným pomocníkem funkce windows Bod obnovy. Základní operace s bodem obnovy jsou:

Vytvoření bodu obnovy v CMD

Wmic.exe /Namespace:\\root\default Path SystemRestore Call CreateRestorePoint "Muj bod obnovy", 100, 12
v názvu bodu obnovení lze použít i proměnné např. %DATE%

Spuštění obnovení systému z nabídky Spustit nebo CMD

rstrui.exe

Obnova pomocí powershell

PowerShell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -Command "& {Start-Process PowerShell -ArgumentList '-NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -NoExit -Command "Checkpoint-Computer -Description "MyRestorePoint" -RestorePointType "MODIFY_SETTINGS"; " ' " -Verb RunAs}"

Nastavení frekvence automatického vytváření bodu obnovy

HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SystemRestore
vytvořit proměnnou DWORD snázvem SystemRestorePointCreationFrequency kde výchozí hodnota je 1440minut tj 24hod

Nejde rozkliknout Start menu ve WIndows 10

Pokud nejde otevřít/rozkliknout nabídka start ve Windows 10, vyzkoušejte následující postup:

1. spusťte správce úloh a restartujte/ukončete aplikaci Průzkumník Windows
2. zkontrolujte disk

chkdsk c: /f

3. zkontrolovat jestli jde spustit služba: Identita aplikace
4. spusťte opravu windows

Dism.exe /Online /Cleanup-Image /Restorehealth

5. zkontrolovat indexaci

control /name Microsoft.IndexingOptions

6. opravit aplikace Windows

Get-AppXPackage -AllUsers | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml"}

7. pokud používáte tak opravit cortanu

Get-AppXPackage -Name Microsoft.Windows.Cortana | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml"}
Get-AppXPackage -Name Microsoft.Windows.Cortana | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($_.InstallLocation)AppXManifest.xml"}

8. vymazat dočasné soubory cortany, pokud ji používáte

CD/d "%LOCALAPPDATA%/Packages/Microsoft.Windows.Cortana_cw5n1h2txyewy"
Taskkill /F /IM SearchUI.exe
RD /S /Q Settings

9. vyzkoušet přidat klíčdo registru

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced
New > DWORD (32-bit)
EnableXamlStartMenu and leave the value set to 0.

10. použít Windows media creation a přeinstalovat Windows

11. Vytvořit nového uživatele a přenést data

12. Reinstalace Windows

Zobrazení menu nastavení a controlních panelů

Někdy nejde rozkliknout tlačítko start. Díky tomu se nedostaneme do panelu Nastavení, kde lze některé problémy vyřešit.

Spuštění panelu Nastavení pomocí:

  • kombinace kláves: Winkey+I
  • CMD: start ms-settings:
  • kombinace kláves: Winkey + X a vybrat z nabídky nastavení
  • nabídky spustit winkey+R: ms-settings:
  • otevřít Tento počítač a v horním menu vybrat Otevřít nastavení (modré tlačítko s bílým ozubeným kolem)
  • zobrazit Centrum událostí winkey+A a kliknout na Všechna nastavení

Centrum ´událostí