Archiv štítku: klíč

Bitlocker základní operace

Pokud máte šifrovanou jednotku bitlockerem doporučuji si zazálohovat obnovovací klíč  (recovery key) k šifrovanému disku. Jde o 48 místný číselný kód. Pokud používáte online účet, tak heslo najdete v MS účtu na adrese account.microsoft.com/devices/recoverykey, Active Directory Domain Services, nebo . Případně lze heslo zobrazit pomocí příkazu v příkazovém řádku s oprávněním správce:

//zobrazení obnovovacího klíče
manage-bde -protectors C: -get

//obnovení klíče pro lokální PC
manage-bde -forcerecovery <šifrovaná oddíl/jednotka>

//obnovení klíče pro vzdálený počítač
manage-bde -ComputerName <vzdálený počítač> -forcerecovery <šifrovaná jednotka>

Pokud systém zapomene recovery klíč a po každém spuštění je potřeba jej zadat tak:

1. způsob, ve Windows otevřít bitlocker a pozastavit jej. Po chvilce opět povolit.

2. způsob, po spuštění zadat opravu spouštění
spustit příkazový řádek
zjistit stav a vypsat heslo k disku
manage-bde -protectors -get <jednotka:>

manage-bde-unlock C: -rp <recovery key>
manage-bde -unlock C: -rp recoverykey

potom

manage-bde-protectors-disable C:
manage-bde -protectors -disable C:

Zazálohovat obnovovací klíč můžete pomocí tohoto návodu:
https://support.microsoft.com/en-us/windows/back-up-your-bitlocker-recovery-key-e63607b4-77fb-4ad3-8022-d6dc428fbd0d

Vyhledání klíče pro obnovení nástroje bitlocker:
https://support.microsoft.com/cs-cz/windows/vyhled%C3%A1n%C3%AD-kl%C3%AD%C4%8De-pro-obnoven%C3%AD-n%C3%A1stroje-bitlocker-v-syst%C3%A9mu-windows-6b71ad27-0b89-ea08-f143-056f5ab347d6

Základní příkazy pro bitlocker:
https://www.dell.com/support/kbdoc/en-us/000125409/how-to-enable-or-disable-bitlocker-with-tpm-in-windows

Připojení poškozeného disku/oddílu s bitlockerem:
How to Use BitLocker Repair Tool to Recover Encrypted Drive in Windows
https://www.tenforums.com/tutorials/97390-use-bitlocker-repair-tool-recover-encrypted-drive-windows.html
BitLocker Drive Encryption – Unlock a Locked Data or Removable Drive
https://www.sevenforums.com/tutorials/210071-bitlocker-drive-encryption-unlock-locked-data-removable-drive.html
https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2012-R2-and-2012/jj647767(v=ws.11)?redirectedfrom=MSDN