Vytvoření symbolického linku ve Windows

Vytvoření symbolického linku ve Windows

MKLINK [[/D] | [/H] | [/J]] Link Target
/D Creates a directory symbolic link. Default is a file symbolic link.
/H Creates a hard link instead of a symbolic link.
/J Creates a Directory Junction.
Link specifies the new symbolic link name. Target specifies the path (relative or absolute) that the new link refers to.

C:Windowssystem32>mklink /d d:users 127.0.0.1users 
symbolic link created for d:users <<===>> 127.0.0.1users
C:/Windows/system32>mklink /d  d:/users //127.0.0.1/users
symbolic link created for d:users <<===>> 127.0.0.1users
 Je potřeba povolit na stanicích přesměrování na vzdálených stanicích. Viz http://blogs.msdn.com/b/junfeng/archive/2012/05/07/the-symbolic-link-cannot-be-followed-because-its-type-is-disabled.aspx 
 When access a symbolic link on a file server, sometimes you may see the following error: 

 "The symbolic link cannot be followed because its type is disabled" 

 This is because by default remote to remote symbolic links are disabled. You can enable it with fsutil. 

 C:Windowssystem32>fsutil behavior query SymlinkEvaluation 

 Local to local symbolic links are enabled.
 Local to remote symbolic links are enabled.
 Remote to local symbolic links are disabled.
 Remote to remote symbolic links are disabled.
 

 C:Windowssystem32>fsutil behavior set SymlinkEvaluation R2R:1 

 C:Windowssystem32>fsutil behavior query SymlinkEvaluation 

 Local to local symbolic links are enabled.
 Local to remote symbolic links are enabled.
 Remote to local symbolic links are disabled.
 Remote to remote symbolic links are enabled.
 
 Be sure to run fsutil from elevated command prompt.

Pomohl Vám článek a chcete nás odměnit? Pošlete nám platbu přes paypal nebo na BTC peněženku 1bBr5iNS337NVzWjkvvH31bjmDvH4kfGb