Základní operace s bodem obnovení

Při poškození windows je výborným pomocníkem funkce windows Bod obnovy. Základní operace s bodem obnovy jsou:

Vytvoření bodu obnovy v CMD

Wmic.exe /Namespace:\\root\default Path SystemRestore Call CreateRestorePoint "Muj bod obnovy", 100, 12
v názvu bodu obnovení lze použít i proměnné např. %DATE%

Spuštění obnovení systému z nabídky Spustit nebo CMD

rstrui.exe

Obnova pomocí powershell

PowerShell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -Command "& {Start-Process PowerShell -ArgumentList '-NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -NoExit -Command "Checkpoint-Computer -Description "MyRestorePoint" -RestorePointType "MODIFY_SETTINGS"; " ' " -Verb RunAs}"

Nastavení frekvence automatického vytváření bodu obnovy

HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SystemRestore
vytvořit proměnnou DWORD snázvem SystemRestorePointCreationFrequency kde výchozí hodnota je 1440minut tj 24hod

Pomohl Vám článek a chcete nás odměnit? Pošlete nám platbu přes paypal nebo na BTC peněženku 1bBr5iNS337NVzWjkvvH31bjmDvH4kfGb